منو
 کاربر Online
626 کاربر online
تاریخچه ی: پوکی استخوان

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-27Lines: 1-83
-__پوکی استخوان (استئوپورز) Osteoprosis__


||
یک بیماری شایع متابولیک استخوان بوده و در آن کاهش عمومی و شدید در توده استخوانی (پوک شدن استخوان) بوجود می‌آید. که در آن عناصر تشکیل دهنده ((استخوان)) از نظر کیفیت تغییر نمی‌کند، ولی از نظر کمیت کاهش می‌یابد. در این بیماری به فعالیت ~~green:استئوکلاسته~~ا افزوده می‌شود. استئوپورزپیری ، پدیده فیزیولوژیکی نزد افراد مسن محسوب می‌شود. این بیماری وقتی بروز می‌کند که کاهش توده استخوان بیش از حد سریع باشد.||
!لایل بیمای
آسیب شناسی دقیق استئوپورز ناشناخته است. عوامل مستعد کننده عبارتند از:>>
+

||
پوکی استخوان (Osteoprosis)یک بیماری شایع متابولیک استخوان بوده و در آن کاهش عمومی و شدید در توده استخوانی (پوک شدن استخوان) بوجود می‌آید. که در آن عناصر تشکیل دهنده ((استخوان)) از نظر کیفیت تغییر نمی‌کند، ولی از نظر کمیت کاهش می‌یابد. در این بیماری به فعالیت ((از بین رفتن سلولهای استخوانی~استئوکلاسته)) افزوده می‌شود. استئوپورزپیری ، پدیده فیزیولوژیکی نزد افراد مسن محسوب می‌شود. این بیماری وقتی بروز می‌کند که کاهش توده استخوان بیش از حد سریع باشد. در ضمن خانمها بسیار بیشتر از آقایان دچار پوکی استخوان می‌شوند. و همینطور با افزایش سن احتمال بروز پوکی استخوان بیشتر می‌شود.||
{img src=img/daneshnameh_up/b/b9/osteoprosis1.JPG}


!لل ابتلا به پوکی اتخوان
آسیب شناسی دقیق استئوپورز ناشناخته است. عوامل مستعد کننده عبارتند از: />
 *کاهش و از بین بردن فعالیت عضو به علت حرکت طولانی مدت.  *کاهش و از بین بردن فعالیت عضو به علت حرکت طولانی مدت.
-*رژیمهای غذایی با کمبود مواد پروتئین ، دریافت ناکافی ((کلسیم)) ، کمبود ((ویتامین D)) و مصرف زیاد ((کافئین)).>>
*یمایهی حه داخلی مل پرری د پایید د وق کیو و کم کری د نی (استوروز یائسگی: از د دان اسان به یاگی به عوان مهمترین دیل این اتا مورد ته قار ره است. نان یاسه ، وید استروژ و خیره کیم استخوانی کا مییاب. را استوژن نع ا دان استخوان میشود).


*تجویز بعضی داروها به مدت طولانی مثل کورتیکوستروئیدها و هپارین.
+*رژیمهای غذایی با کمبود مواد پروتئین ، دریافت ناکافی ((کلسیم)) ، کمبود ((ویتامین D)) و مصرف زیاد ((کافئین)). />
*__روع یاسگی:__ ((استروژن)) ((هومون)) ننه‌ی ک کهش توده استخوان جلوگیری می‌کن. تولید استرون ر ((مدان|مه)) بعد ز یی توقف ی‌شود ر نتیجه دست فتن وده استوا تسریع می‌شود. زنانی که یائسگی زود داند (قبل از 45 سلگی) انند بانوانی که خانهای آنها جراحی از بدن خارج شده است، بیشتر در معرض ابتاء به پوکی استخوان هستند.

