منو
 صفحه های تصادفی
انتزاع انواع داده
تغییرات سطح آب دریاها
بیماری لکه قهوه‌ای کاهو
رویداد مالی
ابو نصر صاعدی احمد
دلیل پس نگرفتن فدک توسط امام علی علیه السلام
قانون بقای جرم لاوازیه
نقش مذهب در سلامت روان
امام حسین در قرآن - شمس : 3-1
نجوم
 کاربر Online
1223 کاربر online
تاریخچه ی: پایان تجارت برده

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

پایان تجارت برده


در آغاز قرن نوزدهم در بریتانیا و ایالات متحده جنبش هایی برای پایان دادن به تجارت برده شکل گرفت. برده ها اغلب شورش می کردند اما برده داران نیرومند و مجهز بودند و اکثر قیامها به آسانی سرکوب می شد شدیدترین اعتراضات و مخالفتها از ناحیه برخی از فرقه های مسیحی، نظیر کویکر ها، صورت پذیرفت. سرانجام بریتانیا در سال 1807، میلادی، تحت فشار ویلبر فورس برده داری را ممنوع اعلام نمود. کشورهای دیگر نیز یکی پس از دیگری به این اقدام دست زدند.
img/daneshnameh_up/4/4a/payan_tejarat.jpg
زنجیر ها را پاره کنید

این برده به زنجیر کشیده شده،
مظهر مبارزات ویلبر فورس
علیه تجارت برده بود.


1671م

یک گروه پروتستان به نام کویکرها برده داری را عنوان علمی ضد بشری و ضد مسیحیت محکوم می نمایند.

1772

گرانویل شارپ، یک مبارز ضد برده داری در آزاد نمودن یک برده که به بریتانیا آورده شده بود، کمک می کند. دادگاه ملی اعلام نمود که هر سیاهپوست به محض قدم گذاشتن در قلمروی انگلستان آزاد است.

1804-1777

رهبران انقلابی ایالات متحده نظیر توماس جفرسون و بنیامین فرانکلین، برده داری را محکوم می کنند. تا سال 1802 در اکثر ایالتهای شمالی مریلند برده داری از بین می رود.

1785

سیاستمدار انگلیسی، ویلیام ویلبر فورس، جان نیوتن ناخدای یک کشتی حامل بردگان را که به ضد بشری بودن خرید و فروش دیگر انسانها پی برده بود ملاقات نمود ویلبر فورس که از شنیدن داستانهای وی به خشم آمده بود مبارزات خود را علیه تجارت برده آغاز می نماید.

1788

انجمن دوستان سیاهپوستان در فرانسه تاسیس می گردد.

1791

یک برده آزاد شده به نام تووسن لووتور شورش موفقیت آمیز بردگان در هاتی تی در کارائیب را رهبری می نماید، در سال 1802 پادشاه فرانسه، ناپلئون بناپارت مجدداً برده داری را در آنجا رواج داد.

1807

پارلمان بریتانیا قانونی را مبنی بر ممنوعیت تجارت برده در مستعمره های این کشور به تصویب می رساند، ایالات متحده واردات برده از آفریقا را ممنوع اعلام می کند.

38-1808

کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی از اسپانیا استقلال یافته و اکثر آنها بلافاصله برده داری را لغو می کند.

1833

برده داری در تمام مستعمرات بریتانیا از بین می رود در طی 7 سال آینده 750000 برده آزاد می گردد ویلیام لاید گریسن در ایالات متحده، انجمن ضد برده داری آمریکا را تاسیس می نماید.

1848

فرانسه برده ها را در مستعمرات باقیمانده خود در جزایر غربی آزاد می سازد.

1865

در آمریکا شمالیها در جنگ داخلی که بر سر برده داری بود پیروز می گردند. سیزدهمین اصلاحیه قانون اساسی بردگان سر تا سر ایالات متحده را آزاد اعلام می کند.

1873

اسپانیا برده داری در پورتوریکو را پایان می دهد.

1886

اسپانیا برده داری در کوبا را پایان می دهد.

1888

برزیل برده داری را از بین می برد.

1926
جامعه ملل کنوانسیون، بین المللی برده داری را تصویب می نماید.

1948

مجتمع سازمان ملل بیانیه جهانی حقوق

1948

مجتمع سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر را مبنی بر اینکه هیچ کس نیاید به بردگی یا گرفته شود و تجارت برده و برده داری با تمام اشکال خود باید از بین برود. را تصویب می کند.


حقایق ثبت شده


در قرن هفدهم بسیاری از بردگان جامائیکایی به دهکده های دور افتاده در ارتفاعات کوهستانها پناه می برند. آنها با سربازانی که آنها را دنبال می کردند جنگیدند. بسیاری از برده های آزاد شده به آنها پیوستند در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم نسلهای بعدی آنها موسوم، به مارونها نبردهای چریکی دراز مدتی را علیه بریتانیا انجام دادند.

