منو
 کاربر Online
922 کاربر online
تاریخچه ی: پورپوریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Purpurite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-پورپوریت - آگرگات متراکم (عرض تصویر 90 میلیمتر) +(پورپوریت - آگرگات متراکم (عرض تصویر 90 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پورپوریت (Purpurite)::__ ||__::پورپوریت (Purpurite)::__
-::(Mn 3+,Fe3+)[PO4]::
ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((منگنز|Mn)) 3+,Fe3+){((پلونیوم|PO))4}::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
-کامل- مطابق با سطح /100/ و /001/|__::((رخ))::__ +::/کامل- مطابق با سطح /100/ و /001::|__::((رخ))::__
 ::مات::|__::((جلا))::__ ::مات::|__::((جلا))::__
-نامنظم|__::شکستگی::__
شفاف - کدر(اپاک)|__::((شفافیت))::__
+::نامنظم::|__::شکستگی::__
::(شفاف - کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
-ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((سوئیس)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((رومای)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
:: قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))، ((تیتایت)) ،((آلبیت))،((کورتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیوترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منر))ی اغب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((فرانسه)) ، ((استرایا)) ، ((امیکا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::HCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Mn2O3))=52.66% ((P2O5))=47.34% و ادخال های ((آهن|Fe))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قرمز تیره تا بنفش تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
::قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::رنگ و خواص شیمیایی ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((هتروزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((سیکلریت))،((تری یلیت ))و یره::|__::((پاراژنز))::__
::نوی - ((پگماتیت)::|__::منشا تشکیل::__
::ن::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.ر ((اتری)) گره شده است Adula از نا ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((نیی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.ینی ارغوانی قر اخذ شده استpurpureus از واژة یونای و اتین ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|4.5|3.4|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [08:12 ]   3   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:21 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [11:59 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..