منو
 کاربر Online
784 کاربر online
تاریخچه ی: پروژه کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc توسط تایمر

نگارش: 17در این مدار شما با کنترل ساده یک موتور توسط مدارات تایمر آشنا می شو ید.در این مدار موتور با ارسال پالس توسط آیسی 555 یک بار در جهت حرکت عقربه های ساعت به مدت 1 دقیقه می چرخد.،پس از آن به مدت 10 تا 20 ثانیه توقف می کند.و پس از آن 1 دقیقه در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخید.این روند تا زمانیکه تغذیه این مدار متصل باشد.،ادامه خواهد داشت.از این مدار به طور مثال می توانید.،جهت تبلیغات برا چرخاندن پوسترهای خود یا موارد دیگر استفاده کرد.

قطعات موردنیاز


 1. 1 عدد آیسی 555
 2. 1 عدد آیسی 4017
 3. 1 عدد آیسی ULN2803
 4. 4 عدد رله 5 ولت 1 کنتاکت
 5. 2 عدد مقاومت 1 مگا اهم
 6. 1 عدد مقاومت 220 اهم
 7. 1 عدد مقاومت 100 کیلواهم
 8. 1 عدد موتور 12 ولت DC
 9. 1 عدد خازن 3.3 میکروفاراد
 10. 1 عدد خازن 47 میکروفاراد
 11. برد بورد
 12. سیم تلفنی

نقشه مدار


همانطور که در نقشه زیر ملاحظه می کنید.تغذیه مثبت و زمین آیسی های 555 ،4017 و ULN2803 را بر روی برد بورد با استفاده از سیم تلفنی متصل کنید.
تغذیه مثبت آیسی 555 پایه 8 و 4 تغذیه زمین آن پایه 1 است.تغذیه مثبت آیسی 4017 پایه 16 و تغذیه زمین آن پایه 8 است.تغذیه مثبت آیسی ULN2803 پایه 10 و تغذیه منفی آن پایه 9 است.
پس از اتصال تغذیه مثبت و منفی آیسی ها به شرح اتصالات دیگر می پردازیم.

پایه 2و6 آیسی 555 را به صورت مستقیم به یکدیگر متصل کنید.این اتصال مشترک را به دو خازن موازی 47 و 3.3 میکروفاراد متصل نمایید.به صورتیکه سر مثبت این دو خازن در پایه مشترک 2و6 و سر منفی آنرا به زمین متصل کنید.دوباره از این سر مشترک که پایه 6 است با یک مقاومت 1 مگا اهم به پایه 7 وصل کنید.

و از پایه 7 دومرتبه با یک مقاومت 1 مگا اهم به مثبت منبع تغذیه متصل کنید.
از پایه 3 با یک مقاومت 100 اهم به پایه 14 آیسی 4017 که مربوط به دریافت کلاک است.،متصل نمایید.پایه های 3 آیسی 4017 را به صورت مستقیم به پایه 1 آیسی ULN2803 پایه 2 آیسی 4017 را بدون اتصال رها کنید.،و پایه 4 را به طور مستقیم به پایه 2 آیسی ULN2803 متصل نمایید.حال پایه 7 آیسی ULN2803 را آزاد بگذارید.و پایه 10 آیسی 4017 رابه پایه 15 همین آیسی که جهت RESET کردن و شمارش اولیه این آیسی می شود متصل نمایید.
حال به سراغ رله ها می رویم.
به جای کشیدن شکل شماتیک اصلی برای اینکه شما دچار اشتباه و سردر گمی نشوید.من شکل این المان را از دید پاییه برای شما در نقشه مدار قرار دادم،اگر به شکل رله یک کنتاکت از پایین نگاه کنید.متوجه 5 پایه فلزی می شوید.س پایه به یکدیگر نزدیک هستند.، و دو پایه دیگر از این 3 پایه فاصله دارند.
از این 3 پایه 2 پایه کناری مخصوص اینرجایز شدن یا در واقع تحریک رله و عوض شدن جهت کلید درونی در این المان است.یگر به شکل این المان از زیر نگاه کنید.،متوجه می شوید.از سه پایه گفته شده یک پایه کمی جلوتر است.این پایه در حالت عادی،یعنی حالتی که رله تحریک نشده است.با یکی از دو پایه دیگر که مجزا از دو پایه اینرجایز شدن است.،اتصال دارد.این اتصال را حتی می توانید با ولت متر تجربه کنید.

