منو
 صفحه های تصادفی
دانشگاه شهید بهشتی
پدر ، معلم خانواده
سینماتیک
نحوه انحلال مواد
فرمانروایان سلاجقه کرمان
حضرت اسحاق علیه السلام
آنکارا
الکتریسیته می تواند جذب کند
مسابقه فضایی
عدد اول
 کاربر Online
355 کاربر online
تاریخچه ی: پیرارگیریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Pyrargyrite.jpg} +{picture=Pyrargyrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 پیرارگیریت - بلورهای طویل و کشیده (تا 4 میلیمتر) در
حفره حاوی بلورهای کوارتز
 پیرارگیریت - بلورهای طویل و کشیده (تا 4 میلیمتر) در
حفره حاوی بلورهای کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پیرارگیریت (Pyrargyrite)::__ ||__::پیرارگیریت (Pyrargyrite)::__
 ::Ag3SbS3:: ::Ag3SbS3::
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::مشخص نیست ::|__::((رخ))::__ ::مشخص نیست ::|__::((رخ))::__
 ::((الماس))ی - ((فلز))ی - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__ ::((الماس))ی - ((فلز))ی - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری - تجمع دانه ای - توده ای - اندود - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری - تجمع دانه ای - توده ای - اندود - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
-::تقریباْ کمیاب ;(( آلمان)) شرقی و غربی ، چک و اسلواکی ،(( اسپانیا)) ، ((شیلی)) ، ((مکزیک)) (بلورهابه 3 سانتی متر میرسد) ، ((امریکا)) ، ((پرو)) ، ((روسیه)) و ((کانادا))::|__::((ژیزمان))::__
::حل می گردد KOH , HCl , NO3H در شعله ذوب میشود و در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Ag=59.76% Sb=22.48% S=17.76% با انکلوزیون As::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::تقریباْ کمیاب ;(( آلمان)) شرقی و غربی ، چک و اسلواکی ،(( اسپانیا)) ،
((شیلی)) ، ((مکزیک)) ،بلورهابه3 سانتی مترمیرسد، ((امریکا)) ، ((پرو)) ، ((روسیه)) و ((کانادا))::|__::((ژیزمان))::__
::حل می گردد ((KOH)) , ((HCl)) ,(( NO3H ))در شعله ذوب میشود و در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((کانسار نقره|Ag))=59.76% ((آنتیموان|Sb))=22.48% ((گوگرد|S))=17.76% با انکلوزیون ((آرسنیک|As))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قرمزتیره - خاکستری تیره::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قرمزتیره - خاکستری تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قرمز((گیلاس))ی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قرمز((گیلاس))ی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((پروستیت ))- ((سینابروکوپریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((پروستیت ))- ((سینابروکوپریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
-::((نقره ))- ((استفانیت)) - ((آکانتیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ +::((کانسار نقره ))- ((استفانیت)) - ((آکانتیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشوری - همی ئدریک - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشوری - همی ئدریک - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
-::کانسار نقره::|__::((کاربرد))::__ +::کانسار((کانسار نقره))::|__::((کاربرد))::__
 ::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__  ::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
-::با آب مقطرتمیز میشود - ازنورمحفوظ نگهداشته شود - کانیهای مشابه آن پروستیت ، سینابروکوپریت است که ازنظررنگ ، اثر و خط آن تیره ترازآنهاست و واکنش شیمیایی قابل تشخیص است::|__::سایر مشخصات::__
::.از کلمات یونانی آتش=pur و arguros به معنای نقره گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::با آب مقطرتمیز میشود - ازنورمحفوظ نگهداشته شود - کانیهای مشابه آن ((پروستیت)) ، ((سینابروکوپریت)) است که ازنظررنگ ، اثر و خط آن تیره ترازآنهاست و واکنش شیمیایی قابل تشخیص است::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای نقره گرفته شده است آتش=pur و arguros از کلمات یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2.5|3|5.85|-|| 2.5|3|5.85|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:51 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:09 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [08:13 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [07:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [07:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [07:10 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..