منو
 کاربر Online
470 کاربر online
تاریخچه ی: چینه شناسی

نگارش: 1

ریشه لغوی

چینه شناسی یا Stratigraphy از دو واژه یونانی stratos به معنی چینه (لایه – طبقه) و کلمه graphos به معنی نگاشتن ترکیب شده است و علمی است که اصولا از روابط موجود بین طبقات سنگهای رسوبی بحث می کند.

دید کلی

 • مطالعات چینه شناسی از یک طرف مبتنی بر شناخت توالی طبقات رسوبی در زمانهای مختلف زمین شناسی به منظور پی بردن به تاریخ حوادث زمین و تکامل موجودات بوده ، از طرف دیگر تغییرات جانبی رخساره ها در مکانهای مختلف را بررسی می نماید که به وسیله آن با وضع جغرافیایی گذشته زمین در هر زمان آشنا می شویم.
 • بطور کلی در مطالعات چینه شناسی حوادث مختلف زمین (مانند پدیده های ولکانیسم ، گرانیتیزاسیون ، رسوبگذاری ، دگرگونی و ...) مورد بررسی قرار می گیرد.
 • امروزه به عبارت ساده منظور از علم چینه شناسی ، مطالعه و شناخت رخساره ها در زمانها و در مکانهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر می باشد.

تاریخچه علم چینه شناسی

 • در سال 1500 میلادی لئوناردو داوینچی (1519-1452 میلادی) صدفهای فسیل شده را در شمال ایتالیا پیدا کرد. وی متوجه شد که این صدفها در نواحی دریایی وجود دارند. این لایه ها را بعدا استنو مطالعه کرد و به این واقعیت پی برد که این صدفها به علت پوسته شکننده خود نمی توانسته اند مسافت زیادی را طی کرده باشند. همچنین و ی متوجه شد که در بین لایه ای فسیل دار ، لایه ای فاقد فسیل وجود دارند. داوینچی حدس زد که طغیانهای فصلی رودخانه ها موثر تر از یک طغیان جهانی هستند.
 • بی شک یکی از پیشگامان علم چینه شناسی که خدمات ارزنده ای به این علم کرد ، نیکلاس استنو محقق برجسته دانمارکی مقیم شهر فلورانس بود. استنو به چند واقعیت مهم پی می برد ، او متوجه شد که مطالعه یک لایه رسوبی بسیار مهم می باشد ، چرا که دانه ای سنگینتر و سپس دانه ای ریزتر ته نشین می شوند و هر تغییر در این کمیت ها موجب لایه بندی می شود. وی این واقعیت مهم را بیان کرد که یک سری لایه که دارای مجموعه های تخریبی و فسیلی هستند با هم انباشته نشده اند بلکه لایه های پایینی قدیمی تر از لایه های بالایی هستند و بر همین اساس وی اصل رویهم قرار گرفتن لایه ها را بیان کرد.
 • در سال 1723 یک طبیعی دان انگلیسی به نام جان وودوارد لایه های رسوبی شمال فرانسه و انگلستان را بر اساس صدفهای مشابه تطابق داد. در سال 1870 شیمی دان برجسته فرانسوی لاووازیه به ارزش تعیین سن توسط فسیلها و همچنین به ارزش آنها در تعیین شرایط محیط گذشته پی برد.
 • بر اساس اصل یکسان گرایی Uniformitarianism جیمز هاتن ، در سال 1905 ، جی کی اصل «زمان حال کلید گذشته است» را عنوان کرد. یعنی با مطالعه حوادث امروزی زمین شناسی می توان در گذشته زمین نیز این حوادث را پیدا کرد. امروزه این اصل را Principle of Actualism می نامند که برای معادل فارسی این اصل می توان اصطلاح حال معیاری را به کار برد.

