منو
 صفحه های تصادفی
والتر بروخ
مدل بازاریابان فوق حرفه‌ای
مناظره امام صادق علیه السلام با سفیان و صوفیان
نشانه های ظهور ریا و تزویر
خرچنگ ساحلی
الماندین
آزادی علما از دست عین الدوله
مرغ مگس خوار
پارانشیم ذخیره ای
زنگ گندم
 کاربر Online
707 کاربر online
Lines: 1-125Lines: 1-54
 V{maketoc} V{maketoc}
-__پیشگیری از آسیب های ورزش تنیس__ +~~maroon:__پیشگیری از آسیب های ورزش تنیس__
 بشر از ابتدای پیدایش همواره در صدد افزایش قدرت بدنی خویش است و پیوسته کوشش می کند تا بر مهارتهای جسمانی خود بیفزاید ، لذا از ((ورزش)) به عنوان یک پدیده ((بیولوژیک)) استفاده می کند . در سالهای اخیر ، رقابتهای ورزشی و ((مسابقات)) قهرمانی گسترش فزاینده ای یافته است ، از سوی دیگر ، ورزشکاران با کمک تکنیکهای ((علمی ورزشی)) از قدرت ، استقامت و توان بهتری برخوردار شده اند . خوی مبارزه گری و قهرمان طلبی در صحنه بازی ها و میادین ((مسابقات ورزشی)) به گونه ای است که گاه منجر به ضایعات و ((آسیب های ورزشی)) اجتناب ناپذیر می شود بدین جهت ورزشکاران باید تحت آموزش لازم برای کسب قدرت انعطاف پذیری عضلات قرار بگیرد . و برای اطمینان کافی خود را گرم نموده و حرکات کششی قبل از فعالیت داشته باشد . بشر از ابتدای پیدایش همواره در صدد افزایش قدرت بدنی خویش است و پیوسته کوشش می کند تا بر مهارتهای جسمانی خود بیفزاید ، لذا از ((ورزش)) به عنوان یک پدیده ((بیولوژیک)) استفاده می کند . در سالهای اخیر ، رقابتهای ورزشی و ((مسابقات)) قهرمانی گسترش فزاینده ای یافته است ، از سوی دیگر ، ورزشکاران با کمک تکنیکهای ((علمی ورزشی)) از قدرت ، استقامت و توان بهتری برخوردار شده اند . خوی مبارزه گری و قهرمان طلبی در صحنه بازی ها و میادین ((مسابقات ورزشی)) به گونه ای است که گاه منجر به ضایعات و ((آسیب های ورزشی)) اجتناب ناپذیر می شود بدین جهت ورزشکاران باید تحت آموزش لازم برای کسب قدرت انعطاف پذیری عضلات قرار بگیرد . و برای اطمینان کافی خود را گرم نموده و حرکات کششی قبل از فعالیت داشته باشد .
-در زیر یهای رایج در ورز ((نیس)) به همراه روش پیشگیری و کمک های ولیه در صور روز نها در چهار سرفصل ارائه میگردد. +در زیر له ای ازیب های رای در ور ((نیس)) ارائه میگردد.
 *مشکل درد آرنج *مشکل درد آرنج
 *مشکل درد کمر *مشکل درد کمر
 *مشکل درد مفصل زانو *مشکل درد مفصل زانو
 *مشکل درد مچ پا *مشکل درد مچ پا
   
 !مشکل درد آرنج  !مشکل درد آرنج
 در ورزش تنیس یک مشکل رایج ناراحتی ((آرنج)) است . ولی مشکل بزرگی نیست ، تقریبا نیمی از بازیکن های آماتور 30 سال به بالا مشکل آرنج دارند : درد در زدن ((بک هند)) ، ((سرویس)) ، بلند کردن بسته یا حتی گرفتن یک قوطی نوشابه مشاهده می شود . برای اغلب بازیکنهای باشگاهی مشکل به صورت درد بیرون آرنج پیش می آید. در مورد بازیکنهای حرفه ای وآنها که سرویس قدرتی می زنند مشکل درد در داخل آرنج است . در ورزش تنیس یک مشکل رایج ناراحتی ((آرنج)) است . ولی مشکل بزرگی نیست ، تقریبا نیمی از بازیکن های آماتور 30 سال به بالا مشکل آرنج دارند : درد در زدن ((بک هند)) ، ((سرویس)) ، بلند کردن بسته یا حتی گرفتن یک قوطی نوشابه مشاهده می شود . برای اغلب بازیکنهای باشگاهی مشکل به صورت درد بیرون آرنج پیش می آید. در مورد بازیکنهای حرفه ای وآنها که سرویس قدرتی می زنند مشکل درد در داخل آرنج است .
