منو
 کاربر Online
456 کاربر online
تاریخچه ی: پرورش جسم و روح

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-39Lines: 1-39
-^__~~brown:تعلیمات اسلامی نشان می‏دهد که این مکتب مقدس الهی به همه‏ء ابعاد انسان ، اعم از جسمی و روحی ، مادی و معنوی ، فکری و عاطفی ، فردی و اجتماعی توجه عمیق داشته است و نه تنها جانب هیچ کدام را مهمل نگذاشته‏ است بلکه عنایت خاص به " پرورش " همه‏ء اینها روی اصل معینی داشته‏ است .~~__^ +^__~~brown:تعلیمات اسلامی نشان می‏دهد که این مکتب مقدس الهی به همه‏ء ابعاد انسان ، اعم از جسمی و روحی ، مادی و معنوی ، فکری و عاطفی ، فردی و اجتماعی توجه عمیق داشته است و نه تنها جانب هیچ کدام را مهمل نگذاشته‏ است بلکه عنایت خاص به " پرورش " همه‏ء اینها روی اصل معینی داشته‏ است .~~__^
   
 در اینجا به طور اجمال به همه‏ء اینها اشاره می‏کنیم .  در اینجا به طور اجمال به همه‏ء اینها اشاره می‏کنیم .
 V{maketoc} V{maketoc}
 !پرورش جسم  !پرورش جسم
-
اسلام " تن پروری " به معنی " نفس پروری " و شهوت پرستی را شدیدا محکوم کرده است ، اما پرورش بدن به معنی مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات شمرده است و هر نوع عملی را که برای بدن‏ زیانبخش باشد حرام شمرده است .
+
اسلام " تن پروری " به معنی " نفس پروری " و شهوت پرستی را شدیدا محکوم کرده است ، اما پرورش بدن به معنی مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات شمرده است و هر نوع عملی را که برای بدن‏ زیانبخش باشد حرام شمرده است .
 اسلام آنجا که یک امر واجب ( مانند روزه ) احیانا برای بدن مضر تشخیص داده شود تکلیف آن را ساقط می‏کند ، بلکه چنین روزه‏ای را حرام می‏داند . اسلام آنجا که یک امر واجب ( مانند روزه ) احیانا برای بدن مضر تشخیص داده شود تکلیف آن را ساقط می‏کند ، بلکه چنین روزه‏ای را حرام می‏داند .
   
 ::__~~orange:هر اعتیادی که برای بدن مضر باشد از نظر اسلام حرام است .~~__:: ::__~~orange:هر اعتیادی که برای بدن مضر باشد از نظر اسلام حرام است .~~__::
   
 ::__~~orange:آداب و سنن بسیاری در اسلام به خاطر بهداشت و سلامت بدن وضع شده است . ~~__:: ::__~~orange:آداب و سنن بسیاری در اسلام به خاطر بهداشت و سلامت بدن وضع شده است . ~~__::
-ممکن است افرادی میان " پرورش بدن " که امری بهداشتی است و " تن‏ پروری " به معنی نفس پروری که امری اخلاقی است فرق نگذارند و خیال کنند اسلام که با تن پروری مخالف است با بهداشت بدن مخالف است ، پس لاقیدی‏ در حفظ سلامت وبلکه کارهایی که مضر به بهداشت و سلامت بدن است از نظر اسلام کار اخلاقی است . و این اشتباهی فاحش و خطرناک است . +ممکن است افرادی میان " پرورش بدن " که امری بهداشتی است و " تن‏ پروری " به معنی نفس پروری که امری اخلاقی است فرق نگذارند و خیال کنند اسلام که با تن پروری مخالف است با بهداشت بدن مخالف است ، پس لاقیدی‏ در حفظ سلامت وبلکه کارهایی که مضر به بهداشت و سلامت بدن است از نظر اسلام کار اخلاقی است . و این اشتباهی فاحش و خطرناک است .
   
 __تقویت و سلامت بدن و بهداشت آن کجا و تن آسانی و تن پروری کجا ؟ __ __تقویت و سلامت بدن و بهداشت آن کجا و تن آسانی و تن پروری کجا ؟ __
 نفس پروری و شهوت پرستی که در اسلام محکوم است ، همان طوریکه بر ضد روح پروری است و موجب بیماری روح و روان می‏گردد ، بر ضد بهداشت و پرورش صحیح جسم نیز هست و منجر به بیماری جسمی می‏گردد ، زیرا نفس‏ پروری وشهوت پرستی منجر به افراط کاریهامی‏شود و افراط کاریها منشأ اختلالات‏ اساسی در جهازات بدنی .  نفس پروری و شهوت پرستی که در اسلام محکوم است ، همان طوریکه بر ضد روح پروری است و موجب بیماری روح و روان می‏گردد ، بر ضد بهداشت و پرورش صحیح جسم نیز هست و منجر به بیماری جسمی می‏گردد ، زیرا نفس‏ پروری وشهوت پرستی منجر به افراط کاریهامی‏شود و افراط کاریها منشأ اختلالات‏ اساسی در جهازات بدنی .
 !پرورش روح  !پرورش روح
 پرورش عقل و فکر و کسب استقلال فکری و مبارزه با اموری که بر ضد استقلال عقل است از قبیل تقلید از نیاکان ، از اکابر و چشم پرکنها ، از رفتار اکثریت و امثال اینها مورد عنایت شدید اسلام‏ است .  پرورش عقل و فکر و کسب استقلال فکری و مبارزه با اموری که بر ضد استقلال عقل است از قبیل تقلید از نیاکان ، از اکابر و چشم پرکنها ، از رفتار اکثریت و امثال اینها مورد عنایت شدید اسلام‏ است .
 پرورش اراده و کسب مالکیت بر نفس و آزادی معنوی از حکومت مطلقه‏ء میلها مبنای بسیاری از عبادات اسلامی و سایر تعلیمات اسلامی است .  پرورش اراده و کسب مالکیت بر نفس و آزادی معنوی از حکومت مطلقه‏ء میلها مبنای بسیاری از عبادات اسلامی و سایر تعلیمات اسلامی است .
 __::~~green:پرورش حس حقیقت جویی و علم طلبی ، پرورش عواطف اخلاقی ، پرورش حس‏ جمال و زیبایی ، پرورش حس پرستش ، ::__ __::~~green:پرورش حس حقیقت جویی و علم طلبی ، پرورش عواطف اخلاقی ، پرورش حس‏ جمال و زیبایی ، پرورش حس پرستش ، ::__
 __::هر کدام به نوبه‏ء خود مورد توجه‏ عمیق اسلام است . ~~::__ __::هر کدام به نوبه‏ء خود مورد توجه‏ عمیق اسلام است . ~~::__
 منبع : کتاب انسان در قرآن  منبع : کتاب انسان در قرآن
  نویسنده : شهید مطهری  نویسنده : شهید مطهری
  صفحه29  صفحه29

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1391 [07:47 ]   6   admin      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1391 [07:46 ]   5   admin      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1391 [07:46 ]   4   admin      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1391 [07:41 ]   3   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [08:47 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [08:46 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..