منو
 کاربر Online
339 کاربر online
تاریخچه ی: پوکی استخوان

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-62Lines: 1-83
-
||پوکی استخوان (Osteoprosis)یک بیماری شایع متابولیک استخوان بوده و در آن کاهش عمومی و شدید در توده استخوانی (پوک شدن استخوان) بوجود می‌آید. که در آن عناصر تشکیل دهنده ((استخوان)) از نظر کیفیت تغییر نمی‌کند، ولی از نظر کمیت کاهش می‌یابد. در این بیماری به فعالیت ((از بین رفتن سلولهای استخوانی~استئوکلاسته)) افزوده می‌شود. استئوپورزپیری ، پدیده فیزیولوژیکی نزد افراد مسن محسوب می‌شود. این بیماری وقتی بروز می‌کند که کاهش توده استخوان بیش از حد سریع باشد.||
+>
>||پوکی استخوان (Osteoprosis)یک بیماری شایع متابولیک استخوان بوده و در آن کاهش عمومی و شدید در توده استخوانی (پوک شدن استخوان) بوجود می‌آید. که در آن عناصر تشکیل دهنده ((استخوان)) از نظر کیفیت تغییر نمی‌کند، ولی از نظر کمیت کاهش می‌یابد. در این بیماری به فعالیت ((از بین رفتن سلولهای استخوانی~استئوکلاسته)) افزوده می‌شود. استئوپورزپیری ، پدیده فیزیولوژیکی نزد افراد مسن محسوب می‌شود. این بیماری وقتی بروز می‌کند که کاهش توده استخوان بیش از حد سریع باشد. در ضمن خانمها بسیار بیشتر از آقایان دچار پوکی استخوان می‌شوند. و همینطور با افزایش سن احتمال بروز پوکی استخوان بیشتر می‌شود.||
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/b/b9/osteoprosis1.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/b/b9/osteoprosis1.JPG}
  
 
 
 
 
-!لایل بیمای
آسیب شناسی دقیق استئوپورز ناشناخته است. عوامل مستعد کننده عبارتند از:>>
+
!لل ابتلا به پوکی اتخوان
آسیب شناسی دقیق استئوپورز ناشناخته است. عوامل مستعد کننده عبارتند از: />
 *کاهش و از بین بردن فعالیت عضو به علت حرکت طولانی مدت.  *کاهش و از بین بردن فعالیت عضو به علت حرکت طولانی مدت.
-*رژیمهای غذایی با کمبود مواد پروتئین ، دریافت ناکافی ((کلسیم)) ، کمبود ((ویتامین D)) و مصرف زیاد ((کافئین)).>>
*یمایهی ش داخلی مل پرری ((د پاراتیئید)) ((دد وق کیو)) و کم ک غد جنی (((از دست د استخوان یائسگی~سوپر یاسگی)) نوان مهرین دی این اختا ود توه را رفته ا. در نان یاسه ، وید استروژ و خیره کیم استخوانی کا مییاب. را استوژن نع ا دان استخوان میشود.

+*رژیمهای غذایی با کمبود مواد پروتئین ، دریافت ناکافی ((کلسیم)) ، کمبود ((ویتامین D)) و مصرف زیاد ((کافئین)). />
*__روع یاسگی:__ ((استروژن)) ((هومون)) ننه‌ی ک کاهش ده استخوان جلوگیری می‌کن. تولید استرون ر ((مدان|تدانها)) د ز یائسی توقف یشو، د نیجه از دست فن تود استخوان سریع ی‌شود. نی که یائسگی ودرس ر (قبل ا 45 سالگی)، مند انوانی که تخمدانهای آه با جراحی از بدن خارج شد است، بیشتر در عرض ابتلاء به پوکی استخوان هستد.

