منو
 صفحه های تصادفی
اندوه امام جواد در فراق پدر
آبکش حول مغزی
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ب ، پ)
ساختمان بافت شناسی مینا
سید محمد خاتمی
مختصات دکارتی
Rubidium
تیره کیش
ابر ماژلانی
تنش های اصلی و مشخصات آنها
 کاربر Online
336 کاربر online
تاریخچه ی: پلورالیسم دینی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-18Lines: 1-26
 پلورالیسم دینی یعنی اینکه ~~green:حقیقت و رستگاری در دین ویژه ای نبوده ، همه ادیان بهره ای از حقیقت مطلق و غایت قصوی دارند ، در نتیجه پیروی از برنامه های هر یک از آنها می تواند مایه نجات و رستگاری انسان باشد. بر این اساس نزاع حق و باطل از میان ادیان رخت بر بسته ، خصومت ها و نزاع ها و مجادلات دینی نیز جای خود را به همدلی و همسویی می دهند~~. پلورالیسم دینی یعنی اینکه ~~green:حقیقت و رستگاری در دین ویژه ای نبوده ، همه ادیان بهره ای از حقیقت مطلق و غایت قصوی دارند ، در نتیجه پیروی از برنامه های هر یک از آنها می تواند مایه نجات و رستگاری انسان باشد. بر این اساس نزاع حق و باطل از میان ادیان رخت بر بسته ، خصومت ها و نزاع ها و مجادلات دینی نیز جای خود را به همدلی و همسویی می دهند~~.
-*پلورالیزم دینی در جهان مسیحی ، در دهه های اخیر، توسط ((جان هیک ))( متولد1922م) طرح و یا ترویج شده است . نامبرده در این باره چنین گفته است: از نظر ((پدیدار شناسی)) ، اصطلاح ((تعدد ادیان)) ( کثرت دینی) به طور ساده عبارت است از این واقعیت که تاریخ ادیان نمایانگر تعدد سنن و کثرتی از متفرعات هر یک از آنهاست. از نظر فلسفی ، این اصطلاح ناظر به یک نظریه خاص از روابط بین سنتهاست، با دعاوی مختلف و رقیب آنها . این اصطلاح به معنای این نظریه است که ادیان بزرگ جهان تشکیل دهنده برداشت های متفاوت از یک حقیقت غایی و مرموز الوهی اند.

*
در جای دیگر گفته است:
«ادیان مختلف ، جریانهای متفاوت تجربه دینی هستند که هر یک در مقطع متفاوتی در تاریخ بشر آغاز گردیده و خودآگاهی عقلی خود را درون یک فضای فرهنگی بازیافته است ».
+*پلورالیزم دینی در جهان مسیحی ، در دهه های اخیر، توسط ((جان هیک ))( متولد1922م) طرح و یا ترویج شده است . نامبرده در این باره چنین گفته است: از نظر ((پدیدار شناسی)) ، اصطلاح ((تعدد ادیان)) ( کثرت دینی) به طور ساده عبارت است از این واقعیت که تاریخ ادیان نمایانگر تعدد سنن و کثرتی از متفرعات هر یک از آنهاست. از نظر فلسفی ، این اصطلاح ناظر به یک نظریه خاص از روابط بین سنتهاست، با دعاوی مختلف و رقیب آنها . این اصطلاح به معنای این نظریه است که ادیان بزرگ جهان تشکیل دهنده برداشت های متفاوت از یک حقیقت غایی و مرموز الوهی اند.در جای دیگر گفته است: «ادیان مختلف ، جریانهای متفاوت تجربه دینی هستند که هر یک در مقطع متفاوتی در تاریخ بشر آغاز گردیده و خودآگاهی عقلی خود را درون یک فضای فرهنگی بازیافته است ».
