منو
 کاربر Online
338 کاربر online
Lines: 1-38Lines: 1-37
 V{maketoc} V{maketoc}
 ~~maroon: ~~maroon:
 __چگونه نیروی خود را در ورزش تنیس به بالاترین حد خود برسانیم؟__ __چگونه نیروی خود را در ورزش تنیس به بالاترین حد خود برسانیم؟__
   
-آیا می توان موفقیت ورزشی را پیش بینی کرد ؟ بسیاری سعی کرده اند ، ولیکن ناموفق بوده اند . به هر حال تنها یک تست واحد برای موفقیت ورزشی وجود دارد . این یافته را می توان بگونه ای به ((ورزش تنیس)) تعمیم داد . 
 در ورزش تنیس یک ضربه آغازین قدرتمند می تواند نتیجه بسیار خوبی را برای شما در مقابل حریفتان در بر داشته باشد . ضربه شدید ( غیر هوازی ) ، حریف شما را در حالت تدافعی قرار می دهد . قدرت در هر فعالیت ورزشی و بخصوص ((ورزش)) هایی که در زمین انجام می شود ، مثل تنیس بسیار مهم است . در ورزش تنیس یک ضربه آغازین قدرتمند می تواند نتیجه بسیار خوبی را برای شما در مقابل حریفتان در بر داشته باشد . ضربه شدید ( غیر هوازی ) ، حریف شما را در حالت تدافعی قرار می دهد . قدرت در هر فعالیت ورزشی و بخصوص ((ورزش)) هایی که در زمین انجام می شود ، مثل تنیس بسیار مهم است .
 در ورزش تنیس سه منبع قدرت وجود دارد : ((راکت)) ، ((مکانیزم ضربه)) ، ((سیستم عضلانی)) در ورزش تنیس سه منبع قدرت وجود دارد : ((راکت)) ، ((مکانیزم ضربه)) ، ((سیستم عضلانی))
 برای دستیابی به بالاترین حد قدرت باید بر روی این سه عامل تمرکز کنید . برای دستیابی به بالاترین حد قدرت باید بر روی این سه عامل تمرکز کنید .
 !راکت !راکت
 راکت نیروهایی را که شما در طول ضربات مکانیکی و سیستم عضلانی مشخص تولید کرده اید ، آزاد می کند اما راکت هم یک منبع نیرو می باشد . یکی از پیشرفتهای اخیر در ((تکنولوژی)) راکت افزایش طول آن می باشد . این امر باعث می شود مقدار نیرویی که شما به سر راکت وارد می کنید افزایش یابد . قوس زیاد سر راکت در مسافت بیشتری حرکت می کند و به مفهوم نیروی گشتاوری بیشتر می باشد . راکت نیروهایی را که شما در طول ضربات مکانیکی و سیستم عضلانی مشخص تولید کرده اید ، آزاد می کند اما راکت هم یک منبع نیرو می باشد . یکی از پیشرفتهای اخیر در ((تکنولوژی)) راکت افزایش طول آن می باشد . این امر باعث می شود مقدار نیرویی که شما به سر راکت وارد می کنید افزایش یابد . قوس زیاد سر راکت در مسافت بیشتری حرکت می کند و به مفهوم نیروی گشتاوری بیشتر می باشد .
-اندازه ((گریپ)) راکت نیز عاملی در جهت افزایش سرعت راکت به حساب می آید . سرعت سر راکت نیاز به انتخاب کوچکترین اندازه گریپ راکت دارد .
زه یک راکت می تواند در نیروی آن موثر باشد . در زه راکت دو نکته باید در نظر گرفته شود، سفتی زه و اندازه آنها . سفتی کمتر ، قدرت بیشتر را بدنبال دارد . فشار کمتر زه به توپ اجازه می دهد که تماس بیشتری با راکت داشته باشد و ما طبق ((قوانین مکانیک)) می دانیم که هر چه زمان نیرویی را که به یک جسم وارد می کنیم طولانی تر شود ، جسم از نیروی بیشتری بهره مند می شود . برای مثال یک پرتاب گر وزنه به منظور وارد آوردن نیرو به وزنه در یک قوس بزرگتر با فاصله بیشتر از هدف می ایستد . به همین ترتیب زه های شل تر به راکت اجازه می دهند که در تماس طولانی تر با توپ باشند و می توانید نیروی بیشتری را به توپ وارد کنید . بنابراین اگر شما توان افزوده می خواهید ، نیاز به کاهش فشار زه های راکت دارید . اگر دامنه فشار پیشنهادی (42 -50 ) پوند است برای نیروی بیشتر شما فشاری بین (42-44) پوند می خواهید ( اما برای کنترل بیشتر نیروی کمتر بین ( 50-48) پوند لازم است ) . اندازه زه ها هم نیز موثر می باشد . زه های باریکتر دهش بیشتری دارند . بنابر این توپ برای مدت بیشتری در تماس با راکت است و نیروی بیشتری به توپ وارد می شود .
