منو
 کاربر Online
519 کاربر online
تاریخچه ی: چشم گربه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تجمع بلورهای
( آدولر (عرض تصویر 21میلیمتر
+
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::چشم گربه (Oeil_de_Chat)::__ ||__::چشم گربه (Oeil_de_Chat)::__
-::SiO2::
هگزاگونال تا دمای 573 درجه|__::سیستم ((تبلور))::__
::اکسید::|__::((رده بندی))::__
/ناقص - مطابق با سطح /1011|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
صدفی - تراشه ای(خشن)|__::شکستگی::__
غیرشفاف - نیمه کدر|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع ((سختی))::__
ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای |__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان شرقی ، بیرمانی ، برزیل و هند::|__::((ژیزمان))::__
::.محلول در HNO3 و مقدار Mg تحت تاثیر اسیدها کم می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
MgO=23.41% FeO=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 = Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت)|__::ترکیب شیمیایی::__
خاکستری - قرمز|__::رنگ ((کانی))::__
سیاه|__::((رنگ)) اثر خط ::__
سختی - چگالی - رخ پذیری - انحلال در اسیدها - واکنش های شیمیایی - اشعه ایکس|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
آپاتیت - پولوسیت - بریل - توپاز - فناکیت|__::تشابه کانی شناسی::__
::فلدسپات ها ،میکاها،آمفیبول ها،پیروکسن ها ::|__::((پاراژنز))::__
::ماگمایی- پگماتیتی - هیدروترمال - دگرگونی - رگه های تیپ آلپی - دگرسانی ها - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
+::((سیلیکن|Si))O2::
::هگزاگونال تا دمای 573 درجه::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
::/ناقص - مطابق با سطح /1011::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
::(صدفی - تراشه ای(خشن::|__::شکستگی::__
::غیرشفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان ))شرقی ، ((بیرمانی)) ، ((برزیل)) و ((هند))::|__::((ژیزمان))::__
::و HNO3 محلول در
.
تحت تاثیر ((اسید))ها کم می شود Mg مقدار::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=23.41% ((FeO))=41.71% ((SiO2))=34.88% ( خالص 1/1 = ((منیزیم|Mg)) / ((آهن|Fe))) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت)::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::سختی - ((چگالی)) - رخ پذیری - انحلال در اسیدها - واکنش های شیمیایی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((آپاتیت)) - ((پولوسیت)) - ((بریل «کانی»|بریل)) - ((توپاز)) - ((فناکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((فلدسپات)) ها ،((میکا))ها،((آمفیبول)) ها،((پیروکسن)) ها ::|__::((پاراژنز))::__
::((ماگما))یی- ((پگماتیت))ی - هیدروترمال - دگرگونی - رگه های تیپ آلپی - دگرسانی ها - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشورهای طویل - قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشورهای طویل - قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
+|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
 ::.از واژه اویل دچات اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از واژه اویل دچات اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|7|2.65|ــ|| ــ|7|2.65|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:16 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:00 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [05:50 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [05:37 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..