منو
 کاربر Online
1039 کاربر online
تاریخچه ی: پیوند پی

نگارش: 1

اطلاعات اولیه :

اوربیتال های مولکولی حاصل از ترکیب اوربیتال های اتمی ( ) ، کمی پیچیده ترند. سه اوربیتال ( ) هر اتم، رد امتداد محور های مختصات دکارتی ( ) قرار دارند. اگر تشکیل یک مولکول دو اتمی را از طریق نزدیک شدن اتمها در امتداد یکی از این محور ها مثلا ( ) در نظر بگیرییم، دو اوربیتال اتمی ( ) سر به سر به یکدیگر نزدیک می شوند و در نتیجه همپوشانی، دو اوربیتال مولکولی پیوندی، و ضد پیوندی ( ) را به وجود می آورند.

تعریف :

پیوند کووالانسی که تراکم الکترونی آن در دو ناحیه بالا و پایین محور متصل کننده دو اتم پیوند بیشتر است، پیوند پی ( ) نامیده می شود.

اوربیتال پیوندی مولکولی پی ( ) و ضد پیوندی پی ستاره ( ) :

در تشکیل یک مولکول دو اتمی، دو اوربیتال اتمی ( ) از پهلو به هم نزدیک می شوند و دو اوربیتال مولکولی، یکی اوربیتال پیوندی پی ( ) و دیگری اوربیتال مولکولی ضد پیوندی پی ستاره ( ) را به وجود می آورند.
اوربیتال های ( ) نسبت به محور بین دو هسته تقارن استوانه ای ندارند. نزدیک شدن دو اوربیتال ( ) از پهلو، به تشکیل اوربیتال ( ) می انجامد که متشکل از دو ناحیه تراکم بار الکترونی است. این تراکم بار الکترونی در ناحیه بالا و پایین محور بین دو هسته قرار دارند. د هر حال اثر نهایی اوربیتال ( )، به هم نگه داشتن مولکول است. اوربیتال ( )، در ناحیه بین دو هسته، چگالی الکترونی کمی دارد. اثر نهایی اوربیتال ( ) جدا کردن دو اتم از یکدیگر است. اوربیتال های اتمی ( ) نیز از پهلو به هم نزدیک می شوند. این دو اوربیتال اتمی نیز یک مجموعه دوتایی اوربیتال مولکولی ( ) و ( ) به وجود می آورند که نسبت به مجموعه اول عمود است.

انرژی اوربیتال های ( ) و ( ) :

دو اوربیتال ( ) با یکدیگر و دو اوربیتال ( ) با یکدیگر هم انرژی هستند. بنابر این شش اوربیتال مولکولی از دو مجموعه سه تایی ( ) به وجود می آید یک اوربیتال( )، یک اوربیتال( )، مجموعا هسشت اوربیتال مولکولی را تشکیل می دهند که از اوربیتال های اتمی ( ) مربوط به دو اتم به دست می آیند.

تعریف انرزی اوربیتال مولکولی :

انرژی یک اوربیتال مولکولی به انرژی اوربیتال های اتمی تشکیل دهنده آن و نیز به میزان و نوع همپوشانی اوربیتال های اتمی، در هنگام تشکیل آن، بستگی دارد.

مقایسه انرژی ( ) و( ) :

چون میزان همپوشانی اوربیتال های ( ) در نشکیل اوربیتال مولکولی ( ) بیشتر از همپوشانی آنها برای به وجود آوردن اوربیتال مولکولی ( ) است. اوربیتال ( ) انرژی کمتری از دو اوربیتال مولکولی هم تراز ( ) دارد. اوربیتال های ضد پیوندی از هر نوع، نمایند همان قدر افزایش انرژی سیستم است که اوربیتال پیوندی از همان نوع، از انرژی سیستم می کاهد.تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 23 آبان 1383 [05:13 ]   6   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [16:49 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [16:24 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [13:40 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [12:48 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:55 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..