 *در جای دیگر گفته است : *در جای دیگر گفته است :
-« ((تجربه دینی)) مسیحی یک فرافکنی صرف تخیلی نیست، بلکه لبیکی به حق متعال است. از آن جا که ادیان بزرگ دیگر جهان صوری از تجربه حق متعال را گزارش می کنند، و نوع یکسانی از ثمرات اخلاقی و معنوی را در زندگی بشر نشان می دهند ، ناگزیرم باور کنم که آنها نیز لبیک گوی ذات متعال اند، و لذا من به یک حقیقت الهی غایی که ورای شبکه مفاهیم انسانی است و به نحوی متفاوت به تجربه در می آید و بنابراین ، در زندگی ، در چارچوب سنت های دینی بزرگ نسبت به آن واکنش متفاوتی نشان داده می شود، اذعان دارم. ادیان کلیت هایی هستند که اشکالی چند بعدی در زمینه ~~green:تجربه دینی ~~، ~~green:اعتقادات~~ ، ~~green:متون مقدس~~ ، ((مناسک)) ، ~~green:شیوه های زندگی~~ و غیره دارند، اما همه آنها متناسب با تأثیری که ذات غایی بر حیات انسانی دارد، شکل می گیرند ». +«((تجربه دینی)) مسیحی یک فرافکنی صرف تخیلی نیست، بلکه لبیکی به حق متعال است. از آن جا که ادیان بزرگ دیگر جهان صوری از تجربه حق متعال را گزارش می کنند، و نوع یکسانی از ثمرات اخلاقی و معنوی را در زندگی بشر نشان می دهند ، ناگزیرم باور کنم که آنها نیز لبیک گوی ذات متعال اند، و لذا من به یک حقیقت الهی غایی که ورای شبکه مفاهیم انسانی است و به نحوی متفاوت به تجربه در می آید و بنابراین ، در زندگی ، در چارچوب سنت های دینی بزرگ نسبت به آن واکنش متفاوتی نشان داده می شود، اذعان دارم. ادیان کلیت هایی هستند که اشکالی چند بعدی در زمینه ~~green:تجربه دینی ~~، ~~green:اعتقادات~~ ، ~~green:متون مقدس~~ ، ((مناسک)) ، ~~green:شیوه های زندگی~~ و غیره دارند، اما همه آنها متناسب با تأثیری که ذات غایی بر حیات انسانی دارد، شکل می گیرند ».
 !منابع !منابع
 *میرچاالیاده ، دین پژوهی ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، ص301 *میرچاالیاده ، دین پژوهی ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، ص301
 *جان هیک ، فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، ص238 *جان هیک ، فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، ص238
 *معرفت ، شماره 23، ص 71  *معرفت ، شماره 23، ص 71
 *علی ربانی گلپایگانی، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی *علی ربانی گلپایگانی، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی
 !برای مطالعه تکمیلی بخوانید !برای مطالعه تکمیلی بخوانید
-*((دیدگاه هیک در باره پلورالیسم))
*((وه ان یک به اکال وارد بر پلورالیسم دینی))
+*((تاریخ پیدایش پلورالیسم دینی))
*((زمینه‏های پیدایش پلورالیسم دینی))
*((معانی پلورالیسم))
*((اصول و مبانی پلورالیسم دینی))
*((دیدگاه جان هیک در باره پلورالیسم))
*((بطه پلوالیسم دینی با یبرالیسم دینی))
*((ریشه‏هاى ت
کثرگرایی درغرب))
*((ریش
ه‏ها و عوامل مأثر از نظریه تکثرگرایی مسیحی در کلام اسلامی ))
*((ریشه‏ها
و عوامل پلورالیسم دینی از منظر علوم اسلامى))
*((مستندات قرآنی پلورالیسم))
*((پلورالیسم فلسفی))
*((ایده‏های مبتنی
بر تفکر پلورالیزم دینی))
*((
پلورالیسم دینی و نظر استادشهید مطهری))
*((علامه طباطبایی و نقد پلورالیسم دینی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [14:13 ]   9   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [12:33 ]   8   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [12:48 ]   7   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [12:44 ]   6   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [12:36 ]   5   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [13:30 ]   4   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [12:47 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [12:46 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [11:48 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..