منو
 کاربر Online
443 کاربر online
تاریخچه ی: چشم گربه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تجمع بلورهای
( آدولر (عرض تصویر 21میلیمتر
+
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::چشم گربه (Oeil_de_Chat)::__ ||__::چشم گربه (Oeil_de_Chat)::__
-::SiO2::
هگزاگونال تا دمای 573 درجه|__::سیستم ((تبلور))::__
::اکسید::|__::((رده بندی))::__
/ناقص - مطابق با سطح /1011|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
صدفی - تراشه ای(خشن)|__::شکستگی::__
غیرشفاف - نیمه کدر|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع ((سختی))::__
ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((یس)) ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((رومنی)) ، ((کیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و لیای لکالن ((هافنیم|HF)) ملول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلیت)) ((تای)) ،((آبی))،((کارز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های غلب شیارا::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((سیلیکن|Si))O2::
::هگزاگونال تا دمای 573 درجه::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
::/ناقص - مطابق با سطح /1011::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
::(صدفی - تراشه ای(خشن::|__::شکستگی::__
::غیرشفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((من ))رقی ، ((بیرمانی)) ، ((بریل)) و ((ن))::|__::((ژیزمان))::__
::و HNO3 حلل ر
.
حت تاثیر ((اسید))ها کم می ود Mg مقدار::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=23.41% ((FeO))=41.71% ((SiO2))=34.88% ( خالص 1/1 = ((منیزیم|Mg)) / ((آهن|Fe))) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت)::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::سختی - ((چگالی)) - رخ پذیری - انحلال در اسیدها - واکنش های شیمیایی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((آپاتیت)) - ((پولوسیت)) - ((بریل «کانی»|بریل)) - ((توپاز)) - ((فناکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((فلسپات)) ه ،((یک))ها،((آفیول)) ها،((یروکن)) ها ::|__::((پاراژنز))::__
::((ماگما))یی- ((پگماتیت))ی - هیدروترمال - دگرگونی - رگه های تیپ آلپی - دگرسانی ها - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
::منشورهای ویل - قری کل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::. ((اریش)) فته شده است Adula از نام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::. واژه ویل چت اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|7|2.65|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:16 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:00 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [05:50 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [05:37 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..