 معمولا بیشترین مشکلات درد آرنج ناشی از بی توجهی به اولین دردهایی است که بدن از طریق آنها هشدار می دهد. اغلب پزشک ها علت اصلی مشکل درد آرنج را به بک هند نسبت می دهند . بیشتر بازیکن های تازه کار می خواهند از قدرت دستشان در بک هند استفاده کنند بجای اینکه از چرخش شانه و کمر استفاده کنند . علت دیگر مشکل می تواند تقه زدن به توپ باشد بجای اینکه با استفاده از تمام بدن با ((سوئینگ)) کامل توپ بزنند . ضعف مچ وشانه هم می تواند عامل فشار بر آرنج باشد.  معمولا بیشترین مشکلات درد آرنج ناشی از بی توجهی به اولین دردهایی است که بدن از طریق آنها هشدار می دهد. اغلب پزشک ها علت اصلی مشکل درد آرنج را به بک هند نسبت می دهند . بیشتر بازیکن های تازه کار می خواهند از قدرت دستشان در بک هند استفاده کنند بجای اینکه از چرخش شانه و کمر استفاده کنند . علت دیگر مشکل می تواند تقه زدن به توپ باشد بجای اینکه با استفاده از تمام بدن با ((سوئینگ)) کامل توپ بزنند . ضعف مچ وشانه هم می تواند عامل فشار بر آرنج باشد.
 آیا مشکل درد آرنج ناشی از نوع بازی شماست؟ آیا مشکل درد آرنج ناشی از نوع بازی شماست؟
 کسانی که با دو دست بک هند می زنند کمتر دچار مشکل آرنج می شوند . چرا ؟ چون ضربات یک دستی نیروی چرخش بیشتری بر بازو و شانه وارد می کند . آرنج یک مفصل است که در دو جهت حرکت می کند . شانه شما یک مفصل چرخشی است که به همه طرف حرکت دارد ، بهتر است که از شانه تان سوئینگ کنید و وزن تمام بدن را به ضربه منتقل کنید .به سمت توپ بروید و آنرا زودتر بزنید . یک آرنج رو به جلو در بک هند یکی از عوامل درد گرفتن تاندن آرنج است .برای کاهش انتقال ضربه به آرنج زه های راکت را شل تر نصب کنید ، ( کمی کمتر از حد مورد توصیه سازنده راکت ) راکتی بگیرید که ارتعاش کمتری به بدن منتقل کند . بدنه بلند راکت ممکن است دسترسی به توپ را آسا نتر کند ولی بازوی اهرم بزرگتری هم هست که فشار بیشتری بر آرنج می آورد ولی صفحه ی بزرگتر انتخاب خوبی است ، حتی با کناره های آن هم به توپ ضربه بزنید ارتعاش کمتری به دست منتقل می کند . یکی دو جلسه با مربی حرفه ای دارای مجوز داشته باشید تا بتواند تشخیص دهد آیا نکته خاصی در بازی شما هست که صدمه ای به آرنج شما وارد کند . کسانی که با دو دست بک هند می زنند کمتر دچار مشکل آرنج می شوند . چرا ؟ چون ضربات یک دستی نیروی چرخش بیشتری بر بازو و شانه وارد می کند . آرنج یک مفصل است که در دو جهت حرکت می کند . شانه شما یک مفصل چرخشی است که به همه طرف حرکت دارد ، بهتر است که از شانه تان سوئینگ کنید و وزن تمام بدن را به ضربه منتقل کنید .به سمت توپ بروید و آنرا زودتر بزنید . یک آرنج رو به جلو در بک هند یکی از عوامل درد گرفتن تاندن آرنج است .برای کاهش انتقال ضربه به آرنج زه های راکت را شل تر نصب کنید ، ( کمی کمتر از حد مورد توصیه سازنده راکت ) راکتی بگیرید که ارتعاش کمتری به بدن منتقل کند . بدنه بلند راکت ممکن است دسترسی به توپ را آسا نتر کند ولی بازوی اهرم بزرگتری هم هست که فشار بیشتری بر آرنج می آورد ولی صفحه ی بزرگتر انتخاب خوبی است ، حتی با کناره های آن هم به توپ ضربه بزنید ارتعاش کمتری به دست منتقل می کند . یکی دو جلسه با مربی حرفه ای دارای مجوز داشته باشید تا بتواند تشخیص دهد آیا نکته خاصی در بازی شما هست که صدمه ای به آرنج شما وارد کند .
 اگر به اولین دردهای آرنج بی توجهی کنید به تدریج وضع آرنج بد و بدتر می شود و ممکن است در آینده مجبور باشید با تنیس خداحافظی کنید .  اگر به اولین دردهای آرنج بی توجهی کنید به تدریج وضع آرنج بد و بدتر می شود و ممکن است در آینده مجبور باشید با تنیس خداحافظی کنید .
