منو
 صفحه های تصادفی
کعب بن لوی
اختلال تنش زای پس از حادثه
تیره پنیرک
مشتقات جزئی
نظام الدین عبدالعلی بن محمد حسین بیرجندی حنفی
ولاء اثباتی خاص
انواع رخساره‌های کربناته
برزلیانیت
انتقال(المپیاد)
چاه نفت
 کاربر Online
414 کاربر online
تاریخچه ی: پیروفانیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=pyrophanite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تجع بلورهای
(
دو (عرض تصیر 21میلیمتر
+یویت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پیروفانیت (Pyrophanite)::__ ||__::پیروفانیت (Pyrophanite)::__
-::MnTiO3::
رمبوئدریک|__::سیستم ((تبلور))::__
::اکسید::|__::((رده بندی))::__
کامل- مطابق با سطح /0221/|__::((رخ))::__
::فلزی - الماسی::|__::((جلا))::__
+::((منگنز|Mn))((تیتانیم|Ti))O3::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل- مطابق با سطح /0221::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی - ((الماس))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__ +::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
-ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
بلوری - مرصع|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; سوئد ، نروژ ، URSS ، انگلستان و برزیل::|__::((ژیزمان))::__
::.به سختی در اسیدها حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
MnO2=46.96% TiO2=53.04%|__::ترکیب شیمیایی::__
قرمز تیره - قرمز تمشکی - سیاه|__::رنگ ((کانی))::__
گل اخرائی - زرد|__::((رنگ)) اثر خط ::__
واکنش های شیمیایی - رنگ اثر خط- اشعه ایکس|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
ایلمنیت خالص|__::تشابه کانی شناسی::__
::نفلین،تیتانیت،رودونیت و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::دگرگونی - پگماتیتی::|__::منشا تشکیل::__
+::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - مرصع::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((سوئد)) ، ((نروژ ))، URSS ، ((انگلستان)) و ((برزیل))::|__::((ژیزمان))::__
::.به سختی در ((اسید))ها حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MnO2))=46.96% ((TiO2))=53.04%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قرمز تیره - قرمز تمشکی - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::((گل اخرائی)) - زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::واکنش های شیمیایی - رنگ اثر خط- ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::ایلمنیت خالص::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((نفلین))،((تیتانیت))،((رودونیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::دگرگونی - ((پگماتیت))ی::|__::منشا تشکیل::__
 ::قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 |__::محل پیدایش::__  |__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از واژه های یونانی Pur = آتش و Phanos یعنی درخشان و تابان گرفته شده است.::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::آتش Pur = از واژه های یونانیr>. یعنی درخشان و تابان گرفته شده است Phanosو::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|5|4.5|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [06:44 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [09:39 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [08:58 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [08:41 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [08:09 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..