منو
 کاربر Online
786 کاربر online
تاریخچه ی: پوولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=powellite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تجع بلورهای
( آد
ولر (عرض تصویر 21میلیمتر
+وولیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پوولیت (Powellite)::__ ||__::پوولیت (Powellite)::__
-::CaMoO4::
کوادراتیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::مولیبدنیت::|__::((رده بندی))::__
ناقص|__::((رخ))::__
::الماسی - چرب::|__::((جلا))::__
ناصاف|__::شکستگی::__
شفاف|__::((شفافیت))::__
+::((کلسیم|Ca))((مولیبدنم|Mo))O4::
::کوادراتیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((مولیبدنیت))::|__::((رده بندی))::__
::ناقص::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - چرب::|__::((جلا))::__
::ناصاف::|__::شکستگی::__
::شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباَ کمیاب ; ((یس)) ((ریش)) ، ((رانه)) ، ((رومانی)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
:: قلیاهای لکالن ((هنیم|HF)) مول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلور- اگرگات خاکی::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریبا کمیاب ; ((من)) ی ، ((راک)) ، ((امیکا)) و URSS::|__::((ژیزمان))::__
:: HNO3 , H2SO4ل ن در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=28.48% ((MoO3))=71.52%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد روشن - زرد - سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::زرد روشن تا مایل به سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلری)) ((تیتانیت)) ،((لبیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیوترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منور))های اغب یاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((مولینیت))،((سشیلیت))::|__::((پاراژنز))::__
::نوی::|__::منشا تشکیل::__
::بی پیرامید - نوک یز - ورقه ای - هن و کواه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((فییک))ی و ((شیمی))یی آن یه ((ارتز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در (تریش)) گت شد است Adula ا نام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+|__::محل پیدایش::__
::.ای شکتگی نا است::|__::سایر مشخصات::__
::.(J.W.Powell)نام یک ی شاس امیکائی است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +3.5|4|4.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [07:03 ]   3   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [06:21 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [05:09 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..