-  
- ||__::تمرینات کششی::__ 
-یک دست را مستقیم به جلو دراز کنید ، با دست دیگر سر انگشتان دست دراز شده را به آرامی رو به عقب بکشید .20 -30 ثانیه نگاه دارید .هر کدام 3 دفعه تکرار|{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_wrist2.gif} 
-یک دست را مستقیم به جلو دراز کنید ، با دست دیگر مچ دست را به بالا کشیده و بعد رو به پائین خم کنید .هر با ر 20- 30 پانیه نگاه دارید .هرکدام 3 دفعه تکرار |{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_wrist1.gif} 
-|| 
-||__::تمرینات قدرتی::__| 
-روی صندلی بنشینید، ساعد دست را روی ران قرار دهید یک دمبل سبک 1کیلوئی در دست بگیرید و آنرا به طرف بالا تا آنجا که می توانید بکشید، 3ثانیه نگاه دارید (کف دست رو به بالا ) همین حرکت با کف دست رو به پائین انجام دهید |{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_wrist1.jpg} 
-نشسته ساعد روی ران ، سر دمبل را در دست بگیرید و آنرا عمودی نگاه دارید ، حالا آنرا به چپ بچرخانید بعد از 3ثانیه آنرا به طرف راست بچرخانید . همین حرکات را با دست دیگر انجام دهید .|{picture file=img/daneshnameh_up/wrist2.jpg} 
-|| 
-  
-درمواجهه با اولین درد آرنج ، فعالیت و ((بازی تنیس)) را قطع کنید . روزی چند بار ((یخ)) و هر دفعه 20 دقیقه روی آرنج قرار دهید.  
-!کمک های اولیه درد آرنج  
-||__::مشکل::__|__::دلیل::__|__::چه کار کنیم؟::__  
-آیا روی آرنج به زمین افتاده اید؟آیا دست و آرنج ورم کرده یا کبود است ؟|پا رگی ماهیچه ، شکستگی استخوان| به پزشک مراجعه کنید  
-آیا یک نقطه آرنج درد می کند؟|تاندن یا شکستگی موئی استخوان| به پزشک مراجعه کنید  
-آیا درد به ساعد دست می دود و شب بیدارتان می کند ؟ |ورم تاندن| به پزشک مراجعه کنید 
-آیا وقتی توپ می زنید مخصوصا در بک هند درد دارید؟ |شروع ورم تاندن نرمش کششی وقدرتی کنید و ارزیابی|پزشک را بخواهید 
-وقت دست دادن ، گرفتن راکت ،بلند کردن قوطی نوشابه و وقتی کف دست رو به پائین است درد دارید ؟|تاندن آرنج|بازی نکنید ، یخ بگذارید و به پزشک مراجعه کنید 
-|| 
-  
 !مشکل درد کمر !مشکل درد کمر
 حدود 40 درصد مردان حرفه ای در تنیس از درد کمر رنج می برند 80 درصد مردان دوره ای از زندگیشان دچار کمر درد می شوند. حدود 40 درصد مردان حرفه ای در تنیس از درد کمر رنج می برند 80 درصد مردان دوره ای از زندگیشان دچار کمر درد می شوند.
 صرف نظر از ((آمادگی جسمانی)) ، نیروی چرخشی بک هند دراز کردن دست در ((فور هند)) و سرویس می تواند بر روی ماهیچه ها، اعصاب و استخوان کمر فشار وارد کند و دیر یا زود ناراحتی در یک جایی بروز می کند . در تنیس نیرو از ناحیه پا تولید می شود اما کمر نقش اساسی در انتقال این نیرو به دست ها دارد . محور اصلی بدن کمر است و ضعف در آن یک مشکل جدی است .برای داشتن کمر قوی لازم است تعادلی در میان ماهیچه های شکم و کمر برقرار باشد . در بیشتر موارد ماهیچه های شکم بازیکن های تنیس از ماهیچه های کمرشان قویترند ، زیرا در هر ضربه از ماهیچه های شکم استفاده می کنند . می توان قبل از آغاز کمر درد جلوی آنرا گرفت . صرف نظر از ((آمادگی جسمانی)) ، نیروی چرخشی بک هند دراز کردن دست در ((فور هند)) و سرویس می تواند بر روی ماهیچه ها، اعصاب و استخوان کمر فشار وارد کند و دیر یا زود ناراحتی در یک جایی بروز می کند . در تنیس نیرو از ناحیه پا تولید می شود اما کمر نقش اساسی در انتقال این نیرو به دست ها دارد . محور اصلی بدن کمر است و ضعف در آن یک مشکل جدی است .برای داشتن کمر قوی لازم است تعادلی در میان ماهیچه های شکم و کمر برقرار باشد . در بیشتر موارد ماهیچه های شکم بازیکن های تنیس از ماهیچه های کمرشان قویترند ، زیرا در هر ضربه از ماهیچه های شکم استفاده می کنند . می توان قبل از آغاز کمر درد جلوی آنرا گرفت .
 با در نظر گرفتن موارد زیر می توانید از وارد شدن صدمات به بدن خود جلو گیری کنید : با در نظر گرفتن موارد زیر می توانید از وارد شدن صدمات به بدن خود جلو گیری کنید :
 *قبل از وارد شدن به زمین تنیس برنامه آمادگی جسمانی داشته باشید . قبل از شروع تمرینات جدی ورزشی به مدت چند هفته تمرینات قدرتی و کششی داشته باشید . *قبل از وارد شدن به زمین تنیس برنامه آمادگی جسمانی داشته باشید . قبل از شروع تمرینات جدی ورزشی به مدت چند هفته تمرینات قدرتی و کششی داشته باشید .
