منو
 کاربر Online
919 کاربر online
تاریخچه ی: پروژه کنترل موتور DC

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-33Lines: 1-93
 V{maketoc} V{maketoc}
-

در این پروژه با یک مدار ساده جهت کنترل ((موتور الکتریکی|موتور های DC)) می شوید.
+در این پروژه با یک مدار ساده جهت کنترل ((موتور الکتریکی|موتور های DC)) آشنا می شوید.
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 1-یک عدد موتور DC 1-یک عدد موتور DC
 2-دوعدد ((مقاومت)) 100k یا دو عدد مقاومت 10K 2-دوعدد ((مقاومت)) 100k یا دو عدد مقاومت 10K
 3-یک عدد مقاومت 1k 3-یک عدد مقاومت 1k
 4-دو عدد ((خازن)) 1UF 4-دو عدد ((خازن)) 1UF
 5-یک عدد خازن 10UF 5-یک عدد خازن 10UF
 6-دو عدد کلید (PUSH-BOTTOM) 6-دو عدد کلید (PUSH-BOTTOM)
-7-یک عدد IC TC4424 یا IC TC4427 +7-یک عدد آیسی TC4424 یا آیسی IC TC4427
 8-سیم تلفنی 8-سیم تلفنی
 9-bicolor led(دیود نوری دو رنگ) 9-bicolor led(دیود نوری دو رنگ)
 10-برد بورد 10-برد بورد
 11-یک عدد ((خازن)) 0.1UF 11-یک عدد ((خازن)) 0.1UF
 12-چهار عدد ((دیود)) 1N5817 12-چهار عدد ((دیود)) 1N5817
-13-منبع تغذیه DC +13-منبع تغذیه DC
14-رگولاتور LP2954 یا LM7805
!!رگولاتور LP2954
رگولاتورها در واقع تنظیم کننده های ولتاژ هستند.مثلا اگر به پایه ورودی LP2954 ولتاژ 9 ولت را وارد کنید و پایه وسط آنرا زمین کنید.در پایه خروجی ولتاژ 5 ولت را به صورت کاملا ثابت خواهیم داشت گاهی اوقات رگولاتورها نقش مدار محا فظت کننده را نیز انجام می دهند. در صورت پیدا نکردن این قطعه می توانید .از LM7805 استفاده کنید.مشخصات LM7805 کاملا مشابه LP2954
است.

{picture=7805.gif}


 !!IC TC4427 !!IC TC4427
 در این پروژه از IC TC4427 استفاده شده است این IC از نوع ((TTL)) است.ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر و رنج ولتاژی که این IC در آن کار می کند 4.5-18 ولت است. در این پروژه از IC TC4427 استفاده شده است این IC از نوع ((TTL)) است.ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر و رنج ولتاژی که این IC در آن کار می کند 4.5-18 ولت است.
-left>
<TABLE>
+پایه های 1و8 همانطور که ملاحظه می کنید.NC یا NO CONNECT(به چیزی متصل نیستند) هستند.
پایه 2و4 ورودی و پایه 7و5 خروجی است .پایه های 5و7 خروجی مستقیم پایه های 2و4 هستند.این مطلب با شکل یک دیود در زیر شکل مشخص شده است. پایه 3 گراند یا زمین IC است که به قطب منفی منبع تغذیه یا باطری متصل می شود.وپایه 6 تغذیه IC است .که به قطب مثبت منبع تغذیه یا باطری متصل می شود.

center>
<tr>
  
 +{picture=TC44M.gif}
 +
 +
 +
 +!!bicolor led
 +ساختار bicolor led یا ((led)) های دو رنگ همان led های تک رنگ است با این تفاوت که در ledهای دو رنگ شما دو رنگ مجزا را مشا هده می کنید.ضمننا این led ها سه پایه دارند.
 +شکلهای زیر هر دو led را نشان می دهد. در حالت تک رنگ دو پایه داریم.که پایه بزرگتر مثبت است .در حالت دو رنگ سه پایه داریم که دو پایه همسان ویک پایه بزرگتر است .بسته به نوع led(( دیود| کاتد مشترک ))یا ((دیود|آند مشترک ))این پایه به مثبت یا منفی وصل می شود.led ها عموما با ولتاژی بین 1 تا 3.5 ولت روشن می شوند.
 +شماتیک داخلی bicolor led
 +
 +!چیدمان شماتیک مدار
 +به نحوه چیدمان مدار در شکل زیر توجه کنید
 +
 +
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/TC44M.gif}
/>
+
{picture=HBridgeSchematic.gif}
</td>
 