*__ساب
ه خانوادگی:__ وراثت بر میزان اتخاهای شما و سرعت از دست رفت نها اثیر ار. />*__استونهای کوچک:__ انوانی که داای استخوانهی کوچک ود یا کوتاه قد و یا لاغر هستند به خاطر وجد توده ستخوانی کمتر، ‌به بر پوکی استخوان مستعد‌ترند.
*__پ
یشنیه قومی:__ باون اروپای شمالی ا آسیایی تبر یتر در عرض ابتلاء به پوکی استوان تند.
*__ب
عضی بیمایها:__ یمیهایی نظیر ((تیروئید))، ((کلیه)) و برخی ((سرطان|رطانها)) ممکن است به پوکی استخوان منتهی شوند.
*تجویز بعضی داروها به مدت طولانی مثل کورتیکواستروئیدها و ((ماده ضد انعقاد خون~هپارین)).
 !علایم بالینی !علایم بالینی
-توده استخوانی هر فرد معمولا در 30 تا 35 سالگی به بیشترین میزان خود می‌رسد. پس از این سن ، کاهش توده استخوان به صورت یک روند طبیعی پیری آغاز می‌شود. 50 درصد افراد بیش از 65 درصد سال سفید پوست استئوپروز داشته و فقط در 20 درصد از این افراد علایم بالینی وجود دارد. 30 درصد افرادی که به سن 75 سالگی رسیده‌اند، دچار شکستگی ناشی از استئوپروز می‌شوند.


شایعترین علل این شکستگیها عبارتند از: جسم مهره‌ها ، لگن ، گردن ، استخوان ران ، انتهای فوقانی بازو و انتهای تحتانی ساعد ، علاوه بر شکستگیهای این بیماران از درد کمر ، پشت و قوز‌دار شدن پشت شکایت دارند. ولی برخلاف استئومالاسی ، مبتلایان از ضعف عمومی و ضعف عضلانی شکایتی ندارند. در بعضی از موارد استئوپروز و استئومالاسی تواما وجود دارد. دفورمیتی ((قفسه سینه)) به صورت کوتاهی قامت ، مشکل دولاشدن (خم شدن به سمت جلو) ، کیفوز مشخص ستون مهره‌ای سینه‌ای که ممکن است در پشت ایجاد شود. بدشکلی ستون مهره‌ای و فضای دنده‌ای ممکن است باعث نارسایی تنفسی شود.

به علت ناتوانی در بهبودی از آسیب‌های وارده ممکن است دچار پوکی استخوان شوید، بدون آنکه از بیماری خود اطلاع داشته باشید به همین دلیل است که پوکی استخوان بیماری بی‌سر و صدا نامیده می‌شود. در مراحل اولیه بروز پوکی استخوان،‌ علایم به ندرت ظاهر می‌شود، که این امر تشخیص بیماری را دشوار می‌کند. پوکی استخوان در مراحل بعدی موجب بروز مشکلات ذیل می‌شود. شکستگی مفاصل‌ ران ، کمر و ((ستون ره|ستون مهره‌ها)) که غالبا این اولین علامت است. ((کمر درد)) شدیدی در یک نقطه خاص که نشانه یک شکستگی می‌باشد. ((قوز پشتی|قوز کردن شت)) که مجب اننای پت یا وز درآوردن می‌شود. کوتاه شدن د در ار وکی استخوان در ی سالهای متمادی ایجاد می‌شود.
+توده استخوانی هر فرد معمولا در 30 تا 35 سالگی به بیشترین میزان خود می‌رسد. پس از این سن ، کاهش توده استخوان به صورت یک روند طبیعی پیری آغاز می‌شود. 50 درصد افراد بیش از 65 درصد سال سفید پوست استئوپروز داشته و فقط در 20 درصد از این افراد علایم بالینی وجود دارد. 30 درصد افرادی که به سن 75 سالگی رسیده‌اند، دچار شکستگی ناشی از استئوپروز می‌شوند. شایعترین علل این شکستگیها عبارتند از: جسم مهره‌ها ، لگن ، گردن ، استخوان ران ، انتهای فوقانی بازو و انتهای تحتانی ساعد ، علاوه بر شکستگیهای این بیماران از درد کمر ، پشت و قوز‌دار شدن پشت شکایت دارند. ولی برخلاف استئومالاسی ، مبتلایان از ضعف عمومی و ضعف عضلانی شکایتی ندارند.

در بعضی از موارد استئوپروز و استئومالاسی تواما وجود دارد. دفورمیتی ((قفسه سینه)) به صورت کوتاهی قامت ، مشکل دولاشدن (خم شدن به سمت جلو) ، کیفوز مشخص ستون مهره‌ای سینه‌ای که ممکن است در پشت ایجاد شود. بدشکلی ستون مهره‌ای و فضای دنده‌ای ممکن است باعث نارسایی تنفسی شود.به علت ناتوانی در بهبودی از آسیب‌های وارده ممکن است دچار پوکی استخوان شوید، بدون آنکه از بیماری خود اطلاع داشته باشید به همین دلیل است که پوکی استخوان بیماری بی‌سر و صدا نامیده می‌شود.

