منو
 کاربر Online
987 کاربر online
تاریخچه ی: پوشش گیاهی ایران

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-210Lines: 1-244
-green>
+yellow>

 
 
-((گیاه رازیانه)) +((رازیانه1))
 ((افسنطین)) ((افسنطین))
 ((همیشه بهار)) ((همیشه بهار))
 ((شوید)) ((شوید))
 ((زوفا)) ((زوفا))
-((فندق)) +((درخت فندق))
 
 
 
 
 ((لوبیا)) ((لوبیا))
 ((باقلا)) ((باقلا))
 ((سیر)) ((سیر))
 ((چغندر لبویی)) ((چغندر لبویی))
-((شلغم))((پیاز)) +((شلغم 2))((پیاز 2))
 
 
 
 
 ((مارچوبه)) ((مارچوبه))
-((هندوانه))((بادمجان)) +((هندوانه 2))((بادمجان 2))
 ((نسترن کوهی)) ((نسترن کوهی))
 ((شیرین بیان)) ((شیرین بیان))
 ((کرفس)) ((کرفس))
 
 
 
 
 ((شاهبیزک)) ((شاهبیزک))
 ((سیاه توسه)) ((سیاه توسه))
 ((انجدان رومی)) ((انجدان رومی))
 ((بومادران)) ((بومادران))
-((کاهو)) +((کاهو 2))
 ((اسفناج)) ((اسفناج))
 
 
 
 
 ((گلپر)) ((گلپر))
 ((سداب)) ((سداب))
 ((رازک)) ((رازک))
 ((مریم گلی)) ((مریم گلی))
 ((زیره سیاه)) ((زیره سیاه))
 ((زیره سبز)) ((زیره سبز))
 
 
 
 
 ((شنبلیله)) ((شنبلیله))
 ((توتون)) ((توتون))
 ((خردل سیاه)) ((خردل سیاه))
 ((خردل سفید)) ((خردل سفید))
 ((گلرنگ)) ((گلرنگ))
 ((گل تفلونی)) ((گل تفلونی))
 
 
 
 
 ((گل پنیرک)) ((گل پنیرک))
 ((مرزنگوش)) ((مرزنگوش))
 ((مرزنگوش تر)) ((مرزنگوش تر))
 ((تاتوره)) ((تاتوره))
 ((ترخون)) ((ترخون))
 ((آرتیشو)) ((آرتیشو))
 
 
 
 
 ((گل قاصد)) ((گل قاصد))
 ((پای خر)) ((پای خر))
 ((مرزه)) ((مرزه))
 ((مریم گلی کبیر)) ((مریم گلی کبیر))
 ((نعناع)) ((نعناع))
 ((بادرنجبویه)) ((بادرنجبویه))
 
 
 
 
 ((ریحان)) ((ریحان))
 ((سنبل الطیب)) ((سنبل الطیب))
 ((گشنیز)) ((گشنیز))
 ((خار مقدس)) ((خار مقدس))
 ((ختمی طبی)) ((ختمی طبی))
 ((ختمی بری)) ((ختمی بری))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((درخت زیتون))((درخت زیتون 2))((توت فرنگی2))((ریواس2))((بردیرش بو))((انگور2))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((انجیر2))((کتان))((بابونه معمولی))((آویشن شیرازی))((کور))((توس))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((انگور کولی))((تیس))((فلفل سبز))((درخت بادام))((گل گندم))((خرگوشک))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((تمشک))((درخت برگ بو))((تره تیزک))((ماریتغال))((شاتره))((تلکا))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((سرخس نر))((بنفشه معطر))((بنفشه سه رنگ))((اقوینطون))((روناس))((ترنجبین))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((اسفرزه))((عروسک پشت پرده))((به لیمو))((سگ زبان))((کاسنی2))((تاج ریزی پیچ))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((تاج ریزی سیاه))((بابا آدم))((گاوزبان))((بولاغ اوتی))((علف چای))((نرپرن))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((پرسیاوشان))((عدس))((نخود معمولی))((نخود سبز))((ماش))((خلر))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((ناخنک ))((خرنوب))((خج))((کتوس))((شالک))((خاکشیر))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((انجبار))((اکسیرترکی))((گزنه))((شاه توت))((توت سفید))((جعفری))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((غافث))((هندوانه ابوجهل))((نیشکر1))((نیشکر2))((شاهدانه))((رومارن))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((مرغ2))((انار2))((اکالیپتوس))((اریز))((زنیان))((بامیه))
 
 
 
 
- +((سفیدار))((چغندر قند1))((چغندر قند2))((کنف))((درخت گز))((دغداغان))
 
 
 
 
- +((شاه پسند وحشی))((پای شیر))((گل انگشتانه ارغوانی))((گردو1))((گردو2))((قنطریون صغیر))
 
 
 
 
- +((زرشک2))((بادیان رومی))((سفیدپلت))((خشگ))((سنجد تلخ))((درخت سنجد))
 
 
 
 
- +((کرمازو))((دارمازو))((بلندمازو))
  
  
  
 
 
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مهر 1385 [17:59 ]   37   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [10:04 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [10:04 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [11:47 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [11:41 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [08:22 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [08:30 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [13:34 ]   30   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [17:48 ]   29   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [17:45 ]   28   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [07:06 ]   27   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [06:17 ]   26   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [06:15 ]   25   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [10:57 ]   24   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [09:43 ]   23   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [09:38 ]   22   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [11:56 ]   21   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [11:53 ]   20   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [06:45 ]   18   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [06:39 ]   17   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [17:19 ]   16   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [17:10 ]   15   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [13:13 ]   14   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [12:30 ]   13   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [12:13 ]   12   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [06:57 ]   11   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [13:02 ]   10   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [12:55 ]   9   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [08:46 ]   8   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [08:37 ]   7   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [08:32 ]   6   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:53 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:47 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [18:15 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:19 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [20:32 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..