منو
 صفحه های تصادفی
نخود سبز
اوربیتال هیبریدی
انرژی
تقسیم رهبری
امام زمان علیه السلام در قرآن - لقمان : 20
رشد حرکتی پا
پرمنگنات پتاسیم
سعد بن معاذ انصاری
کوولین
مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه رشد
 کاربر Online
471 کاربر online
Lines: 1-15Lines: 1-48
-یک روش به نام ((قانون وین)) ،از ((طول موج)) تابش حداکثر peak {TEX()} {\lambda} {TEX}در طیف خطی نور خورشید ،استفاده می کند. دما به درجه ((کلوین)) برابر است با />
2.9x106nonometers / {TEX()} {\lambda} {TEX} peak /
> />روش دیگر از ((انرژی)) که به ((زمین)) می رسد و قانون عکس مربع استفاده می کند .شارژ انرژی مقدار انرژی عبوری از یک واحد سطح (مثلاَ یک متر مربع) در هر ثانیه می باشد . با استفاده از قانون عکس مربع روشنئی نور، که در می یاید ک : />
__شارژ خورشیدی در فاصله زمین = شارژ سطح خورشید × (شعاع خورشید/فاصله تا زمین)2 =1380 وات بر متر مربع .__

از آنجائیکه نور کره خورشید ، تقریباَ یک رادیاتور حرارتی
__شارژ انرژی در سطح آن = (دمای سطح خورشید)4__ × {TEX()} {\sigma} {TEX} ، که {TEX()} {\sigma} {TEX}ثابت استفان -بولترمن می باشد.با باز آرائی معادله ،
__{دمای نور کره = (شعاع خورشید/فاصله خورشید تا زمین)2 ×( {TEX()} {\sigma} {TEX}/شارژ خورشیدی در زمین)}4/1__

این دو روش دمای خنثی در حدود 5800K را می دهد. لایه های بالائی نور ((کره)) سرد تر و کم چگال تر از لایه های عمیق تر می باشند ، بنابر این در طیف خورشید ، طیف جذبی را می بینید . که طیف جذبی عنصر ، موجود است و قدرت آنها ، بطور حساسی به ((دما)) بستگی دارند. ما می وانید از قدرتهای طیف بی ، به عنوان یک ردیاب قوی دما استفاده کرده و دمای حدود 5840k را اندازه بگیرید.
+!مقدمه
خورشید
یک ((راکتور هسته‌ای)) طبیعی بسیار عظیم است که ماده در آنجا بر اثر ((همجوشی هسته‌ای)) به انرژی تبدیل می‌شود و هر روز حدود 350 میلیارد تن از جرمش به تابش تبدیل می‌شود، دمای داخلی آن حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد است. انرژیی که بدین ترتیب به شکل ((نور مرئی)) ، ((پرتو مادون قرمز|فرو سرخ)) و ((اشعه فرابنفش|فرابنفش)) به ما می‌رسد 1 کیلو وات بر متر مربع است. خورشید به توپ بزرگ آتشین شباهت دارد که صد بار بزرگتر از زمین است.

این ستاره‌ها از گازهای ((هیدر
وژن)) و ((هلیوم)) تشکیل شده است. گازها انفجارهای بزرگی را بوجود می‌آورند و پرتوهای قوی گرما و ((نور)) ا تولد می‌کنند. این پرتوها از خورشید بسوی زمین می‌آیند. در طول راه ، یک سوم آنها در فضا پخش می‌شوند و بقیه بصورت انرژی گرما و نور به زمین می‌رسند. می‌دانیم که سرعت نور 300000 کیلومتر در ثانیه است. از سوی دیگر ، 8 دقیقه طول می‌کشد که ((تشعشعات خورشیدی|نور خورشید)) به زمین برسد، بنابراین می‌توان فاصله خورشید تا زمین را حساب کرد. در این مسیر طولانی ، مقدار زیادی از نور و گرمای خورشید از دست می‌رود، اما همان اندازه‌ای که به زمین می‌رسد، کافی است تا شرایط مناسبی برای زندگی ما و جانوران و گیاهان بوجود آید.
{img src=img/daneshnameh_up/8/86/4sun_t.gif}

!کوره خورشید
این دشواریهای حل نشدنی که هنگام بحث درباره ساختن کوره‌های حرارتی هسته‌ای بر روی زمین پیش می‌آید در مورد خورشید که خود به منزله یک کوره غول پیکری است وجود ندارد. این کوره فلکی عملا یک دیواره گازی دارد که همان قشرهای خارجی جرم خورشید است که در نتیجه نیروهای جاذبه موجود میان ذرات در مجاورت یکدیگر نگاه داشته شده‌اند. به علاوه نیروهای جاذبه وسیله آن بوده‌اند تا درجه حرارت ابتدائی خورشید بدان اندازه فزونی یابد تا فعل و انفعالات حرارتی هسته امکانپذیر باشد.