 *مستقیم از ((اتومبیل)) به زم((ین تنیس)) قبل از گرم کردن وارد نشوید . بدون گرم کردن ماهیچه ها اگر آنها را برای رسیدن به توپ کش دهید خیلی موثرتر از یک ضربه ( ((آپرکات)) ) شما را بزمین خواهند انداخت . حداقل 5 الی 10 دقیقه صرف دو ملایم با حرکات کششی قبل از بازی کنید . *مستقیم از ((اتومبیل)) به زم((ین تنیس)) قبل از گرم کردن وارد نشوید . بدون گرم کردن ماهیچه ها اگر آنها را برای رسیدن به توپ کش دهید خیلی موثرتر از یک ضربه ( ((آپرکات)) ) شما را بزمین خواهند انداخت . حداقل 5 الی 10 دقیقه صرف دو ملایم با حرکات کششی قبل از بازی کنید .
 *اگر کمرتان ضعف دارد در حالت (open stance) نایستید . بلکه به سمت توپ گام بر داشته و با چرخش شانه ضربه بزنید که فشار کمتری به کمرتان بیاورد . *اگر کمرتان ضعف دارد در حالت (open stance) نایستید . بلکه به سمت توپ گام بر داشته و با چرخش شانه ضربه بزنید که فشار کمتری به کمرتان بیاورد .
 *اگر امکان دارد از زمین های نرم تر مثل رس استفاده کنید . زمین های سخت فشار بیشتری بر ماهیچه ها و استخوان ها وارد می کنند . *اگر امکان دارد از زمین های نرم تر مثل رس استفاده کنید . زمین های سخت فشار بیشتری بر ماهیچه ها و استخوان ها وارد می کنند .
 *در برخی از ضربات تنیس احتمال آسیب کمر بیشتر است ، سرویس یکی از آنها است ، انداختن توپ به بالا وچرخیدن بر روی ستون فقرات فشار وارد می کند . قبل از وارد شدن صدمه به ساختار استخوانی بدنتان از یک حرفه ای سرویس بیاموزید . *در برخی از ضربات تنیس احتمال آسیب کمر بیشتر است ، سرویس یکی از آنها است ، انداختن توپ به بالا وچرخیدن بر روی ستون فقرات فشار وارد می کند . قبل از وارد شدن صدمه به ساختار استخوانی بدنتان از یک حرفه ای سرویس بیاموزید .
-||__::تمرینات کششی::__  
-روی زمین بنشینید پای چپ را دراز کنید و پای راست را بلند کرده وپشت زانوی چپ قرار دهید ، آرنج دست چپ را روی زانوی راست بگذارید و بالا تنه وسر رابه طرف راست بگردانید .20 الی 30 ثانیه در این حالت بمانید ، بعد دست وپا را عوض کنید . 3 بار تکرار کنید |{picture file=img/daneshnameh_up/waist1.jpg} 
-روی زمین بنشینید پا ها را مستقیم دراز کنید ، در حالیکه کمر را راست نگاه داشته به طرف جلو خم شوید و سعی کنید با دستانتان ،انگشتان پا را لمس کنید .20 الی 30ثانیه در این حالت بمانید و3 بار تکرار کنید|{picture file=img/daneshnameh_up/waist2.jpg} 
-__::تمرینات قدرتی::__ 
-بر روی شکم بخوابید به آرامی هر دو پا را از زمین بلند کنیدولی زانو را خم نکید 10 الی 15 بار در دو مرحله |{picture file=img/daneshnameh_up/waist3.jpg} 
-بر روی پشتتان بخوابید پای راست راجمع کنید ولی کف پا روی زمین باشد پای چپ را بلند کرده و مچ آن پا را روی زانوی راست قرار دهید . دست راست را پشت سر گذاشته کف دست چپ روی زمین باشد ، آرنج دست راست را بسمت زانو ی چپ حرکت دهید .10 الی 15بار تکرار کنید وبعد دست وپا را عوض کنید|{picture file=img/daneshnameh_up/waist4.jpg} 
-بر روی شکم بخوابید دستتانتان را در امتداد بدن به جلو دراز کنید و همزمان دست راست وپای چپ را بلند کنید .10 الی 15 بار تکرار وبعد ذست وپا را عوض کنید .|{picture file=img/daneshnameh_up/waist5.jpg}|| 
-!کمک های اولیه درد کمر 
-||__::مشکل::__|__::دلیل::__|__::چه کار کنیم؟::__ 
-درد عمومی وخستگی در کمر بعد از پیاده روی وحرکت بیشتر می شود؟|فشار کهنه بر ماهیچه ها|حرکات کششی ، استراحت ،یخ بگذارید اگر درد 7 الی 10 روز ادامه داشت به پزشک مراجعه کنید  
-وقت خم شدن احساس درد شدیدمیکنید؟|کشیدگی شدید ماهیچه ها|به پشت بخوابیدو پا ها راروی صندلی بگذارید(ران وشکم 90 درجه) یخ بگذارید اگر درد ادامه داشت بعد از 5 روز به پزشک مراجعه کنید 
-وقت ردن سرویس وضربات بالای سر درد شدید یا احساس گرفتگی داریدودر یکطرف کمر صدا می شنوید؟|دررفتن مفصل| استراحت ، یخ ، حرکات کششی آرام برای کمر اگر درد بعد از 5 روز ادامه داشت به پزشک مراجعه کنید  
