منو
 کاربر Online
1277 کاربر online
تاریخچه ی: چشم

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-83Lines: 1-104
-V{maketoc} +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان چشم پزشکی))
__مقالات مرتبط__
*((آب سیاه چشم))
*((آستیگماتیسم))
*((بیماریهای چشم))
*((تنبلی چشم))
*((خشکی چشم))
*((دوربینی چشم))
*((ساختمان و عملکرد چشم))
*((پیرچشمی))
*((ورزش عضلات چشم))
*((نشانه‌های مردمک چشم))
*((مقالات جدید پزشکی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای چشم پزشکی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پزشکی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/eyeatlas.htm|اطلس چشم پزشکی]
**[http://www.noorvision.com/|مرکز اصلاح دید نور]
**[http://www.orcir.org/persianIndex.html|مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید پزشکی]
**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1589&Number=41|فصلنامه بینا]
**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2094&Number=71|مجله چشم پزشکی ایران]
**[http://dastjerdi.persianblog.com/|دانستنیهای چشم پزشکی برای عموم]
**[http://www.noorvision.com/patients/?category=anatomy&code=index|آناتومی چشم]
**[http://www.koodakan.org/Cnslt/magh/m32.htm|تنبلی چشم]
**[http://www.isblind.org/|انجمن نابینایان ایران]
**[http://www.irso.org/farsi/society/magazine_16_4/16_4_5.htm|مجله چشم پزشکی ایران]
**[http://www.boali.com/searchmedicine.htm|مطالب پزشکی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.sciencenews.org/articles/20050312/fob1.asp|اخبار علمی]
**[http://www.iranhealers.com/attlas/eye.htm|اطلس چشم پزشکی]
**[www.ajo.org|ژورنال چشم پزشکی]
**[http://www.aao.org/|آکادمی چشم پزشکی آمریکا]
**[www.revophth.com|مروری بر چشم پزشکی]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}
V{maketoc}

 
 
tr>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//sakhtman cheshm02.bmp}

+{picture=tr>
 
 
 
 
-! ساختمان چشم:

*از لحاظ نوری مجموعه ای از ((دیوپتر))های کروی چشم را تشکیل می دهد.
+!ساختمان چشم
*از لحاظ نوری مجموعه ای از ((دیوپتر|دیوپترهای کروی چشم)) را تشکیل می دهد.
 *اولین دیوپتر کروی ((قرنیه چشم)) است که هوای بیرون را از ((لایه زلالیه چشم)) جدا می کند. *اولین دیوپتر کروی ((قرنیه چشم)) است که هوای بیرون را از ((لایه زلالیه چشم)) جدا می کند.
-*((مردمک چشم)) که ((دیافراگم دهانه)) چشم است، یک ((دیافراگم)) قابل کنترل است. در واقع یک دهانه اتوماتیک است که می تواند بسته به ((شدت نور)) ، قطرش را بین 2 تا 8 میلی متر تغییر دهد. زمانی که شدت نور زیاد است، برای اینکه نور کمی به داخل چشم برسد، قطر مردمک 2میلی متر می باشد.