خورشید در آغاز زندگی توده عظیمی از گاز نسبتا سرد بوده است که به تدریج بر اثر انقباضات ثقلی پیوسته گرم و گرمتر شده است. به محض آنکه درجه حرارت مرکزی این خورشید در حال انقباض به اندازه‌ای رسید که برای آغاز شدن فعل و انفعلات هسته‌ای کافی بود. آزاد شدن انرژی هسته‌ای از انقباض بیشتر جرم خورشید جلوگیری کرد و خورشید به حالت پایدار فعلی خود در آمد.
!منبع انرژی خورشیدی
با اندازه گیری ((تشعشعات خورشیدی|شار خورشیدی
)) تابشی در بالای ((اتمسفر|جو زمین)) می‌توان قدرت دریافتی کل انرژی از خورشید را محاسبه کر. که حدود 1.8x1011 ما وات است. البته تمام این انرژی به سطح زمین نمی‌رسد، مقداری از آن جذب لایه‌های ((اتمسفر زمین|اتمسفر)) می‌شود. ماده در عالم اساساً از ((هیدروژن)) و ((هلیوم)) تشکیل شده که قسمت اعظم آن بین ((ستاره|ستارهها)) و ((کهکشان|کهکشانها)) توزیع شده است. ((گرانش|نیروی جاذبه)) متقابل بین ذرات سبب تراکم گاز و گرد غبار شده و این تراکم ((ابر ستاره‌|ابر ستاره‌ای)) را بوجود می آورند. ((انرژی پتاسیل گرانشی)) سبب ازدیاد دمای داخل ستاره شده و آن هم باعث افزایش چگالی ستاره شده ، در نتیجه دمای داخل آن افزایش می‌یابد تا یک حالت ((پلاسمای خورشیدی)) بخود بگیرد.
{img src=img/daneshnameh_up/0/0c/Khorshid1.jpg}

!تعیین دمای خورشید
یک روش به نام ((قانون وین)) ، از ((طول موج)) تابش حداکثر
peak {TEX()} {\lambda} {TEX} در طیف خطی نور خورشید ،استفاده می کند. دما به ((مقیاس دمای کلوین|درجه کلوین)) برابر است با: 2.9x106nonometers / {TEX()} {\lambda} {TEX} peak

روش دیگر از انرژی که به زمین میرسد و قانون عکس مربع استفاده میکند. شار انرژی مقدار انرژی عبوری از یک واحد سطح (مثلاَ یک متر مربع) در هر ثانیه میباشد. با استفاده از قانون عکس مربع درخشنگی نور ، دای:>>
::__~~FF00FF:شارژ خورشیدی در فاصله زمین = شارژ سطح خورشید × (شعاع خورشید/فاصله تا زمین) 2 =1380 وات بر متر مربع~~__::
از آنجائی که نور کره خورشید ، تقریباَ یک رادیاتور حرارتی است:


::~~FF00FF:__شارژ انرژی در سطح آن = (دمای سطح خورشید) 4 × {TEX()} {\sigma} {TEX}__~~:: />که {TEX()} {\sigma} {TEX} ((ثابت استفان - بولترمن)) میباشد. با باز آرائی معادله


::__{دمای نور کره = (شعاع خورشید/فاصله خورشید تا زمین) 2 ×( {TEX()} {\sigma} {TEX}/شارژ خورشیدی در زمین)}4/1__::
این دو روش دمای خشنی در حدود 5800K را میدهد. لایههای بالایی نور کره سردتر و کم چگالتر از لایههای عمیقتر میباشند، بنابراین در طیف خورشید ، طیف جذبی را میبینید که طیف جذبی ((عنصر|عناصر)) ، موجود است و قدرت آنها ، بطور حساسی به دما بستگی دارند. می‌وان از قدرتهای طیف جذبی ، به عنوان یک ردیاب قوی دما استفاده کرده و دمائی دود 5840k را اندازه گرفت.
!چرا تاج خورش
ید از سطح گرمتر است؟
در حالت معمولی ، انرژی گرمایی از منط
قه گرمتر منتقل می‌شود، در حدود نیم قرن ، اخترشناسان در پی دریافتن توجیهی برای این مطلب بودند. در حال حاضر کمیسیونی مشترک از آژانس فضایی وپا و ناسا از طریق رصدخانه خورشیدی و فضاپیمای SOHO به دنبال حل این مما هستند. تجهزاتی که بر روی فضاپیماها تعبیه شده است نشان می‌دهد که در سطح خورشید حلقه‌های مغناطیسی دچار تغییرات سریعی می‌شوند که با درشندی گازهای داغ تاج خورشید در ارتباطند.

آلن
تایتل از انستیتوی تحقیقات فضایی کالیفرنیا می‌گوید: حدس می‌زنم که روند اساسی گرم شدن تاج خورشید را کشف کردیم، اما هنوز دقیقا نمی‌دانیم که به چه صورت عمل می‌کند. در طی چند روز ، میدانهای مغناطیسی در منطقه‌ای به وسعت کالیفرنیا ظاهر و سپس ناپدید می‌شوند. انرژی این میدانها برابر با انرژی حاصل از هزاران سد (Hoover Dams) در طی هزاران سال می‌باشد. زمانی که این میدانها از بین می‌روند، جریانهای الکتریکی وسیعی تولید می‌شود که بر روی تاها مساعد عمل می‌کنند. این جریانها شبیه حرارتی هستند که توسط یک حباب روشنایی ایجاد می‌شود و این انرژی خیلی بیش از آن مقداری است که برای گرم کردن تاج لازم است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((
اندازه گیری جرم خورشید))
*((انرژی خورشید))
*((
باد خورشیدی))
*((تولید انر
ی از خورشی))
*((خورش
ید))
*((زیستگ
رد خورشید))
*((ستاره))
*((طیف خورشیدی))
*((کاربردهای انرژی خورشیدی))
*((کلفهای خورشیدی))
*((فیزیک خورشید))
*((لک خورشیدی))
*((مرگ خورشید))
*((همجوشی خورشیدی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [08:52 ]   10   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [08:50 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [08:25 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [08:20 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [08:15 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [06:21 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [04:14 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [12:36 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [11:36 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [11:06 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..