-از کمر درد بسوی یکی ازپاها می رود ونشستن مخصوصا در یکطرف باسن مشکل است ؟|سیاتیک و یا دیسک|فورا به پزشک مراجعه کنید|| 
 !مشکل درد مفصل زانو !مشکل درد مفصل زانو
 اگر به علائم هشدار دهنده توجه کنیم دلیلی ندارد که صدمه وارد شده حتما با جراحی جبران شود . از هر ورزشکاری بپرسید ، بیشترین نگرانی اش در مورد صدمه به کدام قسمت بدن است احتمالا می گوید زانو ، که از همه مفاصل بیشتر در معرض صدمه است . اگر به علائم هشدار دهنده توجه کنیم دلیلی ندارد که صدمه وارد شده حتما با جراحی جبران شود . از هر ورزشکاری بپرسید ، بیشترین نگرانی اش در مورد صدمه به کدام قسمت بدن است احتمالا می گوید زانو ، که از همه مفاصل بیشتر در معرض صدمه است .
 هر سال حدود چند میلیون نفر در دنیا صدمه زانو می بینند، حدود 50 درصد مربوط به ورزش ((تنیس)) ، ((فوتبال)) و ((اسکی)) سه ورزشی با بیشترین صدمات زانو اند . زیرا در ورزش تنیس حرکات گوناگون ، تغیر جهت ، چرخش بدن و توقف ناگهانی رایج اند . بخصوص سرویس فشار زیادی بر زانو می آورد . زانو بدلیل ساختار ظریف اش در معرض صدمات قرار دارد . تصور کنید توپ پینگ پونگی به دیوار چسبیده ، توپ بوسیله چند نوار لاستیکی در جایش قرار دارد ، کاسه زانو از مفصل حفاظت می کند ولی به آن ثبات و قدرت نمی دهد . پیچیدگی دیگر زانو : 2 تا از بزرگترین استخوان های بدن را بهم وصل می کند . هر سال حدود چند میلیون نفر در دنیا صدمه زانو می بینند، حدود 50 درصد مربوط به ورزش ((تنیس)) ، ((فوتبال)) و ((اسکی)) سه ورزشی با بیشترین صدمات زانو اند . زیرا در ورزش تنیس حرکات گوناگون ، تغیر جهت ، چرخش بدن و توقف ناگهانی رایج اند . بخصوص سرویس فشار زیادی بر زانو می آورد . زانو بدلیل ساختار ظریف اش در معرض صدمات قرار دارد . تصور کنید توپ پینگ پونگی به دیوار چسبیده ، توپ بوسیله چند نوار لاستیکی در جایش قرار دارد ، کاسه زانو از مفصل حفاظت می کند ولی به آن ثبات و قدرت نمی دهد . پیچیدگی دیگر زانو : 2 تا از بزرگترین استخوان های بدن را بهم وصل می کند .
 ساختمان زانو به بافت (ligament ) بستگی دارد که استخوان ساق را به استخوان ران وصل می کند ، و (cartilage) بافت های نرم و انعطاف پذیر که مفصل را می پوشانند . ولی این ساختاری کامل است (ligament) ها در زمان طولانی خوب می شوند و (cartilage) هم به طور طبیعی دو باره رشد نمی کنند . ساختمان زانو به بافت (ligament ) بستگی دارد که استخوان ساق را به استخوان ران وصل می کند ، و (cartilage) بافت های نرم و انعطاف پذیر که مفصل را می پوشانند . ولی این ساختاری کامل است (ligament) ها در زمان طولانی خوب می شوند و (cartilage) هم به طور طبیعی دو باره رشد نمی کنند .
 نکته مثبت اینکه 90 درصد اوقات با جراحی و تمرینات فیزیکی می توان زانوی صدمه دیده را شفا داد . اغلب صدمات زانو ناشی از تنیس نیازی به جراحی ندارند . اغلب صدمات را می توان از طریق حرکات پای صحیح پیش گیری کرد . امروزه برای کسانی که دچار پارگی در مفصل زانو اند حرکات فیزیکی قبل از جراحی توصیه می شود ، زیرا حتی اگر جراحی لازم شود ، در این صورت مدت کمتری فرد به وضع عادی باز می گردد. بنابر این بهترین کار پیش گیری است ، اگر زانوی شما درد می کند و کمی تورم دارد . استراحت کنید ، یخ بگذارید ، کمپرس کنید وزانو را در محل بلند قرار دهید .  نکته مثبت اینکه 90 درصد اوقات با جراحی و تمرینات فیزیکی می توان زانوی صدمه دیده را شفا داد . اغلب صدمات زانو ناشی از تنیس نیازی به جراحی ندارند . اغلب صدمات را می توان از طریق حرکات پای صحیح پیش گیری کرد . امروزه برای کسانی که دچار پارگی در مفصل زانو اند حرکات فیزیکی قبل از جراحی توصیه می شود ، زیرا حتی اگر جراحی لازم شود ، در این صورت مدت کمتری فرد به وضع عادی باز می گردد. بنابر این بهترین کار پیش گیری است ، اگر زانوی شما درد می کند و کمی تورم دارد . استراحت کنید ، یخ بگذارید ، کمپرس کنید وزانو را در محل بلند قرار دهید .
