منو
 صفحه های تصادفی
دلیل شکوفایی و علوم در عهد صفویه چه بود؟
سیاره زحل
دوره آموزشی GPS
رسوبگذاری
جدول طبقه بندی زیست شناسی
جهان بینی
ابوالفضل بیهقی
حکم امام علی علیه السلام درباره فرزندی که پدرش معلوم نبود
فرزدق شاعر اهل بیت
آزمایش حلقه های مغناطیسی 1
 کاربر Online
482 کاربر online
تاریخچه ی: پدیده و بیماری رینود

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-80Lines: 1-81
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
 پدیده‌ و بیماری‌ رینود بیماری‌ رینود یک‌ اختلال‌ اولیه‌ دستگاه‌ گردش‌ خون‌ است‌ که‌ جریان‌ خون‌ انگشتان‌ دست‌ و گاهی‌ انگشتان‌ پا را درگیر می‌سازد. پدیده‌ رینود یک‌ اختلال‌ دستگاه‌ گردش‌ خون‌ است‌ که‌ به‌عنوان‌ عارضه‌ای‌ از سایر بیماری‌ها بروز می‌کند. هر دو اختلال‌ مذکور شریان‌های‌ کوچک‌ دست‌ و پا را درگیر ساخته‌ و در هر دو جنس‌ دیده‌ می‌شوند ولی‌ در خانم‌های‌ سنین‌ 40-20 سال‌ شایعترند.  پدیده‌ و بیماری‌ رینود بیماری‌ رینود یک‌ اختلال‌ اولیه‌ دستگاه‌ گردش‌ خون‌ است‌ که‌ جریان‌ خون‌ انگشتان‌ دست‌ و گاهی‌ انگشتان‌ پا را درگیر می‌سازد. پدیده‌ رینود یک‌ اختلال‌ دستگاه‌ گردش‌ خون‌ است‌ که‌ به‌عنوان‌ عارضه‌ای‌ از سایر بیماری‌ها بروز می‌کند. هر دو اختلال‌ مذکور شریان‌های‌ کوچک‌ دست‌ و پا را درگیر ساخته‌ و در هر دو جنس‌ دیده‌ می‌شوند ولی‌ در خانم‌های‌ سنین‌ 40-20 سال‌ شایعترند.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 *~~green:علایم‌ مراحل‌ اولیه‌~~:  *~~green:علایم‌ مراحل‌ اولیه‌~~:
 **رنگ‌پریدگی‌ انگشتان‌ هنگام‌ مواجهه‌ با سرما یا ((استرس)). پس‌ از رنگ‌پریدگی‌، حالت‌ کبودی‌ و سپس‌ قرمزی‌ انگشتان‌ بروز می‌کند. درد، کرختی‌ و گزگز کردن‌ با این‌ تغییرات‌ رنگ‌ همراه‌ است‌. گرما این‌ علایم‌ را تخفیف‌ می‌دهد.  **رنگ‌پریدگی‌ انگشتان‌ هنگام‌ مواجهه‌ با سرما یا ((استرس)). پس‌ از رنگ‌پریدگی‌، حالت‌ کبودی‌ و سپس‌ قرمزی‌ انگشتان‌ بروز می‌کند. درد، کرختی‌ و گزگز کردن‌ با این‌ تغییرات‌ رنگ‌ همراه‌ است‌. گرما این‌ علایم‌ را تخفیف‌ می‌دهد.
 *~~green:علایم‌ مراحل‌ پیشرفته‌~~:  *~~green:علایم‌ مراحل‌ پیشرفته‌~~:
 **((عفونت)) های‌ مزمن‌ اطراف‌ ناخن‌های‌ انگشتان‌ دست‌ و پا  **((عفونت)) های‌ مزمن‌ اطراف‌ ناخن‌های‌ انگشتان‌ دست‌ و پا
 **بروز زخم‌ در نوک‌ انگشتان‌ به‌دلیل‌ ناکافی‌ بودن‌ جریان‌ خون‌ انگشتان‌ علایم‌ به‌تدریج‌ در طی‌ سال‌ها بارز می‌گردند. در مورد پدیده‌ رینود علایم‌ ممکن‌ است‌ ناگهانی‌ آغاز گردند.  **بروز زخم‌ در نوک‌ انگشتان‌ به‌دلیل‌ ناکافی‌ بودن‌ جریان‌ خون‌ انگشتان‌ علایم‌ به‌تدریج‌ در طی‌ سال‌ها بارز می‌گردند. در مورد پدیده‌ رینود علایم‌ ممکن‌ است‌ ناگهانی‌ آغاز گردند.
 !علل‌  !علل‌
 انقباض‌ شریان‌های‌ تأمین‌کننده‌ خونرسانی‌ انگشتان‌ دست‌ و پا در اثر حساسیت‌ بیش‌ از حد به‌ سرما. این‌ حساسیت‌ ممکن‌ است‌ ناشی‌ از عملکرد ضعیف‌ دستگاه‌ خودایمنی‌ باشد.  انقباض‌ شریان‌های‌ تأمین‌کننده‌ خونرسانی‌ انگشتان‌ دست‌ و پا در اثر حساسیت‌ بیش‌ از حد به‌ سرما. این‌ حساسیت‌ ممکن‌ است‌ ناشی‌ از عملکرد ضعیف‌ دستگاه‌ خودایمنی‌ باشد.
