منو
 کاربر Online
765 کاربر online
تاریخچه ی: پروژه کنترل موتور DC

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-31Lines: 1-93
 V{maketoc} V{maketoc}
-در این پروژه با یک مدار ساده جهت کنترل ((موتور الکتریکی|موتور های DC)) می شوید. +در این پروژه با یک مدار ساده جهت کنترل ((موتور الکتریکی|موتور های DC)) آشنا می شوید.
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 1-یک عدد موتور DC 1-یک عدد موتور DC
 2-دوعدد ((مقاومت)) 100k یا دو عدد مقاومت 10K 2-دوعدد ((مقاومت)) 100k یا دو عدد مقاومت 10K
 3-یک عدد مقاومت 1k 3-یک عدد مقاومت 1k
 4-دو عدد ((خازن)) 1UF 4-دو عدد ((خازن)) 1UF
 5-یک عدد خازن 10UF 5-یک عدد خازن 10UF
 6-دو عدد کلید (PUSH-BOTTOM) 6-دو عدد کلید (PUSH-BOTTOM)
-7-یک عدد IC TC4424 یا IC TC4427 +7-یک عدد آیسی TC4424 یا آیسی IC TC4427
 8-سیم تلفنی 8-سیم تلفنی
 9-bicolor led(دیود نوری دو رنگ) 9-bicolor led(دیود نوری دو رنگ)
 10-برد بورد 10-برد بورد
 11-یک عدد ((خازن)) 0.1UF 11-یک عدد ((خازن)) 0.1UF
 12-چهار عدد ((دیود)) 1N5817 12-چهار عدد ((دیود)) 1N5817
-13-منبع تغذیه DC +13-منبع تغذیه DC
14-رگولاتور LP2954 یا LM7805
!!رگولاتور LP2954
رگولاتورها در واقع تنظیم کننده های ولتاژ هستند.مثلا اگر به پایه ورودی LP2954 ولتاژ 9 ولت را وارد کنید و پایه وسط آنرا زمین کنید.در پایه خروجی ولتاژ 5 ولت را به صورت کاملا ثابت خواهیم داشت گاهی اوقات رگولاتورها نقش مدار محا فظت کننده را نیز انجام می دهند. در صورت پیدا نکردن این قطعه می توانید .از LM7805 استفاده کنید.مشخصات LM7805 کاملا مشابه LP2954
است.

{picture=7805.gif}


 !!IC TC4427 !!IC TC4427
 در این پروژه از IC TC4427 استفاده شده است این IC از نوع ((TTL)) است.ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر و رنج ولتاژی که این IC در آن کار می کند 4.5-18 ولت است. در این پروژه از IC TC4427 استفاده شده است این IC از نوع ((TTL)) است.ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر و رنج ولتاژی که این IC در آن کار می کند 4.5-18 ولت است.
-left>
<TABLE>
+پایه های 1و8 همانطور که ملاحظه می کنید.NC یا NO CONNECT(به چیزی متصل نیستند) هستند.
پایه 2و4 ورودی و پایه 7و5 خروجی است .پایه های 5و7 خروجی مستقیم پایه های 2و4 هستند.این مطلب با شکل یک دیود در زیر شکل مشخص شده است. پایه 3 گراند یا زمین IC است که به قطب منفی منبع تغذیه یا باطری متصل می شود.وپایه 6 تغذیه IC است .که به قطب مثبت منبع تغذیه یا باطری متصل می شود.

center>
<tr>
  
 +{picture=TC44M.gif}
 +
 +
 +
 +!!bicolor led
 +ساختار bicolor led یا ((led)) های دو رنگ همان led های تک رنگ است با این تفاوت که در ledهای دو رنگ شما دو رنگ مجزا را مشا هده می کنید.ضمننا این led ها سه پایه دارند.
 +شکلهای زیر هر دو led را نشان می دهد. در حالت تک رنگ دو پایه داریم.که پایه بزرگتر مثبت است .در حالت دو رنگ سه پایه داریم که دو پایه همسان ویک پایه بزرگتر است .بسته به نوع led(( دیود| کاتد مشترک ))یا ((دیود|آند مشترک ))این پایه به مثبت یا منفی وصل می شود.led ها عموما با ولتاژی بین 1 تا 3.5 ولت روشن می شوند.
 +شماتیک داخلی bicolor led
 +
 +!چیدمان شماتیک مدار
 +به نحوه چیدمان مدار در شکل زیر توجه کنید
 +
 +
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/TC44M.gif}
/>
+
{picture=HBridgeSchematic.gif}
</td>
 