+زه یک راکت می تواند در نیروی آن موثر باشد . در زه راکت دو نکته باید در نظر گرفته شود، سفتی زه و اندازه آنها . سفتی کمتر ، قدرت بیشتر را بدنبال دارد . فشار کمتر زه به توپ اجازه می دهد که تماس بیشتری با راکت داشته باشد و ما طبق ((قوانین مکانیک)) می دانیم که هر چه زمان نیرویی را که به یک جسم وارد می کنیم طولانی تر شود ، جسم از نیروی بیشتری بهره مند می شود . به همین ترتیب زه های شل تر به راکت اجازه می دهند که در تماس طولانی تر با توپ باشند و می توانید نیروی بیشتری را به توپ وارد کنید . بنابراین اگر شما توان افزوده می خواهید ، نیاز به کاهش فشار زه های راکت دارید .
 !مکانیزم ضربه  !مکانیزم ضربه
 مکانیزم ضربه شامل شکل چرخش ( حرکت قوسی ) ((سرویس)) ، ((فورهند)) و ((بک هند)) می باشند . عقیده بر این است که با دقت بیشتر ، حداکثر سرعت راکت و حداکثر جهش توپ ، افزایش می یابد  مکانیزم ضربه شامل شکل چرخش ( حرکت قوسی ) ((سرویس)) ، ((فورهند)) و ((بک هند)) می باشند . عقیده بر این است که با دقت بیشتر ، حداکثر سرعت راکت و حداکثر جهش توپ ، افزایش می یابد
 حرکت قوسی ( چرخش ) سه مرحله دارد : مقدماتی ( ((بک سوئینگ)) ) حرکت قوسی سرعتی ( ((فوروارد سوئینگ)) ) و مرحله کاهش سرعت ( ((براکینگ)) ) حرکت قوسی ( چرخش ) سه مرحله دارد : مقدماتی ( ((بک سوئینگ)) ) حرکت قوسی سرعتی ( ((فوروارد سوئینگ)) ) و مرحله کاهش سرعت ( ((براکینگ)) )
 مرحله مقدماتی باعث کشش ((ماهیچه)) های سرعتی در بالاترین حد می شوند. یک اصل ((فیزیولوژی)) ماهیچه این است که بیشترین نیرو را در حداکثر طول بافت ماهیچه ای بوجود می آید . این امر در چرخش به عقب بسیار مهم است . ماهیچه ها بیشترین کشش را دارند و راکت بیشترین فاصله را طی کرده است و این حداکثر توان را به شما می دهد . مرحله مقدماتی باعث کشش ((ماهیچه)) های سرعتی در بالاترین حد می شوند. یک اصل ((فیزیولوژی)) ماهیچه این است که بیشترین نیرو را در حداکثر طول بافت ماهیچه ای بوجود می آید . این امر در چرخش به عقب بسیار مهم است . ماهیچه ها بیشترین کشش را دارند و راکت بیشترین فاصله را طی کرده است و این حداکثر توان را به شما می دهد .
 در مرحله سرعتی ، ماکزیمم سرعت سر راکت تولید می شود. ماهیچه های درگیر شامل : ((عضلات دو سر ))، ((عضلات بازویی)) ، ((عضلات خم کننده آرنج))، عضلات شکمی ، عضلات باز کننده زانو . به این دلیل یک برنامه کششی عضلات برای ماهیچه ها در درجه اول قرار دارند . (حرکات کششی قبل از مسابقه و تمرین) در مرحله سرعتی ، ماکزیمم سرعت سر راکت تولید می شود. ماهیچه های درگیر شامل : ((عضلات دو سر ))، ((عضلات بازویی)) ، ((عضلات خم کننده آرنج))، عضلات شکمی ، عضلات باز کننده زانو . به این دلیل یک برنامه کششی عضلات برای ماهیچه ها در درجه اول قرار دارند . (حرکات کششی قبل از مسابقه و تمرین)
 در مرحله کاهش سرعت ، حرکت آرام و متوقف می شود و مفصل را از آسیب دور نگه می دارد . ماهیچه های سرعتی در این مرحله بکار می آیند . طول این جفت ماهیچه باید تقریبا یکسان باشد ( برای مثال قدرت ((زرد پی)) پشت زانو باید حداقل 3/2 ماهیچه بازکننده زانو باشد ). در مرحله کاهش سرعت ، حرکت آرام و متوقف می شود و مفصل را از آسیب دور نگه می دارد . ماهیچه های سرعتی در این مرحله بکار می آیند . طول این جفت ماهیچه باید تقریبا یکسان باشد ( برای مثال قدرت ((زرد پی)) پشت زانو باید حداقل 3/2 ماهیچه بازکننده زانو باشد ).
