منو
 صفحه های تصادفی
ایران پیش از تاریخ
DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.
سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا
فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه
درس طراحی 2
صنایع هوایی استرالیا
حروف شمسی و قمری
فوران آتشفشان
ابواء
برنج «داروئی»
 کاربر Online
968 کاربر online
تاریخچه ی: پراسئودیمیوم

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
Cerium - Praseodymium - Neodymium
Pr
Pa??
?
?
img/daneshnameh_up/9/9a/Pr_TableImage.png
جدول کامل
عمومی
نام , علامت اختصاری , شمارهPraseodymium, Pr, 59
گروه شیمیایی لانتانیدها
گروه , تناوب , بلوک_ , 6 , f
جرم حجمی , سختی 6640 kg/m3, اطلاعات موجود نیست
رنگ سفید نقره‌ای ، زرد جزئی
img/daneshnameh_up/a/ae/125pxPr2C59.jpg
خواص اتمی
وزن اتمی 1 E-25 kg
شعاع اتمی (calc.) 1 E-10 m
شعاع کووالانسی 165 pm
شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
ساختار الکترونی Xe]6s24f3]
-e بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 21, 8, 2
درجه اکسیداسیون (اکسید) 3 (باز ضعیف)
ساختار کریستالی شش گوش
خواص فیزیکی
حالت ماده جامد
نقطه ذوب 1204 K (1707.8 °F)
نقطه جوش 3793 K (6368 °F)
حجم مولی 20.8 ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
گرمای تبخیر 296.8 kJ/mol
گرمای هم‌جوشی 6.89 kJ/mol
فشار بخار 1,333224E-06 Pa at 1070 K
سرعت صوت 2280 m/s at 293.15 K
متفرقه
الکترونگاتیویته 1.13 (درجه پائولینگ)
ظرفیت گرمایی ویژه 193 J/kg*K
رسانائی الکتریکی 1.48 106/m اهم
رسانائی گرمایی 12.5 W/m*K
1st پتانسیل یونیزاسیون 527 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 1020 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 2086 kJ/mol
4th پتانسیل یونیزاسیون 3761 kJ/mol
پایداترین ایزوتوپها
ایزووفور طبیعینیمه عمر DMDE MeVDP
141Pr100%141Pr با82 نوترون پایدار است.
142Pr{syn.}19.12 hβ-2.162 MeV142Nd
ε0.745 MeV142Ce
143Pr{syn.}13.57 dβ-0.934 MeV143Nd
واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.

اطلاعات اولیه

پراسئودیمیوم ، یکی از عناصر شمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Pr و عدد اتمی آن 59 می‌باشد.

تاریخچه

نام پراسئودیمیوم از واژه یونانی prasios به معنی سبز و didymos به معنی دوقلو یا جفت گرفته شده است. در سال 1841 شخصی به نام "Mosander" ، فلز کمیاب Didymium را از Lanthana استخراج کرد. در سال 1864 "Per Teodor Cleve" نتیجه گرفت که Didymium در واقع دو عنصر است و در سال 1879 ، "Lecoq De Boisbaudran" یک خاک جدید به نام Samarium را از آن جدا کرد.

در سال 1885 یک شیمیدان استرالیایی به نام "C. F. Auervon Welsbach didymium" ، دیدیمیوم را به دو عنصر تجزیه کرد: پراسئودیمیوم و Neodymium که نمکهایی با رنگهای گوناگون بوجود می‌آورد.

پیدایش

پراسئودیمیوم در خاکهای معدنی کمیاب Monazite و Bastnasite یافت می‌شود و می‌تواند توسط فرایند تبادل یونی از Bastnasite یا Monazite بازیافت شود. پراسئودیمیوم همچنین 5% Misch Metal را به خود اختصاص می‌دهد.

خصوصیات قابل توجه

پراسئودیمیوم یک عنصر فلزی نرم و نقره‌ای رنگ است که از گروه لانتانیدها می‌باشد. از نظر خوردگی در مقابل هوا از Europium , Lanthanum , Cerium , Neodymium مقاوم‌تر بوده ، اما در صورت مجاورت با هوا یک اکسید سبز رنگ از خود به جا می‌گذارد و به همین دلیل باید در زیر یک روغن معدنی سبک نگهداری شده ، یا توسط پلاستیک یا شیشه پوشیده شود.

