منو
 کاربر Online
744 کاربر online
تاریخچه ی: پیروکلر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Pyrochlore.jpg} +{picture=Pyrochlore.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 پیروکلر- بلور ایدیومرف (6 میلیمتر) در فلدسپات  پیروکلر- بلور ایدیومرف (6 میلیمتر) در فلدسپات
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پیروکلر (Pyrochlore)::__ ||__::پیروکلر (Pyrochlore)::__
-::(((سدیم|Na)),((کلسیم|Ca)))2 (Nb,((تیتانیم|Ti)),Ta)2O6 (OH,F,O):: +::(((سدیم|Na)),((کلسیم|Ca)))2 (((نوبیوم|Nb)),((تیتانیم|Ti)),((تانتالم|Ta)))2O6 (OH,F,O)::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 ::ناقص::|__::((رخ))::__ ::ناقص::|__::((رخ))::__
 ::چرب::|__::((جلا))::__ ::چرب::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
-::(نیمه کدر- کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ +::(نیمه کدر-کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::((بلور))ی - آگرگات دانه ای - بلورهای اشباع شده::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ،(( نروژ)) ، ((تانزانیا)) ، ((اوگاندا)) ، ((زیمبابوه)) ، ((مالاوی)) و ::|__::((ژیزمان))::__
:: به تی در HCl , H2SO4 یا HF حل می شود. درHF با حرارت شع مقداری حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::متغیر با ادخال های فراوان U و آهن اندک::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - بلورهای اشباع شده::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ،(( نروژ)) ، ((تانزانیا)) ، ((اوگاندا)) ، ((زیمبابوه)) ، ((مالاوی)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::. با ارت شعله مقداری حل می شود (( هایم|HF)) در
.
حل می شودHCl H2SO4 HF , به سختی در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::و ((آهن)) اندک U متغیر با ادخال های فراوان::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قهوه ای - قهوه ای سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قهوه ای - قهوه ای سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::رنگ اثر خط - ((واکنش های شیمیایی)) - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::رنگ اثر خط - ((واکنش های شیمیایی)) - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((میکرولیت)) - ((پراوسکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((میکرولیت)) - ((پراوسکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
-::((آپاتیت)) - ((نفلین)) - ((آلانیت)) - زیرکن::|__::((پاراژنز))::__ +::((آپاتیت)) - ((نفلین)) - ((آلانیت)) - ((زیرکن))::|__::((پاراژنز))::__
 ::کربناتی - پگماتیتی::|__::منشا تشکیل::__ ::کربناتی - پگماتیتی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((اکتائدر)) - ((هگزائدر ))- ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((اکتائدر)) - ((هگزائدر ))- ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((روسیه))::|__::محل پیدایش::__  ::((روسیه))::|__::محل پیدایش::__
-::.دارای خاصیت ((رادیواکتیویته)) است که بستگی به میزان U در آن دارد::|__::سایر مشخصات::__
::.ز ژه های یوننی pur بمعنای آتش و Khloros یعنی بز گره شده ات::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.در آن دارد U دارای خاصیت ((رادیواکتیویته)) است که بستگی به میزان::|__::سایر مشخصات::__
::.ینی سبز گره شده ات Khloros بمعنای آتش و pur ز ژه های یوننی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|5.5|4.3|4.5|| 5|5.5|4.3|4.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [06:57 ]   11   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [06:39 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [06:30 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [06:06 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [06:04 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [06:00 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [05:46 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [05:26 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [05:19 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [04:45 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [04:29 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..