منو
 کاربر Online
849 کاربر online
تاریخچه ی: پلونیوم

V{maketoc}

((Bismuth)) - __polonium__ - ((Astatine))
((Tellurium|Te))
__Po__
((Ununhexium|Uuh))  
 
 
{picture=Po_TableImage.png}
((جدول استاندارد| جدول کامل))

__عمومی__
((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Polonium, Po, 84
((گروه شیمیایی)) ((شبه فلز))
((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 16|6 «VIA))), ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک p|p))
((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 9196 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)), اطلاعات موجود نیست
((رنگ)) نقره ای
__خواص اتمی__
((وزن اتمی)) [209] ((واحد جرم اتمی|amu))
((شعاع اتمی)) (calc.) 190 (135)((پیکومتر|pm))
((شعاع کووالانسی)) اطلاعات موجود نیست
((شعاع وندروالس)) اطلاعات موجود نیست
((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((xenon|Xe))~np~]~/np~4((اوربیتال f|f))14 5((اوربیتال d|d))10 6((اوربیتال s|s))2 6p4]
((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 32, 18, 6
((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) __4__, 2 ((«آمفوتریک)))
((ساختار کریستالی)) مونوکلینیک
__خواص فیزیکی__
((حالت ماده)) Solid ((«مغناطیسی|غیر مغناطیسی)))
((نقطه ذوب)) 527 ((کلوین|K)) (489 °((فارنهایت|F)))
((نقطه جوش)) 1235 K (1764 °F)
((حجم مولی)) 22.97 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
((گرمای تبخیر)) اطلاعات موجود نیست
((گرمای هم جوشی)) 60.1 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
((فشار بخار)) 0.0176 ((پاسکال|Pa)) at 527 K
((سرعت صوت)) اطلاعات موجود نیست
__متفرقه__
((الکترونگاتیویته)) 2.0 ((«درجه پائولینگ)))
((ظرفیت گرمایی ویژه)) اطلاعات موجود نیست
((رسنائی الکتریکی)) 2.19 106/m ((اهم))
((رسانائی گرمایی)) 20 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 812.1 kJ/mol
__پایدارترین ایزوتوپها__


((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
208Po((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))2.898 ((سال|y))((انتشار آلفا|Alpha))
((الکترون گیری|Epsilon))

5.215
1.401
((lead|204Pb))
((bismuth|208Bi))
209Po{syn.}103 y((انتشار آلفا|Alpha))
((الکترون گیری|Epsilon))

4.979
1.893
((lead|205Pb))
((bismuth|209Bi))
210Po{syn.}138.376 ((روز|d))((انتشار آلفا|Alpha))5.407((lead|206Pb))

واحدهای ((SI))& (( دما وفشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.


__پلونیوم__ یکی از ((عنصر شیمیائی|عناصر شیمیایی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن __Po__ بوده و ((عدد اتمی)) آن 84 میباشد. پلونیوم به عنوان یک ((شبه فلز)) ((رادیو اکتیو)) نادر از نظر شیمیایی شبیه به ((Tellurium)) و ((Bismuth)) میباشد و از سنگ معدن ((اورانیوم)) به دست می آید. پولونیوم برای استفاده گرمایی در ((سفینه فضائی|سفینه های فضایی)) مطالعه میشود.

!خصوصیات قابل توجه

این ماده رادیو اکتیوی به صورت خیلی سریع در ((اسید|اسیدهای)) رقیق حل شده و این در حالی است که به مقدار بسیار کمی در ((Alkalis)) که از نظر شیمیایی بسیار شبیه به Bismuth و Tellurium میباشند ((قابلیت حلالیت|قابل حل)) میشود.

پلونیوم 210 یک فلز سبک میباشد که 50% آن در هوا و بعد از 45 ساعت قرار گرفتن در دمای 328((کلوین|K)) بخار میشود. این ایزوتوپ یک ((ساتع کننده آفا)) بوده که نیمه عمر آن 138.39 روز میباشد. تنها یک میلیگرم از این فلز سبک ذرات آلفا به میزان 5 گرم ((رادیوم)) را از خود ساتع میکند.

در دوره تجزیه آن انرژی بسیار زیاده ساتع شده که نیم گرم آن به سرعت به دمای بالای 750k میرسد. چند ((Curie)) پلونیوم یک نور آبی رنگ ساتع میکند که باعث آشفتگی و برانگیختگی هوای مجاور میشود.