کاربردها

 • استفاده به‌عنوان یک عامل آلیاژی با منیزیم برای ساخت فلزات مستحکم که در موتور هواپیما استفاده می‌شود.
 • پراسئودیمیوم هسته لامپهای قوس کربن را که در صنعت تصاویر متحرک برای نورپردازی استودیوها و لامپهای پروژکتور استفاده می‌شوند، شکل می‌دهد.
 • ترکیبات پراسئودیمیوم در ساخت شیشه و لعابهای زرد رنگ کاربرد دارد.
 • پراسئودیمیوم یکی از اجزای شیشه‌های Didymium که برای ساخت عینکهای محافظ مخصوص جوشکارها و شیشه دمها بکار می‌رود، می‌باشد.

ترکیبات

ترکیبات پراسئودیمیوم شامل موارد زیر می‌شود:


 • Fluorides
  • PrF2
  • PrF3
  • PrF4
 • Chlorides
  • PrCl3
 • Bromides
  • PrBr3
  • Pr2Br5
 • Iodides
  • PrI2
  • PrI3
  • Pr2I5
 • Oxides
  • PrO2
  • Pr2O3
 • Sulfides
  • PrS
  • Pr2S3
 • Selenides
  • PrSe
 • Tellurides
  • PrTe
  • Pr2Te3
 • Nitrides
  • PrN

ایزوتوپها

پراسئودیمیوم که به‌صورت طبیعی بوجود می‌آید، از یک ایزوتوپ پایدار (131) تشکیل شده ، 38 رادیو ایزوتوپ برای آن شناخته شده است که پایدارترین آنها Pr 143 با نیمه عمر 13.57 روز و Pr142 با نیم عمر 19.2 می‌باشد. تمام ایزوتوپهای رادیو اکتیو دیگر آن نیمه عمرهایی کمتر از 5.985 ساعت دارند که نیمه عمر اکثر آنها کمتر از 33 ثانیه است. این عنصر همچنین 6 حالت برانگیختگی دارد.

حالت فروپاشی اصلی قبل از ایزوتوپ فعال Pr141 الکترون گیری حالت اصلی بعد از آن کاهش بتا میباشد. محصول فروپاشی اولیه قبل از Pr141 ایزوتوپهای عنصر Cerium 58 و محصول اصلی بعد از آن ایزوتوپهای عنصر Neodymium 60 می‌باشد.

هشدارها

پراسئودیمیوم مانند اکثر خاکهای کمیاب دیگر از مقدار کم تا متوسط سمی میباشد. پراسئودیمیوم ، هیچگونه نقش بیولوژیکی شناخته شده ندارد.

منبع

اتصلات خارجی
Cerium - Praseodymium - Neodymium
Pr
Pa??
?
?
img/daneshnameh_up/9/9a/Pr_TableImage.png
عمومی
نام, علامت اختصاری, شمارهPraseodymium, Pr, 59
گروه شیمیایی لانتانیدها
گروه, تناوب, بلوک_ , 6 , f
جرم حجمی, سختی 6640 kg/m3, اطلاعات موجود نیست
رنگ سفید نقره ای, زرد جزئی
img/daneshnameh_up/a/ae/125pxPr2C59.jpg
خواص اتمی
وزن اتمی 140.90765«2» amu
شعاع اتمی (calc.) 185 «247» pm
شعاع کووالانسی 165 pm
شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
ساختار الکترونی Xe]6s24f3]
-e بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 21, 8, 2
درجه اکسیداسیون «اکسید) 3 «باز ضعیف)
ساختار کریستالی شش گوش
خواص فیزیکی
حالت ماده جامد
نقطه ذوب 1204 K (1707.8 °F)
نقطه جوش 3793 K (6368 °F)
حجم مولی 20.8 ש»10-6 ««متر مکعب بر مول
گرمای تبخیر 296.8 kJ/mol
گرمای هم جوشی 6.89 kJ/mol
فشار بخار 1,333224E-06 Pa at 1070 K
سرعت صوت 2280 m/s at 293.15 K
متفرقه
الکترونگاتیویته 1.13 «درجه پائولینگ)
ظرفیت گرمایی ویژه 193 J/«kg*K)
رسانائی الکتریکی 1.48 106/m اهم
رسانائی گرمایی 12.5 W/«m*K)
1st پتانسیل یونیزاسیون 527 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 1020 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 2086 kJ/mol
4th پتانسیل یونیزاسیون 3761 kJ/mol
پایداترین ایزوتوپها
ایزووفور طبیعینیمه عمر DMDE MeVDP
141Pr100%141Pr با82 نوترون پایدار است.
142Pr{syn.}19.12 hβ-2.162 MeV142Nd
ε0.745 MeV142Ce
143Pr{syn.}13.57 dβ-0.934 MeV143Nd
واحدهای SI & STP استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.

