منو
 کاربر Online
801 کاربر online
Lines: 1-16Lines: 1-15
-پادشاه روم برای ((عبدالملک بن مروان)) نامه ای نوشت به این مضمون که: «تو گوشت شتری را خوردی که پدرت بر آن سوار شد و از مدینه فرار کرد !! با لگریانی که صد هزار صد هزار و صد هزار باشند باتو ه دت نبرد خواهم رد !! » پس از دریافت این نامه، عبدالملک به «((حجاج بن یوسف ثقفی|حجّاج)) » نوشت: و سی علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام نماینده ای را بفرست و به او وعده های فراوان بده و به او بنویس آنچه را که ((قیصر روم|ملک روم)) به من نوشته ست.

ا فمان عبداملک ا اطاعت کرد.
+پادشاه روم برای ((عبدالملک بن مروان)) نامهای نوشت به این مضمون که: « تو گوشت شتری را خوردی که پدرت بر آن سوار شد و از مدینه فرار کرد! من با یصد هزار ر با تو ت خواهم جنید! »
عبدالملک
پس از دریافت این نامه به ((حجاج بن یوسف ثقفی|حجّاج)) نوشت:« ه سوی ((ضرت اام سجاد عیه السلام|علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام)) نمایندهای را بفرست و به او وعدههای فراوان بده و آنچه را که ((قیصر روم|ملک روم)) برای من نوشته ای نی.»
-حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمودند: «هر یه بری خداوند لوحی است محفوظ که در هر روز سیصد مرتبه به آن توجه می کند و ن را له می کن.

ه
یچ ملحظه ای از آن ملاحظه ها نیست مگر انکه می میراند در آن و یا یا می کند، عزیز بر می گرداند و یا ذلیل می کند ره را خواه انجام می ه.

من یارم تو را ز آ کفایت کند یک ملاحظه از آنها.

«
حجاج » ای مب را به عبدالملک وت و عبدالملک نیز عیناً آن را برای پادشاه روم فرستاد. پ چو ن پاا ین نامه ا قائت کد گف: این ار نده ا مگر کلا نبو.
+حجاج فرمان عبدالملک را اطاعت کرد.
حضرت علی بن الحسین علیه السلام بعد از خواندن نامه فرمود: « بری ادشاه روم نویسید خداوند لوح محفوظی دارد که هر روز سیصد مرتبه به آن توجه میکند و ر وهی کی ا میمیراند یا نه میکند، عزیز بر میگرداند یا ذلیل میکند. ن امیوام یکی مین ات کار تو را ام کند.»
حجاج پیا ام را برای عبدالملک ستاد و عبدالملک نیز عیناً آن را برای پادشاه روم ارسال کرد. پدشاه رو عد ا وان نامه گف: « این فق می‌توند ز زبان یکی ز پیامبرن دا رج بشد.»
-این نشان دهنده اذع و اعتق عبد الملک بن مروان به جایگاه ولی حضرت علی بن الحسین علیه السلام است. آری او می داند جواب تهدید پادشاه روم را باید از مضر ضرت گرف و رت نیز در چنین وضعیتی از راهنمائی دریغ نمی فرماید. باید توجه داشت عی این مون که در نامه ضت آمده در مورد اوی مثل عبدالملک نیز صادق است و او باید از آن درس لازم را می گرفت. +این م نشاندهنده‌ی اعاد و اعتف عبدالملک بن مروان به جایگاه لن حضرت علی بن الحسین علیه السلام است. او میداند جواب تهدید پادشاه روم را باید از امم گیر و مم نیز در چنین وضعیتی از راهنمایی او دریغ نمیفرماید. اا باید توجه داشت مین مبی که در نامه‌ی مم آمده، در مورد لیفه‌ی غای مثل عبدالملک نیز صادق است و او خودش هم باید از آن درس لازم را میگرفت.
-منابع :

بحارالانوار ،‌ج 46 ، ص 32 (به نقل از مناقب ابن شهر آشوب )
+!منابع:
*بحارالانوار،‌ ج 46، ص 32 (به نقل از مناقب ابن شهر آشوب )
-مراجعه شود به:

((ا زمامداران اموی))
+!مراجعه شود به:
*((مام سجاد علیه السلام و زمامداران اموی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [08:19 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 06 دی 1383 [10:22 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [12:39 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [08:13 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..