*__س
ابه خاودگی:__ وراثت بر میزان استخونهای شا و سرعت ا ست رفتن آنها تای دارند. />*__ستخوانهای کک:__ بانوانی که داای استخوانهی کوچک ود یا کوتاه قد و یا لاغر هستند به خاطر وجد توده ستخوانی کمتر، ‌به بر پوکی استخوان مستعد‌ترند.
*__پ
یشنیه قومی:__ باون اروپای شمالی ا آسیایی تبر یتر در عرض ابتلاء به پوکی استوان تند.
*__ب
عضی بیمایها:__ یمیهایی نظیر ((تیروئید))، ((کلیه)) و برخی ((سرطان|رطانها)) ممکن است به پوکی استخوان منتهی شوند.
 *تجویز بعضی داروها به مدت طولانی مثل کورتیکواستروئیدها و ((ماده ضد انعقاد خون~هپارین)). *تجویز بعضی داروها به مدت طولانی مثل کورتیکواستروئیدها و ((ماده ضد انعقاد خون~هپارین)).
 !علایم بالینی !علایم بالینی
-توده استخوانی هر فرد معمولا در 30 تا 35 سالگی به بیشترین میزان خود می‌رسد. پس از این سن ، کاهش توده استخوان به صورت یک روند طبیعی پیری آغاز می‌شود. 50 درصد افراد بیش از 65 درصد سال سفید پوست استئوپروز داشته و فقط در 20 درصد از این افراد علایم بالینی وجود دارد. 30 درصد افرادی که به سن 75 سالگی رسیده‌اند، دچار شکستگی ناشی از استئوپروز می‌شوند. شایعترین علل این شکستگیها عبارتند از: جسم مهره‌ها ، لگن ، گردن ، استخوان ران ، انتهای فوقانی بازو و انتهای تحتانی ساعد ، علاوه بر شکستگیهای این بیماران از درد کمر ، پشت و قوز‌دار شدن پشت شکایت دارند.

ولی برخلاف استئومالاسی ، مبتلایان از ضعف عمومی و ضعف عضلانی شکایتی ندارند. در بعضی از موارد استئوپروز و استئومالاسی تواما وجود دارد. دفورمیتی ((قفسه سینه)) به صورت کوتاهی قامت ، مشکل دولاشدن (خم شدن به سمت جلو) ، کیفوز مشخص ستون مهره‌ای سینه‌ای که ممکن است در پشت ایجاد شود. بدشکلی ستون مهره‌ای و فضای دنده‌ای ممکن است باعث نارسایی تنفسی شود.به علت ناتوانی در بهبودی از آسیب‌های وارده ممکن است دچار پوکی استخوان شوید، بدون آنکه از بیماری خود اطلاع داشته باشید به همین دلیل است که پوکی استخوان بیماری بی‌سر و صدا نامیده می‌شود.

+توده استخوانی هر فرد معمولا در 30 تا 35 سالگی به بیشترین میزان خود می‌رسد. پس از این سن ، کاهش توده استخوان به صورت یک روند طبیعی پیری آغاز می‌شود. 50 درصد افراد بیش از 65 درصد سال سفید پوست استئوپروز داشته و فقط در 20 درصد از این افراد علایم بالینی وجود دارد. 30 درصد افرادی که به سن 75 سالگی رسیده‌اند، دچار شکستگی ناشی از استئوپروز می‌شوند. شایعترین علل این شکستگیها عبارتند از: جسم مهره‌ها ، لگن ، گردن ، استخوان ران ، انتهای فوقانی بازو و انتهای تحتانی ساعد ، علاوه بر شکستگیهای این بیماران از درد کمر ، پشت و قوز‌دار شدن پشت شکایت دارند. ولی برخلاف استئومالاسی ، مبتلایان از ضعف عمومی و ضعف عضلانی شکایتی ندارند.

در بعضی از موارد استئوپروز و استئومالاسی تواما وجود دارد. دفورمیتی ((قفسه سینه)) به صورت کوتاهی قامت ، مشکل دولاشدن (خم شدن به سمت جلو) ، کیفوز مشخص ستون مهره‌ای سینه‌ای که ممکن است در پشت ایجاد شود. بدشکلی ستون مهره‌ای و فضای دنده‌ای ممکن است باعث نارسایی تنفسی شود.به علت ناتوانی در بهبودی از آسیب‌های وارده ممکن است دچار پوکی استخوان شوید، بدون آنکه از بیماری خود اطلاع داشته باشید به همین دلیل است که پوکی استخوان بیماری بی‌سر و صدا نامیده می‌شود.