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 *((استرس))  *((استرس))
 *استعمال‌ دخانیات‌ که‌ باعث‌ اختلال‌ در جریان‌ خون‌ انتهاها می‌شود.  *استعمال‌ دخانیات‌ که‌ باعث‌ اختلال‌ در جریان‌ خون‌ انتهاها می‌شود.
 *آب‌ و هوای‌ سرد و مرطوب‌  *آب‌ و هوای‌ سرد و مرطوب‌
 *مشاغلی‌ که‌ با کار با وسایل‌ سنگین‌ دارای‌ ارتعاش‌ شدید، نظیر اره‌ برقی‌ یا مته‌ بادی‌ در ارتباطند.  *مشاغلی‌ که‌ با کار با وسایل‌ سنگین‌ دارای‌ ارتعاش‌ شدید، نظیر اره‌ برقی‌ یا مته‌ بادی‌ در ارتباطند.
 *((اسکلرودرمی))، ((لوپوس اریتماتو)) یا سایر اختلالات‌ بافت‌ همبند  *((اسکلرودرمی))، ((لوپوس اریتماتو)) یا سایر اختلالات‌ بافت‌ همبند
 *((بیماری برگز)).  *((بیماری برگز)).
 *بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از بیماری‌ ریوی‌  *بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از بیماری‌ ریوی‌
 *مصرف‌ برخی‌ دارها از قبیل‌ ((ترکیبات ارگوت))، داروهای‌ ضدپرفشاری‌ خون‌، مسدودکننده‌های‌ گیرنده‌ آلفا و بتا آدرنرژیک‌ و مسدودکننده‌های‌ کانال‌ ((کلسیم))  *مصرف‌ برخی‌ دارها از قبیل‌ ((ترکیبات ارگوت))، داروهای‌ ضدپرفشاری‌ خون‌، مسدودکننده‌های‌ گیرنده‌ آلفا و بتا آدرنرژیک‌ و مسدودکننده‌های‌ کانال‌ ((کلسیم))
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 *از استعمال‌ دخانیات‌ پرهیز کنید. تنباکو باعث‌ شعله‌ور شدن‌ این‌ اخلال‌ می‌گردد. این‌ بیماری‌ در بین‌ افراد غیرسیگاری‌ نادر است‌.  *از استعمال‌ دخانیات‌ پرهیز کنید. تنباکو باعث‌ شعله‌ور شدن‌ این‌ اخلال‌ می‌گردد. این‌ بیماری‌ در بین‌ افراد غیرسیگاری‌ نادر است‌.
 *اقدام‌ برای‌ درمان‌ طبی‌ بیماری‌های‌ ذکرشده‌ به‌عنوان‌ علت‌ بیماری‌  *اقدام‌ برای‌ درمان‌ طبی‌ بیماری‌های‌ ذکرشده‌ به‌عنوان‌ علت‌ بیماری‌
 *از تماس‌ با دود سیگار افراد دیگر نیز اجتناب‌ کنید.  *از تماس‌ با دود سیگار افراد دیگر نیز اجتناب‌ کنید.
 !عواقب‌ موردانتظار  !عواقب‌ موردانتظار
-بیشتر افراد خود را به‌خوبی‌ با این‌ بیماری‌ وفق‌ داده‌ و در صورت‌ عدم‌ بروز عوارض‌، طول‌ عمر طبیعی‌ خواهند داشت‌. حدوداً در نیمی‌ از بیماران‌، بیماری‌ پس‌ از چند سال‌ بهبود یافته‌ یا به‌کلی‌ برطرف‌ می‌شود.
پدیده‌ رینود در صورت‌ قابل‌ علاج‌ بودن‌ علت‌ زمینه‌ای‌ آن‌، علاج‌پذیر است‌.
+*بیشتر افراد خود را به‌خوبی‌ با این‌ بیماری‌ وفق‌ داده‌ و در صورت‌ عدم‌ بروز عوارض‌، طول‌ عمر طبیعی‌ خواهند داشت‌.
*
حدوداً در نیمی‌ از بیماران‌، بیماری‌ پس‌ از چند سال‌ بهبود یافته‌ یا به‌کلی‌ برطرف‌ می‌شود.
*پدیده‌ رینود در صورت‌ قابل‌ علاج‌ بودن‌ علت‌ زمینه‌ای‌ آن‌، علاج‌پذیر است‌.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 *ضعف‌ و کرختی‌ دایمی‌ انگشتان‌ دست‌ و پا  *ضعف‌ و کرختی‌ دایمی‌ انگشتان‌ دست‌ و پا
 *((قانقاریا)) و قطع‌ انگشتان‌ (تنها در موارد خیلی‌ شدید بیماری‌)  *((قانقاریا)) و قطع‌ انگشتان‌ (تنها در موارد خیلی‌ شدید بیماری‌)
 *پدیده‌ رینود ممکن‌ است‌ به‌سمت‌ بیماری‌ رینود پیشرفت‌ نماید.  *پدیده‌ رینود ممکن‌ است‌ به‌سمت‌ بیماری‌ رینود پیشرفت‌ نماید.
