منو
 کاربر Online
311 کاربر online
تاریخچه ی: پوسن ژاکیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Posnjakite.jpg} +{picture=Posnjakite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 پوسن ژاکیت - آگرگاتهای بلوری
( در رگه های کوارتز (اندازه آگرگات 11 میلیمتر
 پوسن ژاکیت - آگرگاتهای بلوری
( در رگه های کوارتز (اندازه آگرگات 11 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پوسن ژاکیت (Posnjakite)::__ ||__::پوسن ژاکیت (Posnjakite)::__
-::((مس|Cu))4((OH)6 SO4).((H2O)):: +::((مس|Cu))4OH 6 SO4.H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::نامشخص ::|__::((رخ))::__ ::نامشخص ::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - اندود::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - اندود::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباْ‌ کمیاب ; ((روسیه)) ، چک و اسلواکی و ((آلمان))::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباْ‌ کمیاب ; ((روسیه)) ، چک و اسلواکی و ((آلمان))::|__::((ژیزمان))::__
-::در ((اسید))ها و ((آمونیاک)) محلول است - درآب نامحلول است.::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CuO=67.66% SO3=17.02% H2O=15.32%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::در ((اسید))ها و ((آمونیاک)) محلول است - درآب نامحلول است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CuO))=67.66% ((SO3))=17.02% ((H2O))=15.32%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::آبی روشن تا آبی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__ ::آبی روشن تا آبی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::متمایل به آبی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::متمایل به آبی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((لانژیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((لانژیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((ژیپس)) - ((اوری کالسیت))- ((لانژیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((ژیپس)) - ((اوری کالسیت))- ((لانژیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__  ::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است E.W.Posnjak ازنام ژئوشیمیست::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است E.W.Posnjak ازنام ژئوشیمیست::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2.5|5.4|5.6|| ــ|2.5|5.4|5.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [07:52 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 01 مرداد 1384 [05:23 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:13 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:09 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [11:48 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..