انشعابات علم چینه شناسی

 • چینه نگاری زیستی:در قلمرو این رشته از چینه نگاری ، سن لایه ها و چینه ها توسط فسیلهای شاخص تعیین و انطباق چینه شناسی صورت می گیرد.
  • پالینوستراتیگرافی: پالینوستراتیگرافی نیز انشعابی از چینه نگاری زیستی است که بر اساس تقسیمات زمانی دانه های گروه فسیل بنا شده است.
 • چینه نگاری سنگی: که مبنای مطالعات چینه شناسی لیتولوژی سنگها و لایه است.
 • چینه نگاری زمانی: که در آن زمان های زمین شناسی و همچنین خواص سنگ شناسی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.
 • چینه نگاری شیمیایی: که مطالعات چینه شناسی بر مبنای شناخت عناصر شیمیایی موجود در سنگها و تغییرات نسبی آنها در زمانهای مختلف با توجه به رخساره های مربوطه است.
 • چینه نگاری مغناطیسی: که تغییرات شدت مغناطیس زمین و جهت میدان مغناطیسی در ادوار مختلف زمین شناسی در این روش اساس کار است.
 • چینه نگاری رسوبی: خواص رسوب شناسی طبقات ، توالی آنها و تغییرات رسوبی اساس مطالعه این علم می باشد.
 • چینه نگاری آب و هوایی: از چینه ها و لایه ها در این روش با توجه به ایزوتوپO18 به O16 به عنوان شاخص های درجه حرارت و تعیین کننده نوع آب و هوا استفاده می شود.
 • چینه نگاری زلزله ای: که در آن امواج زلزله ای و انتشار آنها در لایه های مختلف زمین مبنای انطباق چینه شناسی قرار می گیرد.
 • چینه نگاری اکتشافی: روشی که در آن با استفاده از چینه شناسی افق های مربوط به ذخایر اقتصادی نظیر نفت – گاز و معادن مختلف را کشف می نمایند.
 • چینه نگاری کمی: که مطالعه سکانس ها و کمیت آنها ، شمارش لایه ای وار و را می توان در این روش خلاصه نمود.
 • چینه نگاری اقتصادی: در این روش تعیین سن نسبی افق ها و رگه های معدنی ، وضع ساختمانی مخازن نفت ، سن نسبی و نوع سنگ پوشش ، سنگ مخزن و غیره مشخص می شود. بطور کلی چینه شناسی اقتصادی و اکتشافی هدفهای مشترکی را دنبال می نمایند.

کاربرد علم چینه شناسی

 • علم چینه شناسی نقش مهمی در زمینه های مختلف زمین شناسی اقتصادی دارد. از این علم در حفاریهای مربوط به ذخایر نفت و آب و همچنین در کشف کانسارهای رسوبی و تعیین سن نسبی رگه های معدنی استفاده می نمایند.
 • در حفاریهای مربوط به آبهای زیرزمینی نیز برای شناسایی چگونگی وضع ساختمانی و یافتن طبقات غیر قابل نفوذ و عمق سطح ایستابی از چینه شناسی استفاده می شود.
 • علم چینه شناسی کمک شایانی به کشف کانسارهای رسوبی از قبیل بوکسیت ، سولفورها ، نیتراتها ، فسفاتها ، خاک نسوز (کانی های رسی) ، ذغال سنگ و از این قبیل ... که هر یک تحت شرایط خاص رسوبی در ادوار مختلف زمین شناسی تشکیل شده است ، می نماید. به عنوان مثال وجود کانسار بوکسیت در پرمین بالایی ایران معرف شرایط مطلوب برای تشکیل این کانسار است. بنابراین کشف کانسار بوکسیت در نقاطی که سنگهای پرمین بالایی وجود دارد ، امکان پذیر است. همچنین مطالعات چینه شناسی معلوم داشته است که ژوراسیک زیرین و میانی در ایران غربی و مرکزی دوره گسترش بیشتر و وسیع تر تشکیلات ذغالی است.

ارتباط چینه شناسی با سایر علوم:

 • علم چینه شناسی ، تاریخ حوادث زمینی را بر ما معلوم می دارد. بنابراین می توان گفت که این علم تقریبا با تمام علوم زمین شناسی کم و بیش در ارتباط است. در این مورد فسیل شناسی اساس و پایه علم چینه شناسی به شمار رفته ، این دو رشته رابطه نزدیکی با یکدیگر پیدا می کنند.
 • در اصل پیوستگی لایه های رسوبی شناسایی خواص سنگ شناسی هر رخساره ، چینه شناسی را با علم سنگ شناسی مربوط می کند سرانجام رویهم قرار گرفتن طبقات که ممکن است در اثر عوامل تکتونیکی تغییر کرده باشد ، جهت یافتن طبقات همزمان و ایجاد تطابق چینه شناسی بین آنها ، علم تکتونیک را با چینه شناسی مربوط می کند. علاوه بر اصول نامبرده می توان از روی قواعد و قوانین رسوب شناسی ابتدا و انتهای تشکیل یک طبقه رسوبی را دقیقا تعیین کرد.تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [00:35 ]   8   اصغر نامور      جاری 
 شنبه 26 دی 1383 [09:39 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [09:07 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [14:47 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:28 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:26 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [17:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..