پایان تجارت برده


در آغاز قرن نوزدهم در بریتانیا و ایالات متحده جنبش هایی برای پایان دادن به تجارت برده شکل گرفت. برده ها اغلب شورش می کردند اما برده داران نیرومند و مجهز بودند و اکثر قیامها به آسانی سرکوب می شد شدیدترین اعتراضات و مخالفتها از ناحیه برخی از فرقه های مسیحی، نظیر کویکر ها، صورت پذیرفت. سرانجام بریتانیا در سال 1807، میلادی، تحت فشار ویلبر فورس برده داری را ممنوع اعلام نمود. کشورهای دیگر نیز یکی پس از دیگری به این اقدام دست زدند.
<table align=left>
<tr>
<td>
عکس پیدا نشد
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center>
<em>
<small>
زنجیر ها را پاره کنید<br><br>
این برده به زنجیر کشیده شده،<br> مظهر مبارزات ویلبر فورس<br>علیه تجارت برده بود.
</small>
</em>
</center>
</td>
</tr>
</table>

1671م

یک گروه پروتستان به نام کویکرها برده داری را عنوان علمی ضد بشری و ضد مسیحیت محکوم می نمایند.

1772

گرانویل شارپ، یک مبارز ضد برده داری در آزاد نمودن یک برده که به بریتانیا آورده شده بود، کمک می کند. دادگاه ملی اعلام نمود که هر سیاهپوست به محض قدم گذاشتن در قلمروی انگلستان آزاد است.

1804-1777

رهبران انقلابی ایالات متحده نظیر توماس جفرسون و بنیامین فرانکلین، برده داری را محکوم می کنند. تا سال 1802 در اکثر ایالتهای شمالی مریلند برده داری از بین می رود.

1785

سیاستمدار انگلیسی، ویلیام ویلبر فورس، جان نیوتن ناخدای یک کشتی حامل بردگان را که به ضد بشری بودن خرید و فروش دیگر انسانها پی برده بود ملاقات نمود ویلبر فورس که از شنیدن داستانهای وی به خشم آمده بود مبارزات خود را علیه تجارت برده آغاز می نماید.

1788

انجمن دوستان سیاهپوستان در فرانسه تاسیس می گردد.

1791

یک برده آزاد شده به نام تووسن لووتور شورش موفقیت آمیز بردگان در هاتی تی در کارائیب را رهبری می نماید، در سال 1802 پادشاه فرانسه، ناپلئون بناپارت مجدداً برده داری را در آنجا رواج داد.

1807

پارلمان بریتانیا قانونی را مبنی بر ممنوعیت تجارت برده در مستعمره های این کشور به تصویب می رساند، ایالات متحده واردات برده از آفریقا را ممنوع اعلام می کند.

38-1808

کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی از اسپانیا استقلال یافته و اکثر آنها بلافاصله برده داری را لغو می کند.

1833

برده داری در تمام مستعمرات بریتانیا از بین می رود در طی 7 سال آینده 750000 برده آزاد می گردد ویلیام لاید گریسن در ایالات متحده، انجمن ضد برده داری آمریکا را تاسیس می نماید.

1848

فرانسه برده ها را در مستعمرات باقیمانده خود در جزایر غربی آزاد می سازد.

1865

در آمریکا شمالیها در جنگ داخلی که بر سر برده داری بود پیروز می گردند. سیزدهمین اصلاحیه قانون اساسی بردگان سر تا سر ایالات متحده را آزاد اعلام می کند.

1873

اسپانیا برده داری در پورتوریکو را پایان می دهد.

1886

اسپانیا برده داری در کوبا را پایان می دهد.

1888

برزیل برده داری را از بین می برد.

1926
جامعه ملل کنوانسیون، بین المللی برده داری را تصویب می نماید.

1948

مجتمع سازمان ملل بیانیه جهانی حقوق

1948

مجتمع سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر را مبنی بر اینکه هیچ کس نیاید به بردگی یا گرفته شود و تجارت برده و برده داری با تمام اشکال خود باید از بین برود. را تصویب می کند.


حقایق ثبت شده


در قرن هفدهم بسیاری از بردگان جامائیکایی به دهکده های دور افتاده در ارتفاعات کوهستانها پناه می برند. آنها با سربازانی که آنها را دنبال می کردند جنگیدند. بسیاری از برده های آزاد شده به آنها پیوستند در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم نسلهای بعدی آنها موسوم، به مارونها نبردهای چریکی دراز مدتی را علیه بریتانیا انجام دادند.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 آذر 1383 [06:49 ]   2   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [06:39 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..