 ترکیب این اقدامات باعث کاهش صدمه به بافت ها و تسریع زمان بهبود می شود . ترکیب این اقدامات باعث کاهش صدمه به بافت ها و تسریع زمان بهبود می شود .
 اگر هفته ای یکبار تنیس بازی می کنید می توانید ماهیچه هایتان را از طریق پیاده روی تند وتمرین با وزنه تقویت کنید . باید یک روز در میان یا ترجیحا هر روز همه گروههای اصلی ماهیچه هایتان ، حرکات کششی انجام دهید تا مفصل هایتان انعطاف پذیر باشد . اگر هفته ای یکبار تنیس بازی می کنید می توانید ماهیچه هایتان را از طریق پیاده روی تند وتمرین با وزنه تقویت کنید . باید یک روز در میان یا ترجیحا هر روز همه گروههای اصلی ماهیچه هایتان ، حرکات کششی انجام دهید تا مفصل هایتان انعطاف پذیر باشد .
-سه تمرین کششی که به سلامت زانو کمک می کند هر کدام 20 الی 30 ثانیه و2 تا 3 بار تکرار در هر طرف بدن انجام شود . 
-||__::تمرینات کششی و چرخش کمر::__| 
-به پشت دراز بکشید پاها دراز باشد ، زانوی راست را بلند کرده وساق پا را 90 درجه قرار دهید .پای راست رابه طرف پای چپ بگردانید تا ازروی آن بگذرد و به آرامی زانوی چپ را به طرف زمین در آن سوی بدن حرکت دهید .سعی کنید شانه ها و کمر صاف روی زمین بماند |------- 
-به پشت دراز بکشید مچ پای راست را روی زانوی چپ قرار دهید ، با هر دو دست ران پای چپ را گرفته و به آرامی به طرف سینه بکشید|----- 
-در حالت نشسته پای راست را خم کرده و کف آنرا به ران چپ تکیه دهید . با کمر راست نگاه داشته شده به جلو خم شده و سعی کنید انگشتان پای چپ را لمس کنید ، همین حرکت را با پای دیگر تکرا کنید| 
-__::تمرین قدرتی::__ 
-پله : حدود 8 الی 12 بار روی پله یا سکو رفته و باز گردید، برای شدت بیشتر یک دمبل 1 کیلوئی در دستانتان بگیرید|--------- 
-بایستید وپاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید ، در حالیکه دو دست را در جلوی بدن دراز کرده به آرامی روی زانو هایتان به جلو خم شوید تا رانها موازی زمین قرار گیرد ، وزن بدن باید در عقب روی پاشنه پا باشد . با انقباض ماهیچه ها ی ران وباسن به حالت ایستاده باز گردید|--------------- 
-بایستید وپاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید ، یک گام بزرگ به جلو بردارید زانوها یتان را خم کنید تا ران پای چپ موازی وران پای راست عمود بر زمین قرار گیرد ،همین حرکت رابا پای دیگر تکرار کنید|--------------||  
-!کمک های اولیه درد مفصل زانو 
-|| __::مشکل::__|__::دلیل::__|__::چه کار کنیم؟::__ 
-درد زیر کاسه زانو ، درد هنگام سرویس ،پرش، ایستادن ناگهانی بیشتر می شود ،بعد از بازی ورم می کند|مشکل تاندن که کاسه زانورا به استخوان ساق وصل می کند ، بدلیل تکرارحرکت بوجود می آید|استراحت ،یخ ،کمپرس ،زانو جای بلند داروی ضد تورم مصرف کنید .چند هفته بازی نکنید پیاذه روی ، شنا و حرکات کششی انجام دهید 
-درد از جلوی کاسه زانو پخش می شود، نشستن زیا د وبالا رفتن از پله درد شدید تر می شود|از سائیدن تکراری سطح زیرین کاسه زانوبر استخوان ران ایجاد می شود.|تنیس و هر فعالیت ورزشی را یکی دو هفته تعطیل کنید داروی ضذ تورم مصرف کنید با پزشک مشورت کنید 
-درد شدید ناشی از حرکت چرخشی همراه با بی ثباتی وتورم ،درد بسرعت بر طرف می شود، درد در حرکت بعدی تکرار می شود ، در داخل زانو احساس خشکی می کنید؟|احتمالا یک ligament زانو کش آمده، پار شده ویا آسیب دیده، این اتصال داخل مفصل زانو استخوان ران به ساق است|استراحت،یخ ، کمپرس ، زانو جای بلند اگر در زانو درد دارید به پزشک مراجعه کنید معمو لا جراحی می طلبد وبعد تمرینات فشرده ( بستگی به میزان صدمه دارد) 