 
 
 
 
 
-ای ای 1و8 همنور ک ماه ی کنید.NC یا NO CONNECT(ه چیی متصل نیتند) هستند. />ایه 2و4 ورودی و ایه 7و5 روی است .ایه 3 گراند یا زمین IC است که به طب منی منع تغیه یا اری متل می شود.وایه 6 تغذیه IC ست .که ه مبت منبع تغذیه یا باری متل می شود. +


!!IC1
ای
آیسی از نوع ((ترانزیستر)) dual ((mosfet)) است.تاوت آیسی TC4424 با TC4427 در مقدار آمپر خروجی است.TC4424 با 3 آمپر وTC4427 با 1.5 آمپر مشخص می شود.از اتصال مستقیم آیسی به موور بدون ستفاده از دیودهای D1-D2-D3-D4 خودداری کید.دلایل آن در پارامترای D1-D3,D2-D4 وده شد است.دو ورودی این آیسی کاملا از هم مستقل هستند.OUTA نتیجه سیگنال INA وخروجی OUTB نیجه سیال ورودی INB ست.


!!R1,R2
ا
ین دو مقاومت به ولتاژ 5 ولت متصل شده اند.و مقادی آن می تواند بین 10 تا 100 کیلو اهم متغییر باشد.این دو مقاومت به دو پایه ورودی سیگنال متصل شده اند .اگر تنها ای ولتاژ ثابت از طریق مقاومتها بر روی ورودی باشد حرکتی در موتور خواهیم داشت.برای حرکت در موتور می بایست به صورت ستی ولتاژ 0 ولت را به وودی اعمال کنیم. در این پروژه به صورت دستی و با فشردن کلید های (PUSH BOTTOM) به غیر از ولتاژی که به صورت ثابت از طریق مقاومتهای R1,R2 به ورودی اعمال می شود .لتاژ 0 ولت نیز به آن اعمال می شود ه شما با فشرن کلیدها شاهد حرکت موتور خواهید بود.البته می توانید یک منبع را که تولید کننده پالسهای 0و1 است در ورودی آیسی قرار دهید و عمل ارسال پالسهای 0و1 را به صورت خودکار ونه از طریق دستی اعمال کنید.حتی می توانید مداری بسازید که پالسهای 0و1 را برای شما تولید کند.

!!D1,D3

هنگامی
که یک موتور بنا به دایلی مثل سیگنالهای ورودی-نوع بار-و یا اصطحکاک شتاب می گیرد یا خیی آهسته می رخد.قامت مغناطیسی سیم یهی موجود در موتور تعغییر می کند.با تعغیی مقاومت سیم پیچها میدان لکتریکی سیم پیچها نی تعغییر می کند.در این حالت ولتاژی که در موتو القاء می شود ممکن است کمتر یا بیشتر از ولتاژ منبع تغذیه باشد. به نحو آرایش دیود های D1,D3 توجه کنید.این دیودها با منبع تغذیه به ورت معکوس قرار گرفته اند.زمانیکه ولاژ ایجاد شده ت موور بیشتر از ولتاژ منبع تغذیه باشند مسیر حرکت ولتاژ ازطریق دیودها ایجاد می شود.وآیسی از ولتاژ برگشتی موتور محافت می شود.

!!D2,D4

D2,D4 دقیقا عکس D1,D3 عمل می کنند.وآیسی
را از افت ولتاژ های بوجود آمده در موتو محافظت
میکنند به نحوه قرارگرفتن D2,D4 در مدار توجه کنید

!چیدمان واقعی مدار

{picture=HBridge4427.jpg}!فی
لم حرکت موتور

برا
ی مشاهده فیلم حرکت موتور [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=133|اینجا] را کلیک کنید.
 +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:25 ]   45   جواد حمزه      جاری 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:23 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:07 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:04 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:03 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [13:00 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:59 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:58 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:56 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [05:14 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:17 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:05 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [13:36 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [13:22 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [13:08 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:57 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:53 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:24 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:13 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:04 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:51 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:49 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:45 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:37 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:25 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:53 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:39 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:24 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:21 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:06 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [09:36 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [09:22 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [08:18 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:51 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:43 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:35 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:27 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:25 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:22 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:16 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:11 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:54 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:30 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:25 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..