/>
::{img src=img/daneshnameh_up/4/46/Osteoprosis3.JPG}::پوکی استخوان

در مراحل اولیه بروز پوکی استخوان،‌ علایم به ندرت ظاهر می‌شود، که این امر تشخیص بیماری را دشوار می‌کند. پوکی استخوان در مراحل بعدی موجب بروز مشکلات ذیل می‌شود. شکستگی مفاصل‌ ران ، کمر و ((ستون رات|ستون مهره‌ها)) که غالبا این اولین علامت است. ((کمردرد)) شدیدی در یک نقطه خاص که نشانه یک شکستگی می‌باشد. قوز کردن پشت که موجب انحنای پشت یا قوز درآوردن ی‌شود. کوتاه شدن قد در اثر پوکی استخوان در طی سالهای متادی ایجاد می‌شود.
!عوامل خطری قا
بل کنترل
*__وزن:__ وزن کم ب
انون بسیار لاغر که عادت ماهانه آنها را مختل کند، این خانمها در معرض خطر پوکی ستخوان قرار می‌گیرند، (زنانی ک دارای اضافه وزن هستند معمولا در معرض خطر نیستند ولی احتمال ابتلاء به ناراحتیهای دیگر در آنها زیادتر است).
*__
ورزش نکردن:__ نداشتن فعالیت، کاهش توده استخوان را تسریع می‌کند. ورزش مناسب به افزایش مقدار ((استخوان)) و سلامتی بیشتر شما کمک می‌کند. مصرف مشروب و یا نوشابه‌های کافئین‌دار این مواد در استفاده بدن شما از ((کلیسم)) اختلال ایجاد می‌کنند. مچنین افرادی که مشروب مصرف می‌کنند غالبا برنامه غذایی نمناسبی داشته و کم ورزش ی‌کنند.

*__کمب
ود کلسیم در برنامه غذایی:__ کلسیم استخوانها را قدرتمند می‌کن. اگر به قدر کافی کلسیم مصرف نمی‌کنید بدن شما سلولهای استخوانی را تخریب می‌کند تا کلسیم مورد نیاز خود را به دست آورد.
*__س
یگار کشیدن:__ زنانی که سیگار می‌کشند بیشتر از خانمهایی که سیگار نمی‌کشند دچار پوکی استخوان (و سایر بیماریها) می‌شوند.