*((عدسی چشم)) از تعداد بسیار زیادی دیوپتر تشکیل یافته است که ((ضریب شکست)) آنها از ((مرکز نوری عدسی)) به طرف کناره ها ، به طور مرتب در حال کاهش است تا به دیوپتر خارجی می رسد.
+*((مردمک چشم)) که ((دیافراگم دهانه چشم)) است، یک دیافراگم قابل کنترل است. در واقع یک دهانه اتوماتیک است که می تواند بسته به شدت نور ، قطرش را بین 2 تا 8 میلی متر تغییر دهد. زمانی که شدت نور زیاد است، برای اینکه نور کمی به داخل چشم برسد، قطر مردمک 2میلی متر می باشد.
 +*((عدسی چشم)) از تعداد بسیار زیادی دیوپتر تشکیل یافته است که ((ضریب شکست)) آنها از مرکز نوری عدسی به طرف کناره ها ، به طور مرتب در حال کاهش است تا به دیوپتر خارجی می‌رسد.
 *در کناره های عدسی ((ماهیچه های مژگانی)) وجود دارد که ضخامت عدسی به کمک آنها ، برای مشاهده اجسام دور و نزدیک ، تنظیم می شود. *در کناره های عدسی ((ماهیچه های مژگانی)) وجود دارد که ضخامت عدسی به کمک آنها ، برای مشاهده اجسام دور و نزدیک ، تنظیم می شود.
 *درون چشم شامل مایعی به نام((مایع زجاجیه)) است. *درون چشم شامل مایعی به نام((مایع زجاجیه)) است.
 *((شبکیه چشم)) که صفحه حساس به ((نور)) است از سلولهای استوانه ای و مخروطی شکل تشکیل یافته است که حساسیت آنها در تمام سطح شبکیه یکسان نیست.  *((شبکیه چشم)) که صفحه حساس به ((نور)) است از سلولهای استوانه ای و مخروطی شکل تشکیل یافته است که حساسیت آنها در تمام سطح شبکیه یکسان نیست.
-*حساسترین قسمت شبکیه به نور ، ((لکه زرد شبکیه چشم|لکه زرد چشم)) است و این نقطه محل تلاقی محور اصلی سیستم چشم با شبکیه می باشد. در واقع وقتی به یک جسم با دقت نگاه می کنیم، می خواهیم تصویر جسم را بر روی لکه زرد بیندازیم.

! نحوه تشکیل تصویر در چشم:
+*حساسترین قسمت شبکیه به نور ، ((لکه زرد چشم)) است و این نقطه محل تلاقی محور اصلی سیستم چشم با شبکیه می باشد. در واقع وقتی به یک جسم با دقت نگاه می کنیم، می خواهیم تصویر جسم را بر روی لکه زرد بیندازیم.
!نحوه تشکیل تصویر در چشم
 
 
tr>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//sakhtman cheshm 01.bmp}

+{picture=tr>
 
 
-<Br>
*قطر سلولهای مخروطی و استوانه ای در حدود 4.5 میکرون است. هر کدام از این سلولها به منزله یک ((فتودیود)) می باشند. وقتی ((نور)) بر روی این سلولها می افتد، آنها را تبدیل به ((الکتریسیته)) می کند و از طریق ((اعصاب چشم)) ، الکتریسیته تولید شده روی سلولهای چشم ، به مغز منتقل می شود و بینایی شکل می گیرد. چشم قادر به رویت تمام اجسام دور و نزدیک و در سطوح مختلف می باشد.

*رو
ت واضح اجسام در چشم به علت ((ساختار چشم)) و ((تطابق در چشم)) و ((تحرک چشم)) می باشد. این سه عامل باعث می شوند که چشم منطقه وسیعی را در فاصله های مختلف واضح ببیند.
+<br>r>
*قطر سلولهای مخروطی و استوانه ای در حدود 4.5 میکرون است. هر کدام از این سلولها به منزله یک ((فتودیود)) می باشند. وقتی نور بر روی این سلولها می افتد، آنها را تبدیل به ((الکتریسیته)) می کند و از طریق ((رشته اعصاب بینایی|اعصاب چشم)) ، الکتریسیته تولید شده روی سلولهای چشم ، به مغز منتقل میشود و بینایی شکل میگیرد. چشم قادر به رویت تمام اجسام دور و نزدیک و در سطوح مختلف میباشد.
 +*رویت واضح اجسام در چشم به علت ((ساختمان چشم|ساختار چشم)) و ((تطابق در چشم)) و ((تحرک چشم)) می‌باشد. این سه عامل باعث می‌شوند که چشم منطقه وسیعی را در فاصله های مختلف واضح ببیند.
 *اگر جسم را از بینهایت تا فاصله 15 متری بیاوریم، در تمامی این حالات تصویر جسم بر روی یک سلول از شبکیه درچشم می افتد و آن جسم برای چشم به منزله یک نقطه خواهد بود. *اگر جسم را از بینهایت تا فاصله 15 متری بیاوریم، در تمامی این حالات تصویر جسم بر روی یک سلول از شبکیه درچشم می افتد و آن جسم برای چشم به منزله یک نقطه خواهد بود.
-
! ((تطابق در چشم)):

