منو
 کاربر Online
665 کاربر online
Lines: 1-86Lines: 1-86
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 

 

   
   
  ویژگی رابطه با هندو تاثیر آن بر حکومت صفوی

  ویژگی رابطه با هندو تاثیر آن بر حکومت صفوی

 

 

   
  رابطه ایران زمان صفوی با هند زمان (( مغولان کبیر )) .کماکان یک رابطهُ حسنه بود اگر چه کمکهای شاه اسماعیل اول به (( ظهیرالدین بابر )) برای تصرف ماورالنهر از چنگ ازبکان که دشمن هر دو دولت محسوب می شد تا حدی نتیجه بخش نبود اما صفویان و فرمانروایان مغولان کبیر هند در عهد شاه طهماسب اول شکل جدیدی به خود گرفت .
  رابطه ایران زمان صفوی با هند زمان (( مغولان کبیر )) .کماکان یک رابطهُ حسنه بود اگر چه کمکهای شاه اسماعیل اول به (( ظهیرالدین بابر )) برای تصرف ماورالنهر از چنگ ازبکان که دشمن هر دو دولت محسوب می شد تا حدی نتیجه بخش نبود اما صفویان و فرمانروایان مغولان کبیر هند در عهد شاه طهماسب اول شکل جدیدی به خود گرفت .
  پس از مرگ ظهیر الدین بابر در سال ( 937 ه0ق ) ((همایون )) پسر بزرگ او جانشین وی شد .اما ولایت هم مرز کابل و قندهار در دست کامران میرزا برادر ناتنی او باقی ماند (( و کامران میرزا )) پس از فوت پدر قلمرو خود را تا لاهور گسترش داد و در کابل سکه به نام خود زد .
  پس از مرگ ظهیر الدین بابر در سال ( 937 ه0ق ) ((همایون )) پسر بزرگ او جانشین وی شد .اما ولایت هم مرز کابل و قندهار در دست کامران میرزا برادر ناتنی او باقی ماند (( و کامران میرزا )) پس از فوت پدر قلمرو خود را تا لاهور گسترش داد و در کابل سکه به نام خود زد .
  ایرانیان تا ده سال پس از مرگ بابر با کامران میرزا در ارتباط بودند و هیچ ارتباط نزدیکی با همایون پادشاه نداشتند . اما تحریکات لـلهُ (( سام میرزا )) (حاکم خراسان و پسر شاه طهماسب ) موجب درگیری میان کامران میرزا و سام میرزا گشت . که در نهایت سبب تصرف قندهار به دست کامران میرزا شد .( 944 ه0ق ) اما پس از پناهنده شدن همایون به دربار ایران ، قندهار با کمک وی مجددا" به تصرف دولت صفویه درآمد ( 652 ه0ق ) .
  ایرانیان تا ده سال پس از مرگ بابر با کامران میرزا در ارتباط بودند و هیچ ارتباط نزدیکی با همایون پادشاه نداشتند . اما تحریکات لـلهُ (( سام میرزا )) (حاکم خراسان و پسر شاه طهماسب ) موجب درگیری میان کامران میرزا و سام میرزا گشت . که در نهایت سبب تصرف قندهار به دست کامران میرزا شد .( 944 ه0ق ) اما پس از پناهنده شدن همایون به دربار ایران ، قندهار با کمک وی مجددا" به تصرف دولت صفویه درآمد ( 652 ه0ق ) .
   
 

 

  پناهنده شدن همایون به دربار صفوی :

  پناهنده شدن همایون به دربار صفوی :

 

 

   
  دلایل این پناهندگی :
  دلایل این پناهندگی :
  1. همایون پادشاه در سال ( 951 ه0ق ) به علت مخالفت برادرانش از جمله کامران میرزا (( عسگری میرزا )) با وی ، از (( شیرخان افغان)) در کنار رودخانه گنگ شکست خورد .
  1. همایون پادشاه در سال ( 951 ه0ق ) به علت مخالفت برادرانش از جمله کامران میرزا (( عسگری میرزا )) با وی ، از (( شیرخان افغان)) در کنار رودخانه گنگ شکست خورد .
  2. پس از این شکست همایون در صدد حرکت به قندهار برآمد اما مخالفت برادرانش با وی سبب گردید که سیستان بیاید .
  2. پس از این شکست همایون در صدد حرکت به قندهار برآمد اما مخالفت برادرانش با وی سبب گردید که سیستان بیاید .
  3. استقبال حاکم سیستان ، احمد سلطان شاملو ، از همایون و درخواست اجازهُ همایون از شاه طهماسب برای رفتن به زیارت امام رضا (ع) به مشهد
  3. استقبال حاکم سیستان ، احمد سلطان شاملو ، از همایون و درخواست اجازهُ همایون از شاه طهماسب برای رفتن به زیارت امام رضا (ع) به مشهد
  4. پذیرش در خواستهای همایون از جانب شاه صفوی و دعوت از وی برای رفتن به پایتخت (( قزوین ))
  4. پذیرش در خواستهای همایون از جانب شاه صفوی و دعوت از وی برای رفتن به پایتخت (( قزوین ))
  5. رسیدن همایون به قزوین و استقبال شاه طهماسب از وی   5. رسیدن همایون به قزوین و استقبال شاه طهماسب از وی
   