 بهترین پیش بینی برای آسیب عضلانی ، عدم توازن در کشش این جفت ماهیچه است . آسیبهای زرد پی پشت زانو اغلب زمانی رخ می دهد که بطور نا متوازن ضعیفتر از عضلات جلوی زانو باشد . جنبه دیگر مکانیزم ضربه مربوط به وضعیت پا می باشد . وضعیت پا در میزان چرخش باسن موثر است و در نتیجه در افزایش توان دارای اهمیت می باشد . علاوه بر موقعیت پا ، پایداری آن نیز مهم است شما نمی توانید ماکزیمم نیرو را روی یک سطح لغزنده یا کفش های لغزنده داشته با شید . از اندازه کفش خود و وضعیت سطح آن اطمینان حاصل کنید . بهترین پیش بینی برای آسیب عضلانی ، عدم توازن در کشش این جفت ماهیچه است . آسیبهای زرد پی پشت زانو اغلب زمانی رخ می دهد که بطور نا متوازن ضعیفتر از عضلات جلوی زانو باشد . جنبه دیگر مکانیزم ضربه مربوط به وضعیت پا می باشد . وضعیت پا در میزان چرخش باسن موثر است و در نتیجه در افزایش توان دارای اهمیت می باشد . علاوه بر موقعیت پا ، پایداری آن نیز مهم است شما نمی توانید ماکزیمم نیرو را روی یک سطح لغزنده یا کفش های لغزنده داشته با شید . از اندازه کفش خود و وضعیت سطح آن اطمینان حاصل کنید .
 حرکت سر راکت باید تا جائیکه ممکن است وسیع باشد . وقتی شما به توپ ضربه می زنید ، حرکت راکت شما باید این امر را منعکس کند . در ابتدای مرحله مقدماتی توان شما شروع به افزایش می کند . بسیاری از بازیکنان چرخش و حرکت قوسی خود را در پایان مرحله ( بک سوئینگ ) فقط برای دقت بیشتر متوقف می کنند اما این مسئله قدرت را کاهش می دهد . حرکت سر راکت باید تا جائیکه ممکن است وسیع باشد . وقتی شما به توپ ضربه می زنید ، حرکت راکت شما باید این امر را منعکس کند . در ابتدای مرحله مقدماتی توان شما شروع به افزایش می کند . بسیاری از بازیکنان چرخش و حرکت قوسی خود را در پایان مرحله ( بک سوئینگ ) فقط برای دقت بیشتر متوقف می کنند اما این مسئله قدرت را کاهش می دهد .
 !سیستم عضلانی !سیستم عضلانی
 مهمترین عامل در قدرت ، نیروی ماهیچه ای است و برنامه های مختلف تربیتی مثل فعالیت های ورزشی برای افزایش آن صورت می گیرد . مهمترین عامل در قدرت ، نیروی ماهیچه ای است و برنامه های مختلف تربیتی مثل فعالیت های ورزشی برای افزایش آن صورت می گیرد .
 مطالعه این برنامه ها نشان می دهد که تنها عامل مهم پرورش نیروی عضلانی با وزنه است . شما باید بدانید نیرو چیست و چکونه باید آنرا پرورش داد . مطالعه این برنامه ها نشان می دهد که تنها عامل مهم پرورش نیروی عضلانی با وزنه است . شما باید بدانید نیرو چیست و چکونه باید آنرا پرورش داد .