-بعد از یک چرخش شدید زانو احساس درد و بیرون زدن ،نمی توانید مفصل را حرکت دهید،فورا ورم می کند ، بدون کمک نمی توانید راه بروید ؟|پارگی یک ligament دیگرکه استخوان ران را به ساق وصل می کند|استراحت ، یخ ، کمپرس ، زانو جای بلند به پزشک مراجعه کنید این صدمه معمولا جراحی می طلبد وبعد تمرینات فشرده برای چند ماه تنیس را تعطیل کنید || 
 !مشکل درد مچ پا !مشکل درد مچ پا
 بازیکن تنیس بسرعت عرض زمین را می دود ، توپ را زده و ناگهان ترمز می کند . سپس بسرعت به سمت دیگر زمین می دود که دوباره توپ را بزند ، تعجب دارد که گاهی مچ پا دچارصدمه می شود ؟ تقریبا در هر ضربه تنیس بعد از دویدن ، ایستادن ناگهانی هست که نیروی چرخشی را به مچ پاها منتقل می کند و دو باره این عمل تکرار می شود . یکی از بیشترین صدمات بدنی در تنیس مربوط به مچ پا است . بازیکن تنیس بسرعت عرض زمین را می دود ، توپ را زده و ناگهان ترمز می کند . سپس بسرعت به سمت دیگر زمین می دود که دوباره توپ را بزند ، تعجب دارد که گاهی مچ پا دچارصدمه می شود ؟ تقریبا در هر ضربه تنیس بعد از دویدن ، ایستادن ناگهانی هست که نیروی چرخشی را به مچ پاها منتقل می کند و دو باره این عمل تکرار می شود . یکی از بیشترین صدمات بدنی در تنیس مربوط به مچ پا است .
 یک چرخش در جهت غلط باعث درد مچ پا می شود و چنانچه پا ، زانو و مچ در یک راستا نباشند وقتی پا روی زمین قرار گرفته در طی زمان قطعا سائیدگی ناجور تاندن پیش می آید، خوشبختانه مچ پا یک مفصل محکمی است هم کار فرود آمدن به زمین را ممکن می کند و هم عامل ثبات است . در مچ پا دو استخوان ساق پا بهم وصل می شوند . این دو استخوان با ligament ها و تاندن بهم وصل اند.  یک چرخش در جهت غلط باعث درد مچ پا می شود و چنانچه پا ، زانو و مچ در یک راستا نباشند وقتی پا روی زمین قرار گرفته در طی زمان قطعا سائیدگی ناجور تاندن پیش می آید، خوشبختانه مچ پا یک مفصل محکمی است هم کار فرود آمدن به زمین را ممکن می کند و هم عامل ثبات است . در مچ پا دو استخوان ساق پا بهم وصل می شوند . این دو استخوان با ligament ها و تاندن بهم وصل اند.
-__احساس درد :__ 
 سه بافت اتصال ligament در مچ پا محل آسیب هستند . وقتی بدنبال ((توپ)) می دوید هر گام غلط می تواند مفصل مچ را زیادی در یک جهت فشار دهد و کشش زیادی بافتهای اتصال دهنده رایج ترین مشکل تنیس است . سه گروه صدمه وجود دارد و آن هم بستگی به میزان صدمه دارد : سه بافت اتصال ligament در مچ پا محل آسیب هستند . وقتی بدنبال ((توپ)) می دوید هر گام غلط می تواند مفصل مچ را زیادی در یک جهت فشار دهد و کشش زیادی بافتهای اتصال دهنده رایج ترین مشکل تنیس است . سه گروه صدمه وجود دارد و آن هم بستگی به میزان صدمه دارد :
 *دردناک  *دردناک
 *بسیار دردناک  *بسیار دردناک
 *فوق العاده دردناک *فوق العاده دردناک
 اغلب آسیب ها متوجه کنار یا بیرون مچ هستند ولی گاهی درون مچ آسیب می بیند که درمانش مشکلتر است . چنانچه مچ پایتان باد کرده است باید عکس ((اشعه x)) بگیرید تا ((پزشک)) مطمئن شود شکستگی وجود ندارد . حتی یک کشیدگی مچ چنانچه درمان نشود مچ پا رابرای همیشه بی ثبات خواهد کرد . معمول ترین مداوا استراحت ، یخ ، کمپرس و زانو در جای بلند است . خیلی ها توجه نمی کنند که چقدر زمان برای مداوا لازم است .  اغلب آسیب ها متوجه کنار یا بیرون مچ هستند ولی گاهی درون مچ آسیب می بیند که درمانش مشکلتر است . چنانچه مچ پایتان باد کرده است باید عکس ((اشعه x)) بگیرید تا ((پزشک)) مطمئن شود شکستگی وجود ندارد . حتی یک کشیدگی مچ چنانچه درمان نشود مچ پا رابرای همیشه بی ثبات خواهد کرد . معمول ترین مداوا استراحت ، یخ ، کمپرس و زانو در جای بلند است . خیلی ها توجه نمی کنند که چقدر زمان برای مداوا لازم است .