وقتی رله اینرجایز یا تحریک شود جهت ارتباط این پایه مشترک عوض می شود.وبا پایه دیگر رله ارتباط پیدا می کند.در حالت عادی همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید از این 4 رله 4 تا پایه آزاد هستند این 4 پایه در واقع همان پایه هایی هستند.که در حالت عادی پایه مشترک با آنها ارتباط دارند.
پایه هایی که در حالت تحریک رله وارد مسیر می شوند.به مثبت 12 ولت و زمین متصل شده اند.رله اول و سوم به مثبت 12 ولت و رله دوم وچهارم به زمین متصل شده است.
پایه مشترک رله اول را به یک سر موتور و پایه مشترک رله دوم را به سر دیگر موتور متصل کنید.پایه مشترک رله سوم را به همان سر موتور که پایه مشترک رله دوم متصل شده ارتباط دهید.
پایه مشترک رله چهارم را به همان سر موتور که پایه مشترک رله اول متصل نموده اید ارتباط دهید.
پایه هایی که مخصوص تحریک رله است.،از هر رله به یکدیگر متصل کنید.واین اشتراک را به مثبت 5 ولت وصل کنیذ.
سر زمین این رله از آیسی ULN2803 ایجاد می شود.
با انجام شدن این مراحل کار بستن مدار تمام می شود.چون دو تغذیه متفاوت 5 و 12 ولت داریم بهتر است از دو رگولاتورLM7805,LM7809 استفاده کنید.

عکس پیدا نشد


توضیحات مدار


همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.،عمل تولید پالس را آیسی 555 بر عهده دارد.خروجی 3 این آیسی به پایه CLOCK آیسی 4017که 1شماره پایه آن 14 است متصل می باشد.پایه 14 آیسی 4017 به لبه بالارونده پالس حساس است.زمانیکه این لبه بالارونده را در پایه 14ایجاد کنید.،‌عمل شمارش را از پایه 3 که شروع شمارش از آنجا آغاز می شود.آغاز می شود.این پایه همچنان HIGH می ماند.تا لبه بالا رونده بهدی پالس در پایه 14 آیسی 4017 ایجاد شود.در صورت ایجاد لبه بالارونده پالس برای بار دوم بعد از پایه 3 آیسی 4017 پایه 2 آن HIGH می شود.این پایه نیز مانند پایه 3 HIGH می مانند.تا شما لبه بالارونده پالس بعدی را در پایه 14 ایجاد کنید.در صورت انجام شدن این عمل،پایه 4 HIGH می شود.
بعد ار پایه 4 در صورت ایجاد لبه بالارونده پالس بعدی در پایه 14 آیسی 4017 پایه 7 HIGH می شود.،و بعد از آن نوبت پایه 10 است.زمانیکه پایه 10 HIHG شود.آیسی 4017 REST می شود.چراکه این پایه یعنی پایه 10 به پایه 15 آیسی 4017 که عمل RESET را انجام می دهد.،متصل شده است.زمانییکه پایه 15 HIGH شود.عمل شمردن از ابتدا یعنی پایه 3 انجام خواهد شد به شکل پایه های آیسی 4017 وشماره پایه ها در شکل زیر توجه کنید.تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 آذر 1384 [13:50 ]   32   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [13:48 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [13:44 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [14:34 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [14:25 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [14:21 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [14:07 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [14:00 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [13:26 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [13:24 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [13:06 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [13:04 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [12:57 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [12:43 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [12:35 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [11:28 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [11:20 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [11:11 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [11:03 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [10:59 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [10:48 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [10:41 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [10:35 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [10:29 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [10:08 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [10:00 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [09:55 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [09:48 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [09:36 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [07:38 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [07:35 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [07:26 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..