-دقت کنید ! نیرو به مفهوم حداکثر نیروی تولید شده در یک انقباض است . از نظر ((بیوشیمی)) نیرو از فسفاته شدن بالای انرژی می آید ، در ماهیچه نیرو از انقباض سریع بافتهای ماهیچه می آید ، بافتهای ماهیچه که بسیار سریع و قوی هستند با پرورش نیرو مند میشوند ، البته شما نمی توانید ماهیچه های بزرگی داشته باشید . +نیرو به مفهوم حداکثر نیروی تولید شده در یک انقباض است . از نظر ((بیوشیمی)) نیرو از فسفاته شدن بالای انرژی می آید ، در ماهیچه نیرو از انقباض سریع بافتهای ماهیچه می آید ، بافتهای ماهیچه که بسیار سریع و قوی هستند با پرورش نیرو مند میشوند ، البته شما نمی توانید ماهیچه های بزرگی داشته باشید .
 پرورش نیرو نیاز به استفاده از حد اکثر نیرو با حداقل تکرار دارد . برای مثال یک تیم وزنه برداری ((المپیک)) ، از حداکثر انقباض در هر تمرین برای بالا بردن نیرو استفاده می کند . آنها این تمرین را چند بار در طول روز تکرار می کنند اما هر بار با حداکثر میزان مقاومت. این نوع تمرین زمان بسیار کمی می خواهد و 3-2 بار در هفته انجام می شود . پرورش نیرو نیاز به استفاده از حد اکثر نیرو با حداقل تکرار دارد . برای مثال یک تیم وزنه برداری ((المپیک)) ، از حداکثر انقباض در هر تمرین برای بالا بردن نیرو استفاده می کند . آنها این تمرین را چند بار در طول روز تکرار می کنند اما هر بار با حداکثر میزان مقاومت. این نوع تمرین زمان بسیار کمی می خواهد و 3-2 بار در هفته انجام می شود .
 وقتی شما راکت را می چرخانید نیروی زیادی را بوجود می آورید و با آن نیرو به توپ ضربه می زنید باید حرکت را آهسته کنید تا آسیبی به مفاصل نرسد . ( مرحله براکینگ) بیشترین صدمات در این مرحله بوجود می آید . فعالیت ورزشی تاثیر زیادی بر روی ماهیچه های سرعتی دارد . همواره باید ماهیچه های مربوط به یک مفصل همزمان پرورش داده شوند .  وقتی شما راکت را می چرخانید نیروی زیادی را بوجود می آورید و با آن نیرو به توپ ضربه می زنید باید حرکت را آهسته کنید تا آسیبی به مفاصل نرسد . ( مرحله براکینگ) بیشترین صدمات در این مرحله بوجود می آید . فعالیت ورزشی تاثیر زیادی بر روی ماهیچه های سرعتی دارد . همواره باید ماهیچه های مربوط به یک مفصل همزمان پرورش داده شوند .
 *عضلات دو سر - سه سر  *عضلات دو سر - سه سر
 *عضلات شانه وزیر بغل  *عضلات شانه وزیر بغل
 *عضلات سینه ای - عضلات لوزی شکل  *عضلات سینه ای - عضلات لوزی شکل
 *عضلات شکمی و پشت  *عضلات شکمی و پشت
 *عضلات چهار گوش - زردپی پشت زانو  *عضلات چهار گوش - زردپی پشت زانو
-مورترین رنامه برای افزایش نیروی عضلانی این است که سه بار در هفته تمرین کنید . در هر جلسه شما باید هر سری از ماهیچه ها را با بر داشتن سنگین ترین وزنه 3-1 بار پرورش دهید . 4-3 ثانیه استراحت کنید . وزنه سبکتری را ر دارید و تمرین را تکرار کنید وزنه را سبکتر کنید و دو بار ه تمرین را تکرار کنید . وقتی شما قویتر می شوید وزنه را تعدیل کنید طوری که حد اکثر وزن را در تعداد کمتری تکرار بلند کنید .
در حال حاضر شما تمام
اسرار ((تنیس قدرتی)) را دارید . مکانیزم ضربه بعلاوه راکت جدید و ماهیچه شکل گرفته مساوی است با قدرت !!!
+ر ال حار شما اکثر اسرار ((تنیس قدرتی)) را دارید . مکانیزم ضربه بعلاوه راکت جدید و ماهیچه شکل گرفته مساوی است با قدرت !!!
 وقتی می خواهید در مورد قدرت خود در بازی تصمیم بگیرید همه موارد فوق را در نظر بگیرید .~~ وقتی می خواهید در مورد قدرت خود در بازی تصمیم بگیرید همه موارد فوق را در نظر بگیرید .~~
   
 +!::~~blue:برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید~~::
 !منبع: !منبع:
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/} +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [12:34 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:06 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 28 مرداد 1384 [19:50 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..