منو
 کاربر Online
750 کاربر online
تاریخچه ی: ویلیومیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Villiaumite.jpg}  {picture=Villiaumite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ولرامیت - آگرگات لوری (30 یلیمتر) ی اریی +(ویلیمیت - آگرگات خ دار یلیومیت در
ییت نفلین ار (عرض تصوی 34 مییمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ویلیومیت (Villiaumite)::__ ||__::ویلیومیت (Villiaumite)::__
 :: ((سدیم|Na))F :: :: ((سدیم|Na))F ::
-::((کوبیک (مکعبی)))::|__::سیستم ((تبلور))::__ +::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__ ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق باسطح /100::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق باسطح /100::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای ::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: ندرتاْ ((بلور))ی - اگرگاتهای دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__ :: ندرتاْ ((بلور))ی - اگرگاتهای دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((گینه)) ، ((روسیه)) و ((گروئنلند)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((گینه)) ، ((روسیه)) و ((گروئنلند)) ::|__::((ژیزمان))::__
 :: به راحتی ذوب میشود
. درآب سرد حل میشود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: به راحتی ذوب میشود
. درآب سرد حل میشود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((سدیم|Na))=54.76% F=45.24% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
:: ((کارمن)) - قرمز ((گیلاس))ی تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
:: سفید - صورتی ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((سدیم|Na))=54.76% F=45.24% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::((کارمن)) - قرمز ((گیلاس))ی تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید - صورتی ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-:: ((آستروفیلیت)) - ((نفلین)) - ((سودالیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
:: سنگهای آذرین ((آلکالن))::|__::منشا تشکیل::__
:: ((هگزائدر)) ناقص ::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((آستروفیلیت)) - ((نفلین)) - ((سودالیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
::((سنگهای آذرین)) ((آلکالن))::|__::منشا تشکیل::__
::((هگزائدر)) ناقص::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((گینه))::|__::محل پیدایش::__  ::((گینه))::|__::محل پیدایش::__
-::درآب سرد حل میشود::|__::سایر مشخصات::__ +::.درآب سرد حل میشود::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است Villiaume از نام یک مسافر فرانسوی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است Villiaume از نام یک مسافر فرانسوی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2|2.79|-|| -|2|2.79|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 26 آذر 1384 [10:23 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 26 آذر 1384 [10:22 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 آذر 1384 [10:17 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 آذر 1384 [08:55 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 آذر 1384 [08:38 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 آذر 1384 [08:16 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..