!کاربردها

پولونیوم هنگامی که با ((برلیوم)) ((آلیاژ)) تشکیل دهد میتوان یک منبع ((نوترون)) باشد. موارد کاربردی دیگر عبارتند از:

*این عنصر در ساخت وسایلی که بار الکتریکی استاتیک را در کاخانجات ((نساجی)) و دیگر نقاط از بین میبرند استفاده میشود با این وجود از منابع بتا که خطرات کمتری دارند بیشتر استفاده میشود.
*پلونیوم در ساخت شانه هایی که گرد و غبار انباشته شده بر روی ((فلیمهای عکاسی)) را پاک میکنند نیز استفاده میشود. مقدار پولونیوم بکار رفته در این شانه ها کنترل شده و در نتیجه خطرات رادیو اکتیوی بسیار کمی دارند.

از آنجا که میتوان با ظرفهای معمولی تقریبا تابش تمام ((پرتوی آلفا)) را متوقف کرد و با حرارت دادن سطح آن انرژی آزاد کرد پلونیوم نیز به عنوان یک منبع گرمایی نیروهای سلولهای ترمو متریک در ((ماهواره مصنوعی|ماهواره های مصنوعی)) پیشنهاد میشود.

!تاریخچه

پلونیوم که آن را Radium F نیز مینامند در سال 1898 توسط ((Marie Curie)) و ((Pierre Curie)) کشف شد و بعدها از روی نام Poland ((«لهستان))) سرزمین مادری ماری کوری نامگذاری شد.

این عنصر توسط کوری ها هنگامی آنها برای یافتن دلیل خاصیت ((رادیو اکتیویته)) pitchblende تحقیق میکردند کشف شد. پیچپلنت بعد از جداسازی اورانیوم و رادیوم رادیو اکتیوتر بود .این انها را ترغیب کرد که عنصر را بیابند .الکتروسکوپ آن را هنگام جدا شدن از ((Bismuth )) نشان میداد.

!پیدایش

پلونیوم که یک عنصر بسیار کمیاب در طبیعت است در معادن ((اورانیوم)) با میزان 100 ((میکروگرم)) در هر تن یافت میشود. فراوانی طبیعی آن تقریبا 0.2% ((رادیوم)) میباشد.

در سال 1934 یک تجربه نشان داد که هنگامی که Bismuth Bi209 توسط ((نوترون|نوترونها)) بمباران میشود Bi-210 که در واقع مادر پلونیوم است به وجود میاید. امروزه پلونیوم در مقادیر میلیگرمی در فرایند ذوب نوترونی در ((راکتور هسته ای|رآکتورهای هسته ای)) به وجود می آید.

!ایزوتوپها

پلونیوم از تمامی عناصر دیگر بیشتر ((ایزوتوپ)) دارد که تمام آنها ((رادیو اکتیو)) میباشند. 25 ایزتوپ پلونیوم با ((جرم اتمی)) از 194 تا 218 شناخته شده است. Po210 در دسترس ترین نوع آن میباشد و po209 با ((نیمه عمر)) 103 سال و Po208 با نیمه عمر 2.9 سال توسط بمباران Deteron ((سرب)) یا ((Bismuth )) در یک ((Cyclotron)) به وجود میاید. با این وجود ساخت این ایزوتپها بسیار گران میباشد .

!هشدارها

پلونیوم یک عنصر بسیار رادیو اکتیو و سمی بوده و کار کردن با آن بسیار خطرناک است. حتی مقادیر میلیگرمی یا میکروگرمی آن در پلونیوم 210 بسیار خطرناک بوده و کار کردن با آنها نیاز به تجهیزات خاصی دارد. همچنین آسیبهای جدی از جذب انرژی توسط بافتهای سلولی از طریق ذرات آفا به وجود می آید.
مقدار مجاز پلونیوم برای بدن تنها 0.03 میکروکوری که معادل وزن 6.8 x 10-12 گرم بوده، میباشد. پولونیوم تقریبا

!منبع
*[http://periodic.lanl.gov/elements/84.html|Los|Alamos|National Laboratory - Polonium]

! اتصالات خارجی
*[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Po/index.html WebElements.com - Polonium]
*[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Po.html EnvironmentalChemistry.com - Polonium]

!خصوصیات قابل توجه

این ماده رادیو اکتیوی به صورت خیلی سریع در ((اسید|اسیدهای)) رقیق حل شده و این در حالی است که به مقدار بسیار کمی در ((Alkalis)) که از نظر شیمیایی بسیار شبیه به Bismuth و Tellurium میباشند ((قابلیت حلالیت|قابل حل)) میشود.

پلونیوم 210 یک فلز سبک میباشد که 50% آن در هوا و بعد از 45 ساعت قرار گرفتن در دمای 328((کلوین|K)) بخار میشود. این ایزوتوپ یک ((ساتع کننده آفا)) بوده که نیمه عمر آن 138.39 روز میباشد. تنها یک میلیگرم از این فلز سبک ذرات آلفا به میزان 5 گرم ((رادیوم)) را از خود ساتع میکند.