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 ::{img src=img/daneshnameh_up/4/46/Osteoprosis3.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/4/46/Osteoprosis3.JPG}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 پوکی استخوان پوکی استخوان
  
  
  
 
 
 
 
-

در مراحل اولیه بروز پوکی استخوان،‌ علایم به ندرت ظاهر می‌شود، که این امر تشخیص بیماری را دشوار می‌کند. پوکی استخوان در مراحل بعدی موجب بروز مشکلات ذیل می‌شود. شکستگی مفاصل‌ ران ، کمر و ((ستون فقرات|ستون مهره‌ها)) که غالبا این اولین علامت است. ((کمر درد)) شدیدی در یک نقطه خاص که نشانه یک شکستگی می‌باشد. قوز کردن پشت که موجب انحنای پشت یا قوز درآوردن می‌شود. کوتاه شدن قد در اثر پوکی استخوان در طی سالهای متمادی ایجاد می‌شود.
+

در مراحل اولیه بروز پوکی استخوان،‌ علایم به ندرت ظاهر می‌شود، که این امر تشخیص بیماری را دشوار می‌کند. پوکی استخوان در مراحل بعدی موجب بروز مشکلات ذیل می‌شود. شکستگی مفاصل‌ ران ، کمر و ((ستون فقرات|ستون مهره‌ها)) که غالبا این اولین علامت است. ((کمردرد)) شدیدی در یک نقطه خاص که نشانه یک شکستگی می‌باشد. قوز کردن پشت که موجب انحنای پشت یا قوز درآوردن می‌شود. کوتاه شدن قد در اثر پوکی استخوان در طی سالهای متمادی ایجاد می‌شود.
!عوامل خطری قابل کنترل
*__وزن:__ وزن کم بانوان بسیار لاغر که عادت ماهانه آنها را مختل کند، این خانمها در معرض خطر پوکی استخوان قرار می‌گیرند، (زنانی که دارای اضافه وزن هستند معمولا در معرض خطر نیستند ولی احتمال ابتلاء به ناراحتیهای دیگر در آنها زیادتر است).
*__ورزش نکردن:__ نداشتن فعالیت، کاهش توده استخوان را تسریع می‌کند. ورزش مناسب به افزایش مقدار ((استخوان)) و سلامتی بیشتر شما کمک می‌کند. مصرف مشروب و یا نوشابه‌های کافئین‌دار این مواد در استفاده بدن شما از ((کلیسم)) اختلال ایجاد می‌کنند. همچنین افرادی که مشروب مصرف می‌کنند غالبا برنامه غذایی نامناسبی داشته و کم ورزش می‌کنند.

*__کمبود کلسیم در برنامه غذایی:__ کلسیم استخوانها را قدرتمند می‌کند. اگر به قدر کافی کلسیم مصرف نمی‌کنید بدن شما سلولهای استخوانی را تخریب می‌کند تا کلسیم مورد نیاز خود را به دست آورد.
*__سیگار کشیدن:__ زنانی که سیگار می‌کشند بیشتر از خانمهایی که سیگار نمی‌کشند دچار پوکی استخوان (و سایر بیماریها) می‌شوند.

