منو
 کاربر Online
1109 کاربر online
تاریخچه ی: پروتاکتینیوم

V{maketoc}((Thorium)) - __Protactinium__ - ((Uranium))
((Praseodymium|Pr))
__Pa__

{picture=Pa_TableImage.png}
((جدول استاندارد|جدول کامل))

__عمومی__
((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر |شماره))Protactinium, Pa, 91
((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه|_ )), ((عنصر دوره 7|7)), ((بلوک f|f))
((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 15370 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)), اطلاعات موجود نیست
((رنگ)) نقره ای روشن فلزی براق
__خواص اتمی__
((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg| 231.03588«2» amu))
((شعاع اتمی)) (calc.) ((1 E-10 m|180«no data» pm))
((شعاع کووالانسی)) اطلاعات موجود نیست
((شعاع وندروالس)) اطلاعات موجود نیست
((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Radon|Rn))~np~]~/np~7s²5f²6d¹]
((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) 5 (باز ضعیف)
((ساختار کریستالی)) ((اورتورومبیک))
__خواص فیزیکی__
((حالت ماده)) جامد
((نقطه ذوب)) 2113 ((کلوین|K)) (2912 °((فارنهایت|F)))
((نقطه جوش)) 4300 K (7281 °F)
((حجم مولی)) 15.18 ((scientific notation|ש»10-3 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
((گرمای تبخیر)) 470 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
((گرمای هم جوشی)) 15 kJ/mol
((فشار بخار)) 5.1E-5 ((پاسکال|Pa)) at 2200 K
((سرعت صوت)) اطلاعات موجود نیست
__متفرقه__
((الکترونگاتیویته)) 1.5 ((«درجه پاولینگ)))
((ظرفیت گرمایی ویژه)) 120 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
((رسانائی الکتریکی)) 5.29 106/m ((اهم))
((رسانائی گرمایی)) 47 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 568 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
3rd پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
4th پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
__پایدارترین ایزوتوپها__
((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
230Pa{syn.}17.4 d((الکترون گیری|ε))1.310230((Thorium|Th))
((فروپاشی منفی بتا|β-))0.563230U
231Pa((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))32760 a ((فروپاشی آلفا|α))5.149227((Actinium|Ac))
233Pa{syn.}26.967 dβ-0.571233((Uranium|U))
واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.


پروتاکتینیوم یکی از ((عناصر شیمیایی)) (( جدول تناوبی)) بوده که نماد آن Pa و ((عدد اتمی)) آن 91 میباشد.

! خصوصیات قابل توجه


پروتاکتینیوم یک ((فلز)) نقره ای رنگ میباشد که از گروه ((آستینیدها)) بوده و یک درخشندگی براقی را در هوا از خود به جا میگذارد. این عنصر در دمای زیر 1.4k به ((شدت رسانا))ی جریان الکتریسیته میباشد.! کاربردها


به علت خاصیت رادیواکتیوی سمی بودن و کمیابی این عنصر استفاده به غیر از تحقیقات علمی استفاده چندانی از این عنصر نمیشود.! تاریخچه


پروتاکتینیوم برای اولین بار در سال ((1913)) زمانی که ((Kasimir Fajans)) و ((O.H. Goong)) به هنگام تحقیقات خود در تجزیه U238 به ایزوتوپ pa234 که نیمه عمر بسیار پایین 1.17 ثانیه داشت مواجه شدند شناخته شد. آنها به این عنصر جدید نام برویوم را دادند این عنصر در سال ((1918)) هنگامی که دو گروه از دانشمندان ((Otto Hahn)) و ((Lise Meitner)) از((آلمان)) و(( Fredrick Soddy)) و ((John Cranston)) از((بریتانیای کبیر)) به طور جداگانه آن را کشف کردند به پروتاآکتینیوم تبدیل شد و در سال ((1949)) به پروتاکتینیوم تغییر یافت.

در سال ((1927)) ((Aristid V. Grosse)) توانست دو میلیگرم Pa2o5 بدست آورد. وی در سال ((1934)) برای اولین بار توانست پروتاکتینیوم را از 0.1 میلی گرم Pa2O5 جدا کند او این عمل را از تبدیل اکسید به یک ید و سپس شکافتن آن در خلاء توسط عمل گرما دهی الکترونیکی انجام داد.

در سال ((1961)) سازمان انرژی اتمی بریتانیای کبیر توانست 125 گرم پروتاکتینوم خالص تولید کند. این عمل با پردازش 60 تن مواد زائد در 12 مرحله انجام شد و هزینه ای معادل 500000 دلار را در بر داشت. سالیان سال این تنها منبع پروتاکتینیوم جهان به شمار میرفت. اخیرا گذارش شده است که هر گرم از این فلز به مبلغی معادل 2800 دلار به آزمایشگاه ها فروخته شده است.
! نقش بیولوژیکی


پروتاکتینیوم هیچگونه نقش بیولوژیکی ندارد.! پیدایش


پروتاکتینیوم در ((Pitchblende)) به مقدار حدودا یک در هر 231Pa ((قسمت)) از معادن اورانیت به وجود می آید. معادن ((زئیر)) حدودا 3ppm پروتاکتینیوم دارند.! ترکیبات


ترکیبات شناخته شده پروتاکتینیوم عبارتند از:

* Fluorides
**((فلورید پروتاکتینیوم4|PaF4))
** ((فلورید پروتاکتینیوم5|PaF5))
* Chlorides
** ((کلرید پروتاکتینیوم4|PaCl4))
** ((کلرید پروتاکتینیوم5|PaCl5))
* Bromides
** ((برمید پروتاکتینیوم4|PaBr4))
** ((برمید پروتاکتینیوم5|PaBr5))
* Iodides
** ((ید پروتاکتینیوم3|PaI3))
** ((ید پروتاکتینیوم4|PaI4))
** ((ید پروتاکتینیوم5|PaI5))
* Oxides
** PaO
** ((اکسید پروتاکتینیوم2|PaO2))
** ((اکسید پروتاکتینیوم5|Pa2O5))

! ایزوتوپها


29 ((ایزوتوپ رادیو اکتیو)) برای پروتاکتینیوم شناخته شده اند که پایدارترین آنها Pa231 با نیمه عمر 32760 سال Pa233 با(( نیمه عمر)) 26.967 روز و Pa230 با نیمه عمر17.4 روز میباشند. تمام ایزوتوپهای(( رادیو اکتیو))ی دیگر آن نیمه عمر کمتر از 1.6 روز داشته و بیشتر آنها نیمه عمر کمتر از 1.8ثانیه میباشد.

((حالت Decay)) اولیه قبل از ایزوتوپ پایدار pa231 ((Alpha Decay)) میباشد و حالت اولیه بعد از آن ((Beta Minus Decay )) است. ((محصولات decay)) اولیه قبل از Pa-231 ایزوتوپهای عنصر ((Actinium)) و محصولات اولیه بعد از آن ایزوتوپهای عنصر(( اورانیوم)) میباشد.! هشدارها


پروتاکتینیوم به شدت سمی و رادیو اکتیو میباشد و کار کردن با آن درست همانند کار کردن با ((plutonium)) مراقبتهای زیادی را می طلبد.
! اتصالات خارجی

* [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Pa/index.html|WebElements.com|-|Protactinium]
* [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Pa.html EnvironmentalChemistry.com - Protactinium]
* [http://education.jlab.org/itselemental/ele091.html It's Elemental - Protactinium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 02 دی 1385 [19:50 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 02 دی 1385 [19:48 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [05:46 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [14:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..