 !درمان‌  !درمان‌
   
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 *بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمایش‌های‌ خون‌، ((رادیوگرافی)) دست‌ها و پاها، آزمون‌ مواجهه‌ با سرما (قرار دادن‌ دستها در آب‌ با دمای‌ 15-10 درجه‌ سانتیگراد)  *بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمایش‌های‌ خون‌، ((رادیوگرافی)) دست‌ها و پاها، آزمون‌ مواجهه‌ با سرما (قرار دادن‌ دستها در آب‌ با دمای‌ 15-10 درجه‌ سانتیگراد)
 *ترک‌ استعمال‌ دخانیات‌. با این‌ کار علایم‌ بهبود می‌یابند.  *ترک‌ استعمال‌ دخانیات‌. با این‌ کار علایم‌ بهبود می‌یابند.
 *خودداری‌ از تماس‌ با سرما به‌ هر شکل‌، استفاده‌ از دستکش‌ هنگام‌ کار در فضای‌ باز یا هنگام‌ کار با یخ‌ یا غذاهای‌ منجمد  *خودداری‌ از تماس‌ با سرما به‌ هر شکل‌، استفاده‌ از دستکش‌ هنگام‌ کار در فضای‌ باز یا هنگام‌ کار با یخ‌ یا غذاهای‌ منجمد
 *استفاده‌ از کفش‌های‌ مناسب‌ و جوراب‌های‌ پشمی‌  *استفاده‌ از کفش‌های‌ مناسب‌ و جوراب‌های‌ پشمی‌
 *دوری‌ از موقعیت‌های‌ استرس‌زا  *دوری‌ از موقعیت‌های‌ استرس‌زا
 *در صورت‌ نقل‌ مکان‌ به‌ یک‌ نقطه‌ آب‌ و هوایی‌ گرم‌ برای‌ زندگی‌  *در صورت‌ نقل‌ مکان‌ به‌ یک‌ نقطه‌ آب‌ و هوایی‌ گرم‌ برای‌ زندگی‌
 *تمرین‌های‌ بازخورد زیستی‌ جهت‌ یادگیری‌ طرز بالا بردن‌ درجه‌ حرارت‌ ((پوست)) ممکن‌ است‌ کمک‌کننده‌ باشد.  *تمرین‌های‌ بازخورد زیستی‌ جهت‌ یادگیری‌ طرز بالا بردن‌ درجه‌ حرارت‌ ((پوست)) ممکن‌ است‌ کمک‌کننده‌ باشد.
 *جراحی‌ بر روی‌ اعصاب‌ سمپاتیک‌ عضو درگیر در موارد شدید بیماری‌  *جراحی‌ بر روی‌ اعصاب‌ سمپاتیک‌ عضو درگیر در موارد شدید بیماری‌
 !داروها  !داروها
 *داروهای‌ گشادکننده‌ عروق‌ به‌منظور باز کردن‌ ((شریان)) های‌ کوچک‌ و بهبود خونرسانی‌ آنها  *داروهای‌ گشادکننده‌ عروق‌ به‌منظور باز کردن‌ ((شریان)) های‌ کوچک‌ و بهبود خونرسانی‌ آنها
 *داروهای‌ آرامبخش‌ به‌منظور کاهش‌ ((استرس))  *داروهای‌ آرامبخش‌ به‌منظور کاهش‌ ((استرس))
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 محدودیتی‌ وجود ندارد، مگر در ارتباط‌ با پرهیز از سرما. در هنگام‌ شرکت‌ در ورزشهای‌ فعال‌ از سرد شدن‌ بدن‌ جلوگیری‌ کنید.  محدودیتی‌ وجود ندارد، مگر در ارتباط‌ با پرهیز از سرما. در هنگام‌ شرکت‌ در ورزشهای‌ فعال‌ از سرد شدن‌ بدن‌ جلوگیری‌ کنید.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌.  رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان دارای‌ علایم‌ بیماری‌ یا پدیده‌ رینود باشید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان دارای‌ علایم‌ بیماری‌ یا پدیده‌ رینود باشید.
 *تشدید ناراحتی‌ با وجود درمان‌  *تشدید ناراحتی‌ با وجود درمان‌
 *ظاهر شدن‌ زخم‌های‌ غیرالتیام‌یابنده‌ بر روی‌ انگشتان‌ دست‌ یا پا  *ظاهر شدن‌ زخم‌های‌ غیرالتیام‌یابنده‌ بر روی‌ انگشتان‌ دست‌ یا پا
 __منبع: www.irteb.com__ __منبع: www.irteb.com__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:10 ]   3   پریسا احمدی      جاری 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:08 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:05 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..