منو
 صفحه های تصادفی
معرفی سایتهای مفید اینترنتی
شیمی فیزیک
تعریف دین
امام حسن علیه السلام مظهر آیه تطهیر
روزی حلال
روان شناسی بلوغ
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شهید بهشتی
Fluorine
شرکت سهامی خاص
آزمایش رنگین کمان
 کاربر Online
517 کاربر online
تاریخچه ی: چرا انسان زنگ نمی‌زند؟

*((چرا انسان زنگ نمی زند؟))
!دیدکلی:
این پرسش ابتداوپیش ازتوجه به آنکه هرروز بطور متوسط یک درصدگلبولهای قرمز دربدن انسان ازبین می رود وبا گلبولهای جانشین می شود,بی معنی بنظر می رسد.هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمزشامل 30 میلی گرمFe(III) است که درآب نا محلول است.اگربدن انسان ترتیب به خصوصی برای دفع این آهن نا محلول نداشته باشد احتیاج به مقدار زیادی ,حدود10 تریلیون لیتر آب در روز خواهد داشت تا از مسدود شدن کلیه ها از زنگ آهن جلوگیری کند.
!فریتین:
به خاطر فعالیت پروتئینی مرسوم به فریتین انسانها احتیاج به نوشیدن این حجم عظیم از آب در روز را ندارند.فریتین در گیاهان و جانوران وجود دارد و در بعضی از باکتریها نیز یافت می شود. احتمالاً از نخستین روزهای حیات در زمین که موجودات زنده شروع به افزودن اکسیژن به اتمسفرکردند,وجود داشته است.
!نقش فریتین:
محلولترین شکل آهنFe(II)است اما این شکل با اکسیژن موجود در خون و سایر مایعات زیست شناختی به سرعت به Fe(III) اکسید می شود.بطور معمول یونهای Fe(III) توده های عظیم شبیه به زنگار در خون ایجاد خواهند کرد.ولی فریتین با ایجاد یک پوشش محافظ اطراف یونهای Fe(III) آنها را پایدار خواهد کرد. یونهای Fe(II) ابتدا در خون به قسمت خارجی که پوسته ای از پروتئین شامل 24 اسید آمینه است,متصل شده و در این قسمت به Fe(III) اکسید می شوند.وقتی یونهای Fe(III) با اکسیژن ترکیب می شوند که توده ها را به وجود آورندبه قسمت میانی پوشش پروتئینی و سپس به هستة پروتئینی انتقال می یابند.این هسته قادر است بیش از 4000 اتم آهن را درخودنگه دارد,و بنابراین پروتئین شامل فریتین ـ کمپلکس آهن به صورت محلول باقی می ماند.
!نحوة ورود آهن به پروتئین:
در پژوهش های اولیه نشان داده است که پوستة خارجی پروتئین به شکل کرة بزرگ توخالی است که کانال های زیادی به آن وارد شده است .تصور می رود که یونهای Fe(II) ازطریق این کانال ها به هستة پروتئین می رسند.نتایج همچنین نشان داده است که مقدار فریتین تولید شده ازطریق سلولهای بدن توسط غلظت آهن درسلولها تعیین می شود.همچنین تصوربراین است که آهن به طور غیر مستقیم با بخشهای ژنتیکی سلوب برخودمی کند وموجب می شود ژنهای تولیدکنندة پروتئین فعال یا غیرفعال شوند.
!شکل فریتین:
سلولهای بخشهای مختلف شکل های متنوعی فریتین می سازند.مثلاًاسیدآمینه فریتینی می سازد که درسلولهای جگرساخته می شود.مقدار کمی با فریتین سلولهای قرمز خون تفاوت دارد.علت این تفاوتها هنوزناشناخته است ولی تصورمی شودمربوط به این باشد که سرعت وارد شدن آهن به فریتین گلبولهای خون بیشتر از فریتین سلولهای جگراست.
!مباحث مرتبط با عنوان

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 دی 1383 [07:28 ]   2   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:09 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..