   
-+


/5/57/01JISF9.JPG">

 

 

   
   
   
   
 

 

  ((صفویه))

  ((صفویه))

  ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

  ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

  ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

  ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

  ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

  ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

  ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

  ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

  ((تصوف))

  ((تصوف))

  پادشاهان عهد صفوی:
  پادشاهان عهد صفوی:
  ((شاه اسماعیل اول))   ((شاه اسماعیل اول))
  ((شاه طهماسب اول))   ((شاه طهماسب اول))
  ((شاه اسماعیل دوم))   ((شاه اسماعیل دوم))
  ((سلطان محمد خدابنده))   ((سلطان محمد خدابنده))
  ((شاه عباس اول))   ((شاه عباس اول))
  ((شاه صفی اول))   ((شاه صفی اول))
  ((شاه عباس دوم))   ((شاه عباس دوم))
  ((شاه سلیمان))   ((شاه سلیمان))
  ((شاه سلطان حسین))   ((شاه سلطان حسین))
  ((شاه طهماسب دوم))   ((شاه طهماسب دوم))
  ((شاه عباس سوم))   ((شاه عباس سوم))
   
 
 
 
 
   
 


 


- + /b/bc/02CHRGH7.JPG">
   
   
 

 

   
   
  همایون در دربار صفوی

  همایون در دربار صفوی

 

 

   
  علی رغم استقبال شاه صفوی از همایون ، اما شاه طهماسب تمایل چندانی از خود برای کمک نظامی به همایون نکرد زیرا شاه طهماسب به دلیل تعصب در مذهب خویش نمی خواست به فردی غیر شیعه یاری کنند و حتی او تلاش کرد همایون را به مذهب شیعه جلب کرد اگر چه همایون به خاطر تساهل مذهبی سرانجام تحت تاثیر شرایط وضع موجود قرار گرفت و به دلایل سیاسی مذهب خود را تغییر داد . اما پس از مراجعت به هند به آئین اولی خود بازگشت .
  علی رغم استقبال شاه صفوی از همایون ، اما شاه طهماسب تمایل چندانی از خود برای کمک نظامی به همایون نکرد زیرا شاه طهماسب به دلیل تعصب در مذهب خویش نمی خواست به فردی غیر شیعه یاری کنند و حتی او تلاش کرد همایون را به مذهب شیعه جلب کرد اگر چه همایون به خاطر تساهل مذهبی سرانجام تحت تاثیر شرایط وضع موجود قرار گرفت و به دلایل سیاسی مذهب خود را تغییر داد . اما پس از مراجعت به هند به آئین اولی خود بازگشت .
   
 

 

  نتایج این پناهندگی : :

  نتایج این پناهندگی : :

 

 

   
  اگر چه رفتار سرد و تهدید آمیز شاه طهماسب همایون را در سرگردانی قرار داد اما حامیان قدرتمندی در ایران پیدا کرد
  اگر چه رفتار سرد و تهدید آمیز شاه طهماسب همایون را در سرگردانی قرار داد اما حامیان قدرتمندی در ایران پیدا کرد
  1. ((قاضی جهان )) ، (( حکیم نورالدین )) ، خواهران و برادران شاه طهماسب .
  1. ((قاضی جهان )) ، (( حکیم نورالدین )) ، خواهران و برادران شاه طهماسب .
  2. توافقهایی که میان شاه طهماسب و همایون صورت گرفت منجر به استرداد قندهار به ایران شد .
  2. توافقهایی که میان شاه طهماسب و همایون صورت گرفت منجر به استرداد قندهار به ایران شد .
  3. پس از آنکه سپاه قزلباش با کمک همایون قندهار را از تصرف محاصران میرزا گرفتند . همایون کابل را تصرف کرد و به هند بازگشت .
  3. پس از آنکه سپاه قزلباش با کمک همایون قندهار را از تصرف محاصران میرزا گرفتند . همایون کابل را تصرف کرد و به هند بازگشت .
  4. با بازگشت همایون به هند و پادشاهی او بر کابل سفرای متعددی میان او شاه صفوی رد و بدل شد که زمینه ساز روابط دوستانه میان پادشاهان ایران وهند گردید که مدتها پس از این ادامه یافت
  4. با بازگشت همایون به هند و پادشاهی او بر کابل سفرای متعددی میان او شاه صفوی رد و بدل شد که زمینه ساز روابط دوستانه میان پادشاهان ایران وهند گردید که مدتها پس از این ادامه یافت
   
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [19:14 ]   2   محمد رضا قدوسی      جاری 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [19:09 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..