منو
 صفحه های تصادفی
خواهر شیلهه
سر مقدس امام حسین علیه السلام در دیر راهب
معاملات تجارتی
بلژیک
وضع شیعیان
تحریکات دیلیمان
سیستم Bluetooth
دانشنامه:راهنمای انتساب کاربر به گروه
سازوکار شتابش الکترومغناطیسی
معرف رنگی جوهر کلم قرمز
 کاربر Online
552 کاربر online
تاریخچه ی: پروژه روبات کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز

نگارش: 20
در این پروژه با نحوه کنترل از راه دور یک روبات آشنا می شوید.این مدار شامل چندین قسمت است.که به توضیح هر یک از این قسمت ها خواهم پرداخت.
در این پروژه ابتدا با نحوه کنترل از راه دور 4 کاناله مادون قرمز و سپس نحوه استفاده از گیت های منطقی و همچنین کنترل PWM موتور آشنا می شوید.

قسمت های مدار


 1. فرستنده
 2. گیرنده
 3. جبر بولی در واقع در این قسمت کار نتیجه گیری حرکت انجام می شود
 4. کنترل PWM موتور

قسمت فرستنده

قطعات مورد نیاز قسمت فرستنده


 1. 1 عدد آی سی PT2262IR
 2. 4 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
 3. 1 عدد مقاومت 470 کیلو اهم
 4. 1 عدد خازن 100 میکروفاراد
 5. 4 عدد دیود 1N4148
 6. 1 عدد مقاومت 7.8 اهم
 7. 1 عدد مقاومت 100 اهم
 8. 2 عدد ترانزیستور C1815
 9. 1 عدد فرستنده مادون قرمز

نقشه مدار به همرا توضیحات مدار


اگر می خواهید از تغذیه ای بیشتر از 3 ولت استفاده کنید.مثلا 5 تا 6 ولت بایست به جای مقاومت 4.7 اهم که به سر کاتد دیود فرستنده متصل شده است.مقاومت 220 تا 470 اهم را امتحان کنید.در ضمن نحوه اتصالات در نقشه کاملا مشخص است و نیازی به توضیح ندارد.نکته ای که می مانند.نحوه ارسال اطلاعات است.زمانیکه شما هر یک از کلیدها را فشار می دهید همانطور که در نقشه مشخص است.پایه 18 که مربوط به تغذیه مثبت است حاوی ولتاژ نزدیک به 3 ولت می شود علت افت ولتاژ به دلیل دیود است چرا که دیود ها بسته به نوعشان باعث اندکی افت ولتاژ در مدار می شوند.
در ضمن قسمت آند دیود فرستنده مطابق نقشه به مثبت ولتاژ متصل است.که برای کار می بایست قسمت زمین آن نیز وصل شود.،قسمت زمین این فرستنده مادون قرمز توسط پایه 17 ایجاد می شود.هر کدام از کلیده را که فشار دهید.این پایه ولتاژ دار یا به اصطلاح HIGH می شود.با HIGH شدن این پایه بیس ترانزیستور C1815 توسط این پایه و مقاومت 100 اهم ولتاژ‌دار می شود. و با توجه به نوع آن که NPN است.وبعد از آن نیز یک ترانزیستور C1815 دیگر قرار گرفته است. که به این نوع ترکیب ترانزیستورها به اصطلاح دارلینگتون می گویند.دراین نوع ترکیب ترانزیستورها با کوچکترین جریانی در بیس ترانزیستور روشن می شود.اگر به نقشه توجه کنید.در کنار پایه های 1 تا 9 هم ولتاژ مثبت را ملاحظه می کنید.و هم تغذیه زمین که در اینجا همان ولتاژ صفر است.
این ولتاژهای جهت کد بندی اطلاعاتی است که شما ارسال م یکنید نظیر همین پایه هایی که به مثبت یا زمن وصل می کنید در گیرنده نیز پایه های متشابه با پایه های گیرنده نیز به زمین یا مثبت ولتاژ متصل شود.

img/daneshnameh_up/4/46/PT22623000.jpg


قسمت گیرنده

قطعات مورد نیاز قسمت گیرنده

نقشه مدار به همراه توضیحات مدار


قسمت مربوط به استفاده از گیت های منطقی

قطعات مورد نیاز

نقشه مدار به همرا توضیحات


نحوه کنترل PWM موتور

قطعات مورد نیاز

نقشه مدار به همراه توضیحات


نقشه کلی مدار


این صفحه هنوز تمام نشده است.


تاریخ شماره نس