منو
 کاربر Online
1343 کاربر online
تاریخچه ی: پکتولیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Pectolite.jpg} +{picture=Pectolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (پکتولیت - آگرگات شعاعی(30 میلیمتر (پکتولیت - آگرگات شعاعی(30 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پکتولیت (Pectolite)::__ ||__::پکتولیت (Pectolite)::__
-:: ((کلسیم|Ca))2NaH Si3O9 :: +:: ((کلسیم|Ca))2((سدیم|Na))H Si3O9 ::
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::غیر((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::غیر((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگات توده ای - فشرده - شعاعی - رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگات توده ای - فشرده - شعاعی - رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((ایتالیا)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((یوگسلاوی)) ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((ایتالیا)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((یوگسلاوی)) ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 :: و در حرارت شعله به رنگ سبز در می آید((HCl)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ :: و در حرارت شعله به رنگ سبز در می آید((HCl)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::Na2O=9.31% CaO=33.68% SiO2=54.31% ((H2O))=2.7%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((Na2O))=9.31% ((CaO))=33.68% ((SiO2))=54.31% ((H2O))=2.7%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری روشن - صورتی - سبز روشن::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری روشن - صورتی - سبز روشن::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::تغییر رنگ در برابر شعله ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::تغییر رنگ در برابر شعله ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((ولاستونیت)) - زئولیت::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((ولاستونیت)) - زئولیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((زئولیت)) ها - ((کلسیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((زئولیت)) ها - ((کلسیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشوری - خوشه جواهری - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشوری - خوشه جواهری - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__  ::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است Pektos از واژه پکتوس یونانیLithos ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است Pektos از واژه پکتوس یونانیLithos ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|5|2.8|ــ|| ــ|5|2.8|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [07:57 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [07:07 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [07:02 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [06:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [13:00 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [11:31 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..