* بعضی داروهای تجویزی نظیر ((کورتیکواستروئید|کورتیکواستروئیدهای)) خوراکی که معمولا برای درمان ((آسم)) و ((آرتروز)) مصرف می‌شود.
* برنامه غذایی پروتئین - کمبود ویتامین D (ویتامین D به بدن شما کمک می‌کند تا از کلسیم برای ساختن استخوانهای محکم استفاده کنید).
 !ارزیابی تشخیصی  !ارزیابی تشخیصی
 !!علایم رادیولوژی !!علایم رادیولوژی
 کاهش تراکم استخوان ، همچنین کاهش تعداد و صفحات تیغه‌های استخوان که بخصوص در جسم مهره‌ها ، گردن و استخوان ران مشهود است. فضای بین مهره‌ای افزایش یافته و سطح بالایی و پایینی جسم مهره گرد می‌شود. شکستگی مرضی در مهره‌ها باعث مقعرالطرفین شدن شکل آنها می‌گردد.  کاهش تراکم استخوان ، همچنین کاهش تعداد و صفحات تیغه‌های استخوان که بخصوص در جسم مهره‌ها ، گردن و استخوان ران مشهود است. فضای بین مهره‌ای افزایش یافته و سطح بالایی و پایینی جسم مهره گرد می‌شود. شکستگی مرضی در مهره‌ها باعث مقعرالطرفین شدن شکل آنها می‌گردد.
 !!علایم آزمایشگاهی !!علایم آزمایشگاهی
 کلسیم ، فسفر و آلکالین فسفاتاز سرم طبیعی است. بیوپسی استخوان به تشخیص کمک می‌کند.  کلسیم ، فسفر و آلکالین فسفاتاز سرم طبیعی است. بیوپسی استخوان به تشخیص کمک می‌کند.
 !!آزمایشهای سنجش تراکم استخوان !!آزمایشهای سنجش تراکم استخوان
 این آزمایشها برای تشخیص و پیگیری درمان پوکی استخوان ،‌ دقیقتر از عکسبرداری با اشعه هستند. ((اشعه ایکس|پرتوهای ایکس))معمولا برای تشخیص پوکی استخوان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این پرتوها که به دلایل دیگری استفاه می‌شود ممکن است پوکی استخوان را نیز در حالتی که حدود 25 تا 40 درصد توده استخوان از بین رفته باشد نشان دهد. بله ولی این امر دشوار است در بیشتر موارد پوکی استخوان تشخیص داده نمی‌شود تا این که فرد دچار شکستگی استخوان شود. این آزمایشها برای تشخیص و پیگیری درمان پوکی استخوان ،‌ دقیقتر از عکسبرداری با اشعه هستند. ((اشعه ایکس|پرتوهای ایکس))معمولا برای تشخیص پوکی استخوان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این پرتوها که به دلایل دیگری استفاه می‌شود ممکن است پوکی استخوان را نیز در حالتی که حدود 25 تا 40 درصد توده استخوان از بین رفته باشد نشان دهد. بله ولی این امر دشوار است در بیشتر موارد پوکی استخوان تشخیص داده نمی‌شود تا این که فرد دچار شکستگی استخوان شود.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/c/cb/Osteoprosis2.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/c/cb/Osteoprosis2.JPG}
  
 
 
 
 
 !شیوه درمان !شیوه درمان
 در صورت مشخص بودن علت استئوپروز باید آن را درمان کرد. هدف از درمان ، جلوگیری از پیشرفت بیماری و کمک به بهبود آن می‌باشد. تغییر در رژیم غذایی ، مواد پروتئینی ، کلسیم مکمل ، املاح و ویتامین‌ها و مخصوصا ((ویتامین D)) باید، مقدار کافی از راه غذایی و دارویی به این بیماران داده شود. کلسی تونین ، از دست دادن استخوان را مهار می‌کند. تجویز استروژن یا استروژن همراه با پروژسترون و اندروژن و املاح فلوئور در درمان این بیماران موثر است. اگر چه از علایم هشدار دهنده مهم در شما بروز نکرده باشد، ممکن است مبتلا به پوکی استخوان شده باشید. گرچه پوکی استخوان را نمی‌توان بطور قطعی درمان کرد، ولی درمان نسبی آن امکانپذیرست.  در صورت مشخص بودن علت استئوپروز باید آن را درمان کرد. هدف از درمان ، جلوگیری از پیشرفت بیماری و کمک به بهبود آن می‌باشد. تغییر در رژیم غذایی ، مواد پروتئینی ، کلسیم مکمل ، املاح و ویتامین‌ها و مخصوصا ((ویتامین D)) باید، مقدار کافی از راه غذایی و دارویی به این بیماران داده شود. کلسی تونین ، از دست دادن استخوان را مهار می‌کند. تجویز استروژن یا استروژن همراه با پروژسترون و اندروژن و املاح فلوئور در درمان این بیماران موثر است. اگر چه از علایم هشدار دهنده مهم در شما بروز نکرده باشد، ممکن است مبتلا به پوکی استخوان شده باشید. گرچه پوکی استخوان را نمی‌توان بطور قطعی درمان کرد، ولی درمان نسبی آن امکانپذیرست.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((استخوان)) *((استخوان))
 *((استخوان جمحمه)) *((استخوان جمحمه))
 *((اسکلت بدن)) *((اسکلت بدن))
 *((بافت استخوانی)) *((بافت استخوانی))
 +*((روشهای درمان پوکی استخوان))
 *((ستون فقرات)) *((ستون فقرات))
 *((قفسه سینه)) *((قفسه سینه))
 *((متابولیسم کلسیم در بدن)) *((متابولیسم کلسیم در بدن))
 *((ویتامین D)) *((ویتامین D))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [12:38 ]   5   سبحانی      جاری 
 دوشنبه 28 آذر 1384 [13:16 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [06:51 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:44 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:41 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..