 
 
 
 
 
-پای ای 1و8 ماور ک ماه می کنید.NC یا NO CONNECT(ه یی مل یستند) هستند.
پایه 2و4 ورودی و ایه 7و5 روی است .ای های 5و7 روی مستیم ایه های 2و4 هتد.این مل با شکل یک دیود در یر کل ص ده است. ایه 3 گرند یا ین IC ات ه قط منی منب تغیه یا اری متل می شود.وایه 6 تغذیه IC ست .که ه مبت منبع تغذیه یا باری متل می شود.
+


!!IC1
ای آیسی از وع ((ترانزیستور)) dual ((mosfet)) است.تفاوت آیسی TC4424 با TC4427 در قدار آمپر خروجی است.TC4424 با 3 آپ وTC4427 با 1.5 آمپر شخص می شد.ا تصال مستقیم آیسی به موتور بدون استفاده از دیودهای D1-D2-D3-D4 خودداری کنید.دلایل آن در پارامترهای D1-D3,D2-D4 ورده شده است.دو ورودی ای آیی کامل ز هم مستقل ستند.OUTA نتیجه سیگنال INA وخروجی OUTB نتیجه سیگنال ورودی INB است.


!!R1,R2

این دو مقاومت به ولتاژ 5 ولت متصل شده اند.و مقادیر آن می تواند بین 10 تا 100 کیلو ام متغییر باشد.این دو مقاومت به دو پیه وروی سیگنال متصل شده اند .اگر تها ای ولتاژ ثابت از طریق مقاومتها بر روی ورودی اشد حرکتی در موور نخواهیم داشت.برای حرکت در موتور می بایست ب صورت دستی ولتاژ 0 ولت را به ورودی اعمال کیم. در این پروژه به صورت دستی و با فشردن کلید های (PUSH BOTTOM) به غیر از ولتاژی که ه صورت ثابت از طری مقاومتهای R1,R2 به ورودی اعمال می شود .ولتاژ 0 ولت نیز به آن اعمل می ود که شما با فشردن کلیدها شاهد حرکت موتور خواهید بود.البته می توانید یک منبع را که تولید کننده پالسهای 0و1 است در ورودی آیسی قرار هید و عمل ارسال پلسهای 1 به صورت ودکار ونه از طریق دستی اعمال کنید.حتی ی توانید مداری بسازید که پالسهای 0و1 را برای شما تولید کند.

!!D1,D
3

هن
گامیکه یک موتور نا به دلایلی مثل سیگنالهای ودی-نوع بار-و یا صطحکاک شتاب می یرد یا خیی هسته می چرخد.مقامت مغناطیی سیم یای موجود در موتور تعغییر می کند.ب تعغیی مقاومت سیم پیچها میدان لکتریکی سیم پیچها نی تعغییر می کند.در این حالت ولتاژی که در موتو القاء می شود ممکن است کمتر یا بیشتر از ولتاژ منبع تغذیه باشد. به نحو آرایش دیود های D1,D3 توجه کنید.این دیودها با منبع تغذیه به ورت معکوس قرار گرفته اند.زمانیکه ولاژ ایجاد شده ت موور بیشتر از ولتاژ منبع تغذیه باشند مسیر حرکت ولتاژ ازطریق دیودها ایجاد می شود.وآیسی از ولتاژ برگشتی موتور محافت می شود.

!!D2,D4

D2,D4 دقیقا عکس D1,D3 عمل می کنند.وآیسی
را از افت ولتاژ های بوجود آمده در موتو محافظت
میکنند به نحوه قرارگرفتن D2,D4 در مدار توجه کنید

!چیدمان واقعی مدار

{picture=HBridge4427.jpg}!فی
لم حرکت موتور

برا
ی مشاهده فیلم حرکت موتور [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=133|اینجا] را کلیک کنید.
 +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:25 ]   45   جواد حمزه      جاری 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:23 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:07 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:04 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:03 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:00 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:59 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:58 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:56 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [05:14 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:17 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:05 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [13:36 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [13:22 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [13:08 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:57 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:53 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:24 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:13 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:04 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:51 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:49 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:45 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:37 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:25 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:53 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:39 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:24 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:21 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:06 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [09:36 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [09:22 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [08:18 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:51 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:43 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:35 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:27 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:25 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:22 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:16 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:11 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:54 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:30 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:25 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..