عدسی چشم یک ((عدسی)) اتوماتیک است، بدین معنی که می تواند با تغییر دادن شعاع انحنای دیوپترهای تشکیل دهنده چشم ، ((فاصله کانونی)) خود را تغییر دهد. تنظیم فاصله کانونی در چشم و واضح کردن تصویر بر روی شبکیه ، عمل ((تطابق در چشم|تطابق)) نام دارد. این عمل از 15 متر که ((حداکثر رویت)) می باشد تا 15 سانتی متر که ((حداقل رویت)) می باشد، انجام می گیرد.

! تحرک چشم:

اگر مخروطی را درنظر بگیریم که راس آن بر روی ((لکه زرد چشم)) است، زاویه ای که تحت آن می توانیم اجسام را ببینیم، 50 دقیقه است. زاویه دید چشم در حالت معمولی 60 درجه است. اگر حرکت چشم در کاسه خودش را هم اضافه کنیم چشم می تواند زاویه ای حدود 160 درجه را به طور همزمان رویت کند.

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((اعصاب چ))
+!تطابق در چشم
عدسی چشم یک عدسی اتوماتیک است، بدین معنی که می تواند با تغییر دادن شعاع انحنای دیوپترهای تشکیل دهنده چشم ، فاصله کانونی خود را تغییر دهد. تنظیم فاصله کانونی در چشم و واضح کردن تصویر بر روی شبکیه ، عمل ((تطابق در چشم|تطابق)) نام دارد. این عمل از 15 متر که ((حداکثر رویت)) میباشد تا 15 سانتی متر که ((حداقل رویت)) میباشد، انجام میگیرد.
!تحرک چشم
اگر مخروطی را درنظر بگیریم که راس آن بر روی ((لکه زرد چشم)) است، زاویه ای که تحت آن می توانیم اجسام را ببینیم، 50 دقیقه است. زاویه دید چشم در حالت معمولی 60 درجه است. اگر حرکت چشم در کاسه خودش را هم اضافه کنیم چشم می تواند زاویهای حدود 160 درجه را به طور همزمان رویت کند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((رشته اعصاب یایی))
 * ((تحرک چشم)) * ((تحرک چشم))
 *((تطابق در چشم))  *((تطابق در چشم))
 *((حداقل رویت))  *((حداقل رویت))
 *((حداکثر رویت))  *((حداکثر رویت))
 *((حد تفکیک چشم)) *((حد تفکیک چشم))
-*((دیافراگم))  
-*((دیوپتر)) 
 *((لایه زجاجیه چشم)) *((لایه زجاجیه چشم))
 *((مایع زلالیه)) *((مایع زلالیه))
 *((شبکیه چشم)) *((شبکیه چشم))
-*((ضریب شکست)) 
-*((عدسی)) 
 *((عدسی چشم)) *((عدسی چشم))
-*((فاصله کانونی)) 
-*((فتودیود)) 
 * ((قرنیه چشم)) * ((قرنیه چشم))
 *((لکه زرد چشم)) *((لکه زرد چشم))
 *((ماهیچه های مژگانی))  *((ماهیچه های مژگانی))
 *((مردمک چشم)) *((مردمک چشم))
 *((مرکز نوری عدسی))  *((مرکز نوری عدسی))
 *((معایب چشم)) *((معایب چشم))
-*((ساختمان و عملکرد چشم))
*((بیماری های چشم))
*((شگفتهای چشم))
+*((ساختمان چشم))
*((بیماریهای چشم))
*((شگفتیهای چشم))
 *((رنگ چشم)) *((رنگ چشم))
 *((ورزش عضلات چشم)) *((ورزش عضلات چشم))
-*((جراحی چشم| جراحیهای چشم))
+*((جراحیهای چشم))
*((نابینایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [15:15 ]   7   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [07:12 ]   6   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [07:56 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [13:09 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [12:15 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [12:14 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [11:13 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..