منو
 کاربر Online
206 کاربر online
تاریخچه ی: پهن

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-27Lines: 1-43
 V{maketoc} V{maketoc}
 __ماهی پهن__ __ماهی پهن__
-right" cellpading="2">
__مار ماهی اکتریکی__
+left" cellpading="2" >colspan=2>
'' {picture=BonyFlatfish.jpg}
''

colspan=2>__ماهی هن__
 
 
-
''{picture file=img/daneshnameh_up/f/f8//Tn_Elele_u3.jpg}''
__((دسته بندی علمی))__>
((قلمرو «زیست شناسی»|قلمرو)):((جانوران))
((سلسله «زیست شناسی»|سلسله)):((مهره داران))
((طبقه«زیست شناسی»|طبقه)):((Actinopterygii))
((گروه «زیست شناسی»|گروه)):((Gymnotiformes))
((خانواده«زیست شناسی»|خانواده)):((Gymnotidae))
((گونه«زیست شناسی»|گونه)):__''Electrophorus__''

>
+
colspan=2>__((دسته بندی علمی))__
 +
((سلسله «زیست شناسی»|سلسله)):((Animalia))
 +
((شاخه «زیست شناسی»|شاخه)):((Chordata))
 +
((رده«زیست شناسی»|رده)):((Actinopterygii))
 +
((راسته «زیست شناسی»|راسته)):((Beryciformes))
 +
((خانواده«زیست شناسی»|خانواده)):((Anoplogastridae))
 +
((جنس«زیست شناسی»|جنس)):__''Anoplogaster__''
 +
__((گونه))__
 +
Suborder Psettodoidei
 +
((Psettodoidae))
 +
Suborder Pleuronectoidei
 +
((Citharidae))
 +
((Scophthalmidae))
 +
((Bothidae)) (lefteye ((flounders)))
 +
((Pleuronectidae)) (righteye ((flounders)))
 +
((Paralichthyidae))
 +
((Achiropsettidae)) (southern flounders)
 +
((Samaridae))
 +
Suborder Soleoidei
 +
((Soleidae)) (((soles)))
 +
((Achiridae)) (American soles)
 +
((Cynoglossidae)) (tonguefishes)
 
 
   
 ماهیهای پهن در راسته ماهیانی هستند که باله اشعه مانند دارند (Pleuronechtiformes) و به نام Heterosomata نیز شهرت دارند و گاهی نیز بعنوان راسته فرعی Parciforme طبقه بندی می شوند. این نام در زبان ((یونان))ی به معنای «شناگران جانبی» است. در بسیاری از گونه ها هر دو ((چشم)) در یک طرف سر ماهی قرار دارد، در طی دوران رشد ماهی یکی از آنها حول سر و یا از میان سر ماهی حرکت می کند. ماهیهای پهن در راسته ماهیانی هستند که باله اشعه مانند دارند (Pleuronechtiformes) و به نام Heterosomata نیز شهرت دارند و گاهی نیز بعنوان راسته فرعی Parciforme طبقه بندی می شوند. این نام در زبان ((یونان))ی به معنای «شناگران جانبی» است. در بسیاری از گونه ها هر دو ((چشم)) در یک طرف سر ماهی قرار دارد، در طی دوران رشد ماهی یکی از آنها حول سر و یا از میان سر ماهی حرکت می کند.
 این راسته ماهیها بخش عمده ای از غذای انواع گونه های ماهی را تشکیل می دهند که Dover sole، Flownder، سپر ماهی، ماهی تخت، ((ماهی دیل)) و ((هالیبوت)) از جمله این ماهیها محسوب می شوند. بیش از 400 گونه ماهی در این راسته یافت می شود. بعضی از ماهیهای پهن قادرند خود را در کف ((اقیانوس))ها پنهان کنند. این راسته ماهیها بخش عمده ای از غذای انواع گونه های ماهی را تشکیل می دهند که Dover sole، Flownder، سپر ماهی، ماهی تخت، ((ماهی دیل)) و ((هالیبوت)) از جمله این ماهیها محسوب می شوند. بیش از 400 گونه ماهی در این راسته یافت می شود. بعضی از ماهیهای پهن قادرند خود را در کف ((اقیانوس))ها پنهان کنند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [04:38 ]   8   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [12:08 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [06:10 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [05:24 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [11:24 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [08:57 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [05:53 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [11:28 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..