 صدمه درجه 1 دو الی سه هفته صدمه درجه 2 یک الی دو ماه صدمه درجه 3 سه الی شش ماه . صدمه درجه 1 دو الی سه هفته صدمه درجه 2 یک الی دو ماه صدمه درجه 3 سه الی شش ماه .
 بازیکنی که زودتر از موعد به زمین تنیس باز گردد، دچار تورم تاندن دردناک می شود ورم می تواند ناشی از پاره گیهای ریز تاندن باشد . بازیکنی که زودتر از موعد به زمین تنیس باز گردد، دچار تورم تاندن دردناک می شود ورم می تواند ناشی از پاره گیهای ریز تاندن باشد .
 آسیب دیگر معمول در تنیس ((تاندن آشیل)) است که از پشت ساق پا تا مچ ادامه دارد، از آنجا که ((پاشنه آشیل)) بی انعطاف است در طی زمان وضع آن بدتر می شود ، آثار آن درد بعد از بازی و ورم پشت مچ پا است . در صورت پارگی تنها راه چاره جراحی است . بندرت لایه هایی از استخوان مچ پا کنده می شود ، آثار آن دردملایم در منطقه است ومعمولا با جراحی این ذرات بر داشته می شوند .  آسیب دیگر معمول در تنیس ((تاندن آشیل)) است که از پشت ساق پا تا مچ ادامه دارد، از آنجا که ((پاشنه آشیل)) بی انعطاف است در طی زمان وضع آن بدتر می شود ، آثار آن درد بعد از بازی و ورم پشت مچ پا است . در صورت پارگی تنها راه چاره جراحی است . بندرت لایه هایی از استخوان مچ پا کنده می شود ، آثار آن دردملایم در منطقه است ومعمولا با جراحی این ذرات بر داشته می شوند .
-برای محافظت از بافتهای مچ پا حرکات کششی و قدرتی لازم هستند. />||__::تمرینات کششی::__| />کشش پاشنه :رو بدیواربایستید در حالیکه یک پا جلو ودیگری عقب است . پای جلو را از زانو خم کنید وپای عقب در حالیکه کف پا روی زمین قرارداردبا هر دو دست به دیوار فشار آوریدتا احساس کشیدگی درتاندن پاشنه آشیل پای عقبی داشته باشید، 12ثانیه نگاه دارید و بعد با پای دیگر همین حرکت را درسه مرحله تکرار کنید|-----
کشش در حالت چمبا تمه :در چهار چوب در به حالت چمبا تمه بنشینید تا آنجا که می توانید پائین بروید در حالیکه دستتان به چهار چوب در تکیه دارند ، پایتان باید به اندازه عرض شانه ها فاصله داشته باشد و قدری رو به بیرون باشند وزن شما روی هر دو پا باشد ، 1دقیقه تمرین کنید|--------
دستتانتان را به پشت صندلی یا میز تکیه دهید . روی یک پا بایستید به آرامی روی پاشنه پا بلند شوید 3 الی 5 ثانیه نگاه دارید وبه آرامی پایتان را بر زمین بگذارید .10 الی 15 بار روی هر پا تکرار کنید |---------||
!کمک های اولیه درد مچ پا
||__::مشکل::__|__::دلیل::__|__::چه کار کنیم؟::__
آیا مچ پا ورم دارد ؟ |کشیدگی غیر عمده| دو هفته روزی دوبار هر دفعه 10 الی20دقیقه یخ بگذارید
آیا وقت دویدن وکشش تاندن پشت پا درد میکند ؟|تاندن آشیل|سه هفته روزی دو بار هر دفعه 10 الی 15 دقیقه یخ بگذارید
آیا محکم روی مچ پا فرود آمدید ،صدائی از مچ پا یتان شنیده اید ،ورم کرده وکبود شده است ؟ | کشیدگی شدید مچ پا | به پزشک مراجعه کنید
آیا به مدت چند ماه مداوم مچ پا یتان درد داشته و ورم کرده و در چرخش مچ درد شدید احساس می کنید ؟ |قطعات ریز استخوان مچ پا جدا شده اند | به پزشک مراجعه کنید
آیا پشت پاشنه پا لکه کبود دارید ، احساس فرو رفتن میخ درمچ پا یتان هست ؟ |پاره گی تاندن آشیل |به پزشک مراجعه کنید
||
+برای محافظت از بافتهای مچ پا حرکات کششی و قدرتی لازم هستند. ~~
 +!::~~blue:برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید~~::
 +!منبع:
 +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [13:28 ]   6   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:06 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [08:03 ]   4   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [11:48 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [11:35 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [11:29 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..