در دوره تجزیه آن انرژی بسیار زیاده ساتع شده که نیم گرم آن به سرعت به دمای بالای 750k میرسد. چند ((Curie)) پلونیوم یک نور آبی رنگ ساتع میکند که باعث آشفتگی و برانگیختگی هوای مجاور میشود.


!کاربردها

پولونیوم هنگامی که با ((برلیوم)) ((آلیاژ)) تشکیل دهد میتوان یک منبع ((نوترون)) باشد. موارد کاربردی دیگر عبارتند از:

*این عنصر در ساخت وسایلی که بار الکتریکی استاتیک را در کاخانجات ((نساجی)) و دیگر نقاط از بین میبرند استفاده میشود با این وجود از منابع بتا که خطرات کمتری دارند بیشتر استفاده میشود.
*پلونیوم در ساخت شانه هایی که گرد و غبار انباشته شده بر روی ((فلیمهای عکاسی)) را پاک میکنند نیز استفاده میشود. مقدار پولونیوم بکار رفته در این شانه ها کنترل شده و در نتیجه خطرات رادیو اکتیوی بسیار کمی دارند.

از آنجا که میتوان با ظرفهای معمولی تقریبا تابش تمام ((پرتوی آلفا)) را متوقف کرد و با حرارت دادن سطح آن انرژی آزاد کرد پلونیوم نیز به عنوان یک منبع گرمایی نیروهای سلولهای ترمو متریک در ((ماهواره مصنوعی|ماهواره های مصنوعی)) پیشنهاد میشود.

!تاریخچه

پلونیوم که آن را Radium F نیز مینامند در سال 1898 توسط ((Marie Curie)) و ((Pierre Curie)) کشف شد و بعدها از روی نام Poland ((«لهستان))) سرزمین مادری ماری کوری نامگذاری شد.

این عنصر توسط کوری ها هنگامی آنها برای یافتن دلیل خاصیت ((رادیو اکتیویته)) pitchblende تحقیق میکردند کشف شد. پیچپلنت بعد از جداسازی اورانیوم و رادیوم رادیو اکتیوتر بود .این انها را ترغیب کرد که عنصر را بیابند .الکتروسکوپ آن را هنگام جدا شدن از ((Bismuth )) نشان میداد.

!پیدایش

پلونیوم که یک عنصر بسیار کمیاب در طبیعت است در معادن ((اورانیوم)) با میزان 100 ((میکروگرم)) در هر تن یافت میشود. فراوانی طبیعی آن تقریبا 0.2% ((رادیوم)) میباشد.

در سال 1934 یک تجربه نشان داد که هنگامی که Bismuth Bi209 توسط ((نوترون|نوترونها)) بمباران میشود Bi-210 که در واقع مادر پلونیوم است به وجود میاید. امروزه پلونیوم در مقادیر میلیگرمی در فرایند ذوب نوترونی در ((راکتور هسته ای|رآکتورهای هسته ای)) به وجود می آید.

!ایزوتوپها

پلونیوم از تمامی عناصر دیگر بیشتر ((ایزوتوپ)) دارد که تمام آنها ((رادیو اکتیو)) میباشند. 25 ایزتوپ پلونیوم با ((جرم اتمی)) از 194 تا 218 شناخته شده است. Po210 در دسترس ترین نوع آن میباشد و po209 با ((نیمه عمر)) 103 سال و Po208 با نیمه عمر 2.9 سال توسط بمباران Deteron ((سرب)) یا ((Bismuth )) در یک ((Cyclotron)) به وجود میاید. با این وجود ساخت این ایزوتپها بسیار گران میباشد .

!هشدارها

پلونیوم یک عنصر بسیار رادیو اکتیو و سمی بوده و کار کردن با آن بسیار خطرناک است. حتی مقادیر میلیگرمی یا میکروگرمی آن در پلونیوم 210 بسیار خطرناک بوده و کار کردن با آنها نیاز به تجهیزات خاصی دارد. همچنین آسیبهای جدی از جذب انرژی توسط بافتهای سلولی از طریق ذرات آفا به وجود می آید.
مقدار مجاز پلونیوم برای بدن تنها 0.03 میکروکوری که معادل وزن 6.8 x 10-12 گرم بوده، میباشد. پولونیوم تقریبا

!منبع
*[http://periodic.lanl.gov/elements/84.html Los Alamos National Laboratory - Polonium]

! اتصالات خارجی
*[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Po/index.html WebElements.com - Polonium]
*[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Po.html EnvironmentalChemistry.com - Polonium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [15:26 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [15:22 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [15:22 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:55 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [13:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..