منو
 کاربر Online
1247 کاربر online
تاریخچه ی: پیکنیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Pycnite.jpg} +{picture=Pycnite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (پیکنیت- آگرگات ستونی شکل (عرض تصویر 50 میلیمتر  (پیکنیت- آگرگات ستونی شکل (عرض تصویر 50 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پیکنیت (Pycnite)::__ ||__::پیکنیت (Pycnite)::__
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 |__::((جلا))::__ |__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 |__::((شفافیت))::__ |__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::آگرگات بلوری ::|__::اشکال ظاهری::__ ::آگرگات بلوری ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی و چک و اسلواکی ::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی و چک و اسلواکی ::|__::((ژیزمان))::__
 :: ذوب نمی شود ،به آهستگی در ((اسید سولفوریک)) گرم حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ :: ذوب نمی شود ،به آهستگی در ((اسید سولفوریک)) گرم حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((آلومینیوم|Al))2O3=55.4% ((سیلیکن|Si))O2=32.6% F=20.7% با انکلوزیون های ((آهن|Fe))(3+) , ((منیزیم|Mg)) , ((کروم|Cr)) , ((تیتانیم|Ti)) ::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((آلومینیوم|Al))2O3=55.4% ((سیلیکن|Si))O2=32.6% F=20.7% با انکلوزیون های ((آهن|Fe))(3+) , ((منیزیم|Mg)) , ((کروم|Cr)) , ((تیتانیم|Ti)) ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 |__::رنگ ((کانی))::__ |__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((آلوموهیدروکلسیت)) - ((آلومونیت)) - ((آپوفیلیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((آلوموهیدروکلسیت)) - ((آلومونیت)) - ((آپوفیلیت))::|__::((پاراژنز))::__
 |__::منشا تشکیل::__ |__::منشا تشکیل::__
 ::بی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::بی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::آلمان شرقی::|__::محل پیدایش::__  ::آلمان شرقی::|__::محل پیدایش::__
-::. صفات ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی پیکنیت شبیه ((توپاز)) است::|__::سایر مشخصات::__ +::.صفات ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی پیکنیت شبیه ((توپاز)) است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.یعنی ضخیم گرفته شده است Puknos از کلمه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.یعنی ضخیم گرفته شده است Puknos از کلمه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|-|-|-|| -|-|-|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [08:47 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [08:46 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [08:45 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..