پراسئودیمیوم یکی از عناصر شمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Pr و عدد اتمی آن 59 میباشد.

خصوصیات قابل توجه


پراسئودیمیوم یک عنصر فلزی نرم و نقره ای رنگ بوده که از گروه لانتانیدها میباشد. از نظر خوردگی در مقابل هوا از Europium , Lanthanum , Cerium , Neodymium مقاوم تر بوده اما در صورت مجاورت با هوا یک اکسید سبز رنگ از خود به جا میگذارد. و به همین دلیل باید در زیر یک روغن معدنی سبک نگهداری شده و یا توسط پلاستیک یا شیشه پوشیده شود.

کاربردها


کاربردهای پراسئودیمیوم عبارتند از:


تاریخچه


نام پراسئودیمیوم از واژه یونانی prasios به معنی سبز ،و didymos به معنی دوقلو یا جفت گرفته شده است.

در سال 1841 شخصی به نام Mosander فلز کمیاب Didymium را از Lanthana استخراج کرد . در سال 1864 Per Teodor Cleve نتیجه گرفت که Didymium در واقع دو عنصر است و در سال 1879 Lecoq De Boisbaudran یک خاک جدید به نام Samarium را از آن جدا کرد. در سال 1885 یک شیمیدان استرالیایی به نام C. F. Auervon Welsbach didymium دیدیمیوم را به دو عنصر تجزیه کرد : پراسئودیمیوم و Neodymium که نمکهایی با رنگهای گوناگون به وجود می اورد.

پیدایش


پراسئودیمیوم در خاکهای معدنی کمیاب Monazite و Bastnasite یافت میشود و میتواند توسط فرایند تبادل یونی از Bastnasite یا Monazite بازیافت شود. پراسئودیمیوم همچنین 5% Misch Metal را به خود اختصاص میدهد.

ترکیبات


ترکیبات پراسئودیمیوم شامل موارد زیر میشود :

ایزوتوپها


پراسئودیمیوم که به صورت طبیعی به وجود میاید از یک ایزوتوپ پایدار (131) تشکیل شده و 38 رادیو ایزوتوپ برای آن شناخته شده است که پایدارترین آنها Pr 143 با نیمه عمر 13.57 روز و Pr142 با نیمه عمر 19.2 میباشد. تمام ایزوتوپهای رادیو اکتیو دیگر آن نیمه عمرهایی کمتر از 5.985 ساعت داشته که نیمه عمر اکثر آنها کمتر از 33 ثانیه است . این عنصر همچنین 6 حالت برانگیختگی دارد که پایدارترین آنها Pr138m(2.12hours) , 142Mpr (14.6 Min) , pr134m)11min) میباشد.

وزن اتمی ایزوتوپهای پراسئودیمیوم از 120.955 amu تا 158.955amu (159-pr) گسترده شده است. حالت فروپاشی اصلی قبل از ایزوتوپ فعال Pr141 الکترون گیری حالت اصلی بعد از آن کاهش بتا میباشد. محصول فروپاشی اولیه قبل از Pr141 ایزوتوپهای عنصر Cerium) 58) و محصول اصلی بعد از آن ایزوتوپهای عنصر Neodymium) 60 )میباشد.


هشدارها


پراسئودیمیوم مانند اکثر خاکهای کمیاب دیگر از مقدار کم تا متوسط سمی میباشد. پراسئودیمیوم هیچگونه نقش بیولوژیکی شناخته شده ندارد.

منبع


اتصلات خارجیتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 27 آذر 1385 [18:38 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 27 آذر 1385 [18:38 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [08:08 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [13:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..