منو
 کاربر Online
933 کاربر online
تاریخچه ی: پنین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Pennine.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-پنین - بلورها به صورت ورقه ای (تا 70 میلیمتر) +(پنین - بلورها به صورت ورقه ای (تا 70 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پنین (Pennine)::__ ||__::پنین (Pennine)::__
-::(Mg,Fe 2+,Al)6[(OH)8 | (Al,Si)4 O10]::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((منیزیم|Mg)),((آهن|Fe)) 2+,((آلومینیوم|Al)))6{(OH)8 - (Al,((سیلیکن|Si)))4 O10}::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::بسیار خوب::|__::((رخ))::__ ::بسیار خوب::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__ +::((شیشه)) ای - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلور- تجمع توده ای - فلسی - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلور- تجمع توده ای - فلسی - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
-::فراوان درشیستهای متبلور ; سوئیس، اطریش ، ایتالیا و روسیه::|__::((ژیزمان))::__
::.دراسید کلریدریک و اسید سولفوریک حل میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::فراوان درشیستهای متبلور ; ((سوئیس))، ((اطریش)) ، ((ایتالیا)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
::.در ((اسید کلریدریک)) و ((اسید سولفوریک)) حل میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::پیچیده و متغیر (ناپایدار) و بین کلریتها سیلیس بیشتری دارد::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::پیچیده و متغیر (ناپایدار) و بین کلریتها سیلیس بیشتری دارد::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز زیتونی - سفید::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز زیتونی - سفید::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::کلریت های دیگر::|__::تشابه کانی شناسی::__
::- آکتینوت،اپیدوت،گرونا::|__::((پاراژنز))::__
+::((کلریت)) های دیگر::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((آکتینوت))،((اپیدوت))،((گرونا))::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی::|__::منشا تشکیل::__
-::ورقه ای - رمبوئدر::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::ورقه ای - ((رمبوئدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::(Passo di Vizze)ایتالیا::|__::محل پیدایش::__  ::(Passo di Vizze)ایتالیا::|__::محل پیدایش::__
-::.بلورهای ورقه ای قابل انعطاف ولی غیر قابل ارتجاع می باشند-دراسید کلریدریک و اسید سولفوریک حل میشود::|__::سایر مشخصات::__
::.در سوئیس گرفته شده استPennines از نام کوههای آلپ ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::بلورهای ورقه ای قابل انعطاف ولی غیر قابل ارتجاع می باشند-دراسید کلریدریک و اسید سولفوریک حل میشود::|__::سایر مشخصات::__
::.در سوئیس گرفته شده استPennines از نام ((رشته کوه آلپ|کوه آلپ)) ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|2.5|2.5|2.6|| 2|2.5|2.5|2.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [11:32 ]   3   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [11:04 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [10:48 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..