منو
 کاربر Online
789 کاربر online
تاریخچه ی: پیرارگیریت

{picture file=img/daneshnameh_up/Pyrargyrite.jpg}

پیرارگیریت - بلورهای طویل و کشیده (تا 4 میلیمتر) در
حفره حاوی بلورهای کوارتز

||__::پیرارگیریت (Pyrargyrite)::__
::Ag3SbS3::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
::مشخص نیست ::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - ((فلز))ی - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - تجمع دانه ای - توده ای - اندود - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ;(( آلمان)) شرقی و غربی ، چک و اسلواکی ،(( اسپانیا)) ، ((شیلی)) ، ((مکزیک)) (بلورهابه 3 سانتی متر میرسد) ، ((امریکا)) ، ((پرو)) ، ((روسیه)) و ((کانادا))::|__::((ژیزمان))::__
::حل می گردد KOH , HCl , NO3H در شعله ذوب میشود و در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((نقره|Ag))=59.76% ((آنتیموان|Sb))=22.48% S=17.76% با انکلوزیون ((آرسنیک|As))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قرمزتیره - خاکستری تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
::قرمز((گیلاس))ی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((پروستیت ))- ((سینابروکوپریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((نقره ))- ((استفانیت)) - ((آکانتیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری - همی ئدریک - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار(( نقره))::|__::((کاربرد))::__
::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
::با آب مقطرتمیز میشود - ازنورمحفوظ نگهداشته شود - کانیهای مشابه آن ((پروستیت)) ، ((سینابروکوپریت)) است که ازنظررنگ ، اثر و خط آن تیره ترازآنهاست و واکنش شیمیایی قابل تشخیص است::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای نقره گرفته شده است آتش=pur و arguros از کلمات یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
2.5|3|5.85|-||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:51 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:09 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [08:13 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [07:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [07:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [07:10 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..