/>

>
!خواص داروئی
*مغز پسته به علت داشتن آهن خون ساز است و آنهایی که مبتلا به ((بیماری کم خونی|کم خونی)) هستند باید حتما روزانه مقداری پسته بخورند.
*خوردن پسته نیروی جنسی را تقویت میکند.
*مغز و ذهن را تقویت میکند.
*برای آرامش قلب و آرام کردن اعصاب مفید است.
*برای باز کردن مجاری کبد مصرف پسته توصیه میشود.
*پسته معده را تقویت میکند.
*برای تسکین ((سرفه)) مفید است.
*اسهال معمولی و ((اسهال خونی)) را درمان میکند.
*جوشانده پوست درخت پسته برای برطرف کردن خارش اعضای تناسلی زنان مفید است.
*جوشانده پوست و برگ درخت پسته برای رفع درد و خارش مقعد مفید است.
>
>
dir align = left>
>>
/> />
    
 منو
 کاربر Online
838 کاربر online
تاریخچه ی: پسته «داروئی»

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-37Lines: 1-64
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
-
پسته درخت دوپیه ای است ک ارتاع ن دد پن ((مر)) ی ر ا ودر ((یران)) و ((فست)) ی وی . برگهای خت ه مناو رکب ا 2 ی 3 رچه نوک تی ا یک رگچ اهای ست ورن ز روش می باشد . گلهای ن وشه ی است گ ن ن ا ((گلگ)) ا . />
!
رکیبات شیمییی /
> />سته دارای مواد ایی فانی ست و بابراین برای تیت بیمن و اخاص عی مناب است .ر د رم م پسته موا ی موود ت :

5/2 ر پوتی 20 رم مواد چرب 54 گم مواد نشاست ای 15 گم کلیم 130 میلی ر ففر 500 میی گر ن 7/5 میلی گر تاسیم 950 میی گم ویامی 230 واحد یامین ب 1 0/7 میل گرم ویمین ب 3 1/5 میلی گرم

__خواص داروئی:__ خواص مغز پسته مغز پسته از نظر ((طب قدیم ایران)) گرم و خشک است .

#مغز پسته بعلت داشتن آهن خون ساز است و آنهائیکه مبتلا به کم خونی هستند باید حتما روزانه مقداری پسته بخورند .
#خوردن پسته نیروی جنسی را تقویت می کند .
#((مغز)) و ذهن را تقویت می کند .
#برای آرامش ((قلب)) و آرام کردن ((اعصاب)) مفید است .
#برای باز کردن مجاری ((کبد)) مصرف پسته توصیه می شود .
#پسته معده را تقویت می کند .
#برای تسکین سرفه مفید است .
#اسهال معمولی و اسهال خونی را درمان می کند .
#جوشانده پوست درخت پسته برای برطرف کردن خارش اعضای تناسلی زنان مفید است .
#جوشانده پوست و برگ درخت پسته برای رفع درد و خارش مقعد مفید است .

__خواص پوست سبز پسته__

پوست سبز پسته تازه از نظر ب دیم ایا سرد وخشک است و رای خواص زیر ی شد :
#برای ر
گرزی بکار می رود.
#بهترین ((دارو)) رای رفع بوی ید دهان است .
#جویدن آن باعث التیام زخم های داخل دهان می شود.
#برای استحکام ((لثه)) آنرا روی لثه بمالید و یا بجوید .
#دم کرده پوست سبز پسته حالت دل بهم خوردگی و استفراغ را از بین می برد.
#دم کرده آن برای رفع اسهال مفید است .
#برای رفع ((سکسکه)) پوست سبز پسته را دم کنید و یک فنجان از آنرا بنوشید .خواص پوست سفید پسته پوست سفید پسته برای ((بواسیر)) و بیرون زدن مقعد مفید است . برای درمان این بیماری باید پوست سفید پسته را در آب بجوشانید و آنرا داخل لگنی بریزید و شخصی را که این بیماری را درد برای چند ((دقیقه)) در آن بنشیند . باعث تسکین درد و تخفیف بیماری می شود .

__مضرات :__ مغز پسته چربی زیادی درد و بنابراین برای ((معده)) مناسب نیست و کسانیکه معده ضعیف دارند باید آنرا با ((زردآلو)) بخورند .ضمنا مغز پسته گرم و خشک است خوردن زیاد آن باعث گرمی بدن و کهیر و دانه های قرمز رنگ در پوست می شود .برای رفع گرمی و خشکی باید ((سرکه)) ، ((انار)) ترش و یا برگه زردآلوی ترش مصرف نمود .

+((پسته|درخت پته)) گیاهی است د ایه یعنی گلهی ن مد جدا ز یکیگر روی در ا رته ت. ((گل ذین)) ت سته طر کی وهای ت و ر که گلها ه یکیگر فره و متراکم هستن. عداد زیدتری گ مشاه میود در خوش ماده که فاصله از گلها یکیگ یاد است به همین لت ین گله وشه افن و لی تشکیل مهند.

گهای ماده رای یک دان و یک خمچه هستند وی کلا من و داای شاه است. رگ در پسته ا 5 7 چه کیل د ست. یش رخت محوری و مودی است تا مق یشتر از دو متر ر داخ اک فرو می‌رد. ((گرد شانیلقیح)) گای ماد ویه اد اام میگی. />

/> dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/9/9b/pistacia1.JPG}
>
/>{img src=img/daneshnameh_up/f/fd/pistacia3.JPG} />
/>!ا وست ز
*بهترین دارو رای رفع بوی بد دهان است.
*جویدن آن باعث التیام زخمهای داخل دهان میشود.
*برای استحکام لثه آنرا روی لثه بمالید و یا بجوید.
*دم کرده پوست سبز پسته حالت دل بهم خوردگی و استفراغ را از بین میبرد.
*دم کرده آن برای رفع اسهال مفید است.
*برای رفع سکسکه پوست سبز پسته را دم کنید و یک فنجان از آنرا بنوشید. خواص پوست سفید پسته پوست سفید پسته برای ((بواسیر)) و بیرون زدن مقعد مفید است. برای درمان این بیماری باید پوست سفید پسته را در آب بجوشانید و آنرا داخل لگنی بریزید و شخصی را که این بیماری را درد برای چند دقیقه در آن بنشیند، باعث تسکین درد و تخفیف بیماری میشود.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/7/73/pistacia2.JPG}

!
مضرات />مغز پسته چربی زیادی دارد و بنابراین برای معده مناسب نیست و کسانی که معده ضعیف دارند باید آنرا با زرد آلو بخورند. ضمنا مغز پسته گرم و خشک است خوردن زیاد آن باعث گرمی بدن و کهیر و دانههای قرمز رنگ در پوست میشود. برای رفع گرمی و خشکی باید ((سرکه)) ، ((انار)) ترش و یا برگه زردآلوی ترش مصرف نمود.
!مباحث مرتبط با عنوان
>>

||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((بابونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «داروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب و تربچه «داروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک شیر «داروئی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی ریحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((زردچوبه «داروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمینی «داروئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 08 دی 1385 [19:44 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:32 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:20 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:09 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:59 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:51 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..