منو
 کاربر Online
810 کاربر online
تاریخچه ی: وی ویانیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Nagyagite.jpg} + {picture=Vivianite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ناگی آژیت- بلورها به صورت ورقه های کوچک تا 30 میلی متر در کوارتز  ناگی آژیت- بلورها به صورت ورقه های کوچک تا 30 میلی متر در کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::وی ویانیت (Vivianite)::__ ||__::وی ویانیت (Vivianite)::__
-:: Fe3[(PO4)]2.8H2O :: +:: ((آهن|Fe))3((PO4))2.8H2O ::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::عالی::|__::((رخ))::__ ::عالی::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای - صدفی - مات ::|__::((جلا))::__
نامساوی - نامنظم|__::شکستگی::__
::نیمه شفاف - کدر(اپاک)::|__::((شفافیت))::__
+::((شیشه)) ای - ((صدف))ی - مات ::|__::((جلا))::__
::نامساوی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::(نیمه ((شفاف)) - کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: بلوری - آگرگاتهای رشته ای ، نودولار ، خاکی و شعاعی ::|__::اشکال ظاهری::__
:: فراوان ; آلمان غربی ، انگلیس ، چک و اسلواکی ، یوگسلاوی ، بولیوی و امریکا ::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در اسیدها- درشعله قرمز میشود و یک پرل کوچک مگنتیک می شود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::FeO=42.96% P2O5=28.31% H2O=28.73% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید که آبی متمایل به سبز میشود - به مرور زمان ازآبی به آبی تیره تبدیل میشود::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید که سریعاْ‌آبی میشود::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+:: ((بلور))ی - آگرگاتهای رشته ای ، ((نودولار)) ، خاکی و شعاعی ::|__::اشکال ظاهری::__
:: فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((انگلیس)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((یوگسلاوی)) ، ((بولیوی)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در ((اسید))ها - درشعله قرمز میشود و یک پرل کوچک ((مگنتیک)) می شود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((FeO))=42.96% ((P2O5))=28.31% ((H2O))=28.73% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید که آبی متمایل به سبز میشود - به مرور زمان ازآبی به آبی تیره تبدیل میشود ::|__::رنگ ((کانی))::__
::.سفید که سریعاْ ‌آبی میشود::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-:: لازوریت ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: سیدریت - لیمونیت و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
+:: ((لازوریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((سیدریت)) - ((لیمونیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
-::منشوری - تابولار - ایزومتریک ::|__::شکل ((بلور))ها::__
:: ژاپن ::|__::((کاربرد))::__
+::((منشور))ی - ((تابولار)) -(( ایزومتریک)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
:: ((ژاپن)) ::|__::((کاربرد))::__
 ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__  ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__
-::باچاقوبریده میشود-ورقه های آن قابل انعطاف می باشد-کانی مشابه آن لازوریت است::|__::سایر مشخصات::__
::. گرفته شده است J.G.Vivian از نام کانی شناس انگلیسی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::با چاقو بریده میشود - ورقه های آن قابل انعطاف می باشد- کانی مشابه آن لازوریت است::|__::سایر مشخصات::__
::. از نام کانی شناس ((انگلیس))ی J.G.Vivian گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|1.5|7.5|-|| 1|1.5|7.5|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-
+

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 23 آذر 1384 [05:24 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 23 آذر 1384 [05:06 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 آذر 1384 [04:59 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:49 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..