منو
 صفحه های تصادفی
طبقه بندی قارچها
سافیر
زمینه اجتماعی پیدایش اکزیستانسیالیسم
عناصر گروه IIIA (قسمت دوم)
کم شدن دمای بدن
سیب بهشتی، هدیه ای از سوی خدا
اندازه گیری جرم زمین
بازی برداری
برخورد شدید با قریش
آزمایش چتر نجات
 کاربر Online
469 کاربر online
تاریخچه ی: پیدایی دین

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
-=سوال از منشاء دین، پرسش از علت پیدایی دین است. در این تفسیر، دین پدیده ای خارجی است که مستقل از انسان وجدای از پذیرش او وجود واقعی دارد. به بیان دیگر، دین و مقولات دینی از وجود واقعی برخوردار است. از این رو، از منبع پیدایی آن سوال می شود که در جواب آن بعضی می گویند که:=-

منشاء آن سحر و جادو و یا شیطان است و بعضی نیز ادعا می کنند که دین را قدرتمندان ساخته اند. همه پاسخ های داده شده مبتنی بر نوعی جهان بینی است. اصول جهان بینی الهی این است که شخص:

  • اولاً معتقد باشد
  • ثالثاً خدای سبحان دارای اسماء حسنا و صفاتی است که بر پایه آنها جهان را اداره می کند.
  • ثالثاً انسان در تکامل خود به هدایت الهی نیازمند است.
  • رابعاً انسان می تواند به جایگاهی برسد که رهنمود الهی را دریافت کند.

img/daneshnameh_up/a/a1/dua.jpg


بر اساس این اصول و مقدمات، دین خداست، یعنی مبدأ فاعلی دین خدا و مبدأ قابلی آن انسان است و مبدأ عالی دین، انسان با خداوند است و نیز ساختار داخلی دین، معصومانه تنظیم شده است تا انسان ها در پرتو آن ساختار به لقای الهی بار یابند.


مارکسیست‏ها نیز درباره‏ی منشاء دین می گویند: قدرتمندان، دین را برای استثمار توده ها ساخته اند. بعضی نیز برای دین، منشاء روانی مانند ترس یا جهل ذکر کرده اند. پذیرش منشاء بشری دین و اینکه هر آنچه که دارای منشاء بشری است، احیاناً روال به سراغ او خواهد آمد، بعضی از جامعه شناسان را بر آن داشت که از سپری شدن دوران دین سخن گویند.

چنانکه اگوست کنت فرانسوی برای تفکر انسان، سه مرحله ذکر می کند:

  • مرحله ربانی
  • فلسفی
  • علمی

وی مدعی است که اکنون بشریت در مرحله ی علمی به سر می برد و مرحله ی ربانی، زمانی بود که از خدا و عقاید مربوط به الهیات و سرانجام از توحید سخن به میان می آمد اما با رسیدن به مرحله ی دوم و سوم سخن گفتن از خدا و دین روانیست.

سوال از منشاء دین، پرسش از علت پیدایی دین است. در این تفسیر، دین پدیده ای خارجی است که مستقل از انسان وجدای از پذیرش او وجود واقعی دارد. به بیان دیگر، دین و مقولات دینی از وجود واقعی برخوردار است. از این رو، از منبع پیدایی آن سوال می شود که در جواب آن بعضی می گویند که منشاءآن سحر و جادو و یا شیطان است و بعضی نیز ادعا می کنند که دین را قدرتمندان ساخته اند. همه پاسخ های داده شده مبتنی بر نوعی جهان بینی است. اصول جهان بینی الهی این است که شخص اولاً معتقد باشد ثالثاً خدای سبحان دارای اسماء حسنا و صفاتی است که بر پایه آنها جهان را اداره می کند. ثالثاً انسان در تکامل خود به هدایت الهی نیازمند است. رابعاً انسان می تواند به جایگاهی برسد که رهنمود الهی را دریافت کند. بر اساس این اصول و مقدمات، دین خداست، یعنی مبدأ فاعلی دین خدا و مبدأ قابلی آن انسان است و مبدأ عالی دین، انسان با خداوند است و نیز ساختار داخلی دین، معصومانه تنظیم شده است تا انسان ها در پرتو آن ساختار به لقای الهی بار یابند. مارکسیست‏ها نیز درباره‏ی منشاء دین می گویند: قدرتمندان، دین را برای استثمار توده ها ساخته اند. بعضی نیز برای دین، منشاء روانی مانند ترس یا جهل ذکر کرده اند. پذیرش منشاء بشری دین و اینکه هر آنچه که دارای منشاء بشری است، احیاناً روال به سراغ او خواهد آمد، بعضی از جامعه شناسان را بر آن داشت که از سپری شدن دوران دین سخن گویند. چنانکه اگوست کنت فرانسوی برای تفکر انسان، سه مرحله ذکر می کند: مرحله ربانی، فلسفی و علمی. و مدعی است که اکنون بشریت در مرحله ی علمی به سر می برد و مرحله ی ربانی، زمانی بود که از خدا و عقاید مربوط به الهیات و سرانجام از توحید سخن به میان می آمد اما با رسیدن به مرحله ی دوم و سوم سخن گفتن از خدا و دین روانیست.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مرداد 1384 [17:21 ]   3   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 01 مرداد 1384 [17:18 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [03:46 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..