* بعضی داروهای ت
جویزی نظیر ((کورتیکواستروئید|کورتیکواستروئیدهای)) خوراکی که معمولا برای درمان ((آسم)) و ((آرتروز)) مصرف می‌شود. />* برنامه غذایی پروتئین - کمبود ویتامین D (ویتامین D به بدن شما کمک می‌کند تا از کلسیم برای ساختن استخوانهای محکم استفاده کنید).
 !ارزیابی تشخیصی  !ارزیابی تشخیصی
 !!علایم رادیولوژی !!علایم رادیولوژی
-کاهش تراکم استخوان ، همچنین کاهش تعداد و صفحات تیغه‌های استخوان که بخصوص در جسم مهره‌ها ، گردن و استخوان ران مشهود است. فضای بین مهره‌ای افزایش یافته و سطح بالایی و پایینی جسم مهره گرد می‌شود. شکستگی مرضی در مهره‌ها باعث معقرالطرفین شدن شکل آنها می‌گردد. +کاهش تراکم استخوان ، همچنین کاهش تعداد و صفحات تیغه‌های استخوان که بخصوص در جسم مهره‌ها ، گردن و استخوان ران مشهود است. فضای بین مهره‌ای افزایش یافته و سطح بالایی و پایینی جسم مهره گرد می‌شود. شکستگی مرضی در مهره‌ها باعث مقعرالطرفین شدن شکل آنها می‌گردد.
 !!علایم آزمایشگاهی !!علایم آزمایشگاهی
-کلسیم ، فسفر و لکالین فسفاتاز سرم طبیعی است. بیوپسی استخوان به تشخیص کمک می‌کند. +کلسیم ، فسفر و لکالین فسفاتاز سرم طبیعی است. بیوپسی استخوان به تشخیص کمک می‌کند.
 !!آزمایشهای سنجش تراکم استخوان !!آزمایشهای سنجش تراکم استخوان
-این آزمایشها برای تشخیص و پیگیری درمان پوکی استخوان ،‌ دقیقتر از عکسبرداری با اشعه هستند. ((اشعه ایکس|پرتوهای X))معمولا برای تشخیص پوکی استخوان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این پرتوها که به دلایل دیگری استفاه می‌شود ممکن است پوکی استخوان را نیز در حالتی که حدود 25 تا 40 درصد توده استخوان از بین رفته باشد نشان دهد. بله ولی این امر دشوار است در بیشتر موارد پوکی استخوان تشخیص داده نمی‌شود تا این که فرد دچار شکستگی استخوان شود. +این آزمایشها برای تشخیص و پیگیری درمان پوکی استخوان ،‌ دقیقتر از عکسبرداری با اشعه هستند. ((اشعه ایکس|پرتوهای ایکس))معمولا برای تشخیص پوکی استخوان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این پرتوها که به دلایل دیگری استفاه می‌شود ممکن است پوکی استخوان را نیز در حالتی که حدود 25 تا 40 درصد توده استخوان از بین رفته باشد نشان دهد. بله ولی این امر دشوار است در بیشتر موارد پوکی استخوان تشخیص داده نمی‌شود تا این که فرد دچار شکستگی استخوان شود.
{img src=img/daneshnameh_up/c/cb/Osteoprosis2.JPG}
 !شیوه درمان !شیوه درمان
 در صورت مشخص بودن علت استئوپروز باید آن را درمان کرد. هدف از درمان ، جلوگیری از پیشرفت بیماری و کمک به بهبود آن می‌باشد. تغییر در رژیم غذایی ، مواد پروتئینی ، کلسیم مکمل ، املاح و ویتامین‌ها و مخصوصا ((ویتامین D)) باید، مقدار کافی از راه غذایی و دارویی به این بیماران داده شود. کلسی تونین ، از دست دادن استخوان را مهار می‌کند. تجویز استروژن یا استروژن همراه با پروژسترون و اندروژن و املاح فلوئور در درمان این بیماران موثر است. اگر چه از علایم هشدار دهنده مهم در شما بروز نکرده باشد، ممکن است مبتلا به پوکی استخوان شده باشید. گرچه پوکی استخوان را نمی‌توان بطور قطعی درمان کرد، ولی درمان نسبی آن امکانپذیرست.  در صورت مشخص بودن علت استئوپروز باید آن را درمان کرد. هدف از درمان ، جلوگیری از پیشرفت بیماری و کمک به بهبود آن می‌باشد. تغییر در رژیم غذایی ، مواد پروتئینی ، کلسیم مکمل ، املاح و ویتامین‌ها و مخصوصا ((ویتامین D)) باید، مقدار کافی از راه غذایی و دارویی به این بیماران داده شود. کلسی تونین ، از دست دادن استخوان را مهار می‌کند. تجویز استروژن یا استروژن همراه با پروژسترون و اندروژن و املاح فلوئور در درمان این بیماران موثر است. اگر چه از علایم هشدار دهنده مهم در شما بروز نکرده باشد، ممکن است مبتلا به پوکی استخوان شده باشید. گرچه پوکی استخوان را نمی‌توان بطور قطعی درمان کرد، ولی درمان نسبی آن امکانپذیرست.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((استخوان)) *((استخوان))
-*((اسکلت)) +*((استخوان جمحمه))
*((اسکلت بدن))
*((بافت استخوانی
))
 *((روشهای درمان پوکی استخوان)) *((روشهای درمان پوکی استخوان))
-*(( ابت به پوکی استخا)) +*((ت فقرات))
*((
فه سی))
 *((متابولیسم کلسیم در بدن)) *((متابولیسم کلسیم در بدن))
 *((ویتامین D)) *((ویتامین D))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [12:38 ]   5   سبحانی      جاری 
 دوشنبه 28 آذر 1384 [13:16 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [06:51 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:44 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:41 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..