منو
 صفحه های تصادفی
دستگاه گوارشی
دشمن علی علیه السلام و مرگ جاهلیت
من کمرو نیستم
قلاع اسماعیلیه
تعیین جنسیت در انسان
ایلیوشین
انسجام افکار در ذن
بانک الهی
مقام والای امامان و شیعیان
شنیدن اذان از جبرئیل و تعلیم دادن به بلال
 کاربر Online
420 کاربر online
تاریخچه ی: پتالیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Petalite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تمع بلورهای
(
آدول (عرض تصویر 21میلیمتر
+تلیت - آگت (عرض تصویر 30 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پتالیت (Petalite)::__ ||__::پتالیت (Petalite)::__
-::Li{lSi4O10}:
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((لیتیم|Li)){l((سیلیکن|Si))4O10}::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-/کامل - مطابق با سطح /001/ خوب - مطابق با سطح /201|__::((رخ))::__ +::/کامل - مطابق با سطح /001/ خوب - مطابق با سطح /201::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-صدفی|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
+::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری - آگرگات توده ای|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباَ کمیاب ; ((سوئی)) ، ((اری)) ، ((انه)) ، ((رومای)) ، ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. لیاهای ک ((هافنیم|HF)) ملل در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلوری - ((آگرگات)) توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریبا کمیاب ; ((ایتالیا)) ، ((سوئ)) ، ((نامیی)) ، ((زیاوه)) ، ((پرو)) ، ((اریکا)) ، ((برزیل)) و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
::.احلول در ((اسید))ها به راحتی یشد با رنگ عل قرمز::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Li2O=4.9% Al2O3=16.7% SiO2=78.4%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::بی رنگ - سفید - خاکستری - متمایل به قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلیت))، ((ینیت)) ،((آلبیت))،((کوارز))::|__::((پاراژنز))::__
::((یرتمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های اغب یاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((فییک))ی و ((شیمی))ایی ن بیه ((ت)) ::|__::سایر مشخصات::__
::. ((تریش)) گرفته شده است Adula از ام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((لپیولیت))،((پوومن))،((تورملین))::|__::((پاراژنز))::__
::((اتی))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - هن و کواه - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
::منبع ((لیتیم))::|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::.ای ((لومینسانس ))نانیید::|__::سایر مشخصات::__
::.ه منای ((رگ)) گرفته شده استPetalon از کمة ((یوان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|6.5|2.4|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [04:37 ]   10   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [04:34 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [06:58 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [08:33 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [08:32 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:11 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:19 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [09:38 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [08:49 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [08:12 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..