منو
 کاربر Online
700 کاربر online
Lines: 1-79Lines: 1-84
 V{maketoc} V{maketoc}
 !معرفی  !معرفی
 پرورش دهنده گیاهان دارویی کسی است که از عهده تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن ، آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی ، کاشت گیاهان دارویی ، عملیات داشت گیاهان دارویی و برداشت گیاهان دارویی برآید. پرورش دهنده گیاهان دارویی کسی است که از عهده تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن ، آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی ، کاشت گیاهان دارویی ، عملیات داشت گیاهان دارویی و برداشت گیاهان دارویی برآید.
-!!نمونه وظایف  
 +!!نمونه وظایف
 __1. __توانایی کاشت گیاهان دارویی __1. __توانایی کاشت گیاهان دارویی
 __2.__ آشنایی با زمان کاشت گیاهان دارویی __2.__ آشنایی با زمان کاشت گیاهان دارویی
-__~~green:پاییزه (محصولات فصل سرد)
بهاره (محصولات فصل گرم)~~__
+*پاییزه (محصولات فصل سرد)
*بهاره (محصولات فصل گرم)
 __3.__ آشنایی با روش کاشت __3.__ آشنایی با روش کاشت
-__~~green:مستقیم (کرتی- جوی پشته ای و نواری)
غیر مستقیم (درخزانه)~~__
+*مستقیم (کرتی- جوی پشته ای و نواری)
*غیر مستقیم (درخزانه)
 __4.__ آشنایی با عمق مناسب برای کاشت __4.__ آشنایی با عمق مناسب برای کاشت
 __5.__ شناسایی اصول آماده کردن بذور جهت کاشت __5.__ شناسایی اصول آماده کردن بذور جهت کاشت
 __6.__ آشنایی با عوامل موثر بر انتخاب و محاسبه میزان ((بذر)) در هکتار __6.__ آشنایی با عوامل موثر بر انتخاب و محاسبه میزان ((بذر)) در هکتار
 __7.__ توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی __7.__ توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
 __8.__ آشنایی با زمان آماده سازی بستر خاک __8.__ آشنایی با زمان آماده سازی بستر خاک
-__~~green:فصل پاییزه
فصل بهار~~__
+*فصل پاییزه
*فصل بهار
 __9.__ شناسایی اصول اضافه کردن کود حیوانی و شیمیایی به خاک قبل از کاشت __9.__ شناسایی اصول اضافه کردن کود حیوانی و شیمیایی به خاک قبل از کاشت
 __10.__ شناسایی اصول آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی  __10.__ شناسایی اصول آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
 __11.__ آشنایی با تاریخچه گیاهان دارویی __11.__ آشنایی با تاریخچه گیاهان دارویی
-__~~green:گیاهان بومی
گیاهان غیربومی~~__
+*گیاهان بومی
*گیاهان غیربومی
 __12.__ آشنایی با انواع گیاهان دارویی __12.__ آشنایی با انواع گیاهان دارویی
 __13.__ آشنایی با خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی __13.__ آشنایی با خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی
 __14.__ آشنایی با نیازهای ((اکولوژیکی)) گیاهان دارویی __14.__ آشنایی با نیازهای ((اکولوژیکی)) گیاهان دارویی
-__~~green:خاک
آب
نور
دما~~__
+*خاک
*آب
*نور
*دما
 __15.__ شناسایی اصول تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن __15.__ شناسایی اصول تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن
 __16.__ توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی __16.__ توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
 __17.__ توانایی کاشت گیاهان دارویی __17.__ توانایی کاشت گیاهان دارویی
 __18.__ توانایی انجام عملیات داشت گیاهان دارویی __18.__ توانایی انجام عملیات داشت گیاهان دارویی
 __19.__ توانایی برداشت گیاهان دارویی __19.__ توانایی برداشت گیاهان دارویی
   
-!ابزار و وسایل 
 +!ابزار و وسایل
 __1.__ بذور گیاهان دارویی __1.__ بذور گیاهان دارویی
 __2.__ انواع ((نشاء)) __2.__ انواع ((نشاء))
 __3.__ بیل __3.__ بیل
 __4.__ نخ نشاء __4.__ نخ نشاء
 __5.__ بشکه __5.__ بشکه
 __6.__ آب __6.__ آب
 __7.__ مواد ضد عفونی کننده بذر __7.__ مواد ضد عفونی کننده بذر
 __8.__ اسید ((سولفوریک)) __8.__ اسید ((سولفوریک))
 __9.__ ((خزانه)) __9.__ ((خزانه))
 __10.__ زمین اصلی __10.__ زمین اصلی
 __11.__ ((تراکتور)) __11.__ ((تراکتور))
 __12.__ ((گاوآهن)) __12.__ ((گاوآهن))
 __13.__ ((دیسک)) __13.__ ((دیسک))
 __14.__ ((ماله)) __14.__ ((ماله))
 __15.__ بیل __15.__ بیل
 __16.__ فرقون __16.__ فرقون
 __17.__ شن کش __17.__ شن کش
 __18.__ انواع کود (شیمیایی- دامی)  __18.__ انواع کود (شیمیایی- دامی)
 __19.__ ((کودپاش)) __19.__ ((کودپاش))
 __20.__ نمونه خشک شده انواع گیاهان دارویی __20.__ نمونه خشک شده انواع گیاهان دارویی
-!شرایط ارتقاء شغل  
 +!شرایط ارتقاء شغل
 کار پرورش دهنده گیاهان دارویی نسبت مستقیم با حجم تولید نوع گیاهی که پرورش می دهد و مرغوبیت آن دارد و این عوامل در افزایش درآمد و ارتقاء شغلی وی بسیار موثر است. کار پرورش دهنده گیاهان دارویی نسبت مستقیم با حجم تولید نوع گیاهی که پرورش می دهد و مرغوبیت آن دارد و این عوامل در افزایش درآمد و ارتقاء شغلی وی بسیار موثر است.
-!ویژگیهای شخصیتی 
 +!ویژگیهای شخصیتی
 کار پرورش گیاهان دارویی ویژگی های ذیل را ایجاب می کند و نیازمند است که فردی که خواهان انجام این کار است این مطالب را دارا باشد:  کار پرورش گیاهان دارویی ویژگی های ذیل را ایجاب می کند و نیازمند است که فردی که خواهان انجام این کار است این مطالب را دارا باشد:
 __1.__ اطلاعات کافی در مورد نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی __1.__ اطلاعات کافی در مورد نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی
 __2.__ اطلاعات کافی در مورد خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی __2.__ اطلاعات کافی در مورد خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی
 __3.__ وقت شناسی برای پرورش گیاهان دارویی __3.__ وقت شناسی برای پرورش گیاهان دارویی
 __4.__ دقت و حوصله فراوان برای ((پرورش)) گیاهان دارویی __4.__ دقت و حوصله فراوان برای ((پرورش)) گیاهان دارویی
 __5.__ داشتن روحیه جمعی و کار با دیگران __5.__ داشتن روحیه جمعی و کار با دیگران
 __6.__ توانایی جسمی بالا __6.__ توانایی جسمی بالا
 __7.__ مدیریت بر تمامی اجزای کاشت، داشت و برداشت __7.__ مدیریت بر تمامی اجزای کاشت، داشت و برداشت

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [08:42 ]   5   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [07:08 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [05:41 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [13:12 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [13:10 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..