منو
 کاربر Online
793 کاربر online
تاریخچه ی: ویتامین E

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-39Lines: 1-46
-right>
+!مقدمه
ویتامین E یکی از ویتامینهای محلول در چربی است. دلیل شهرت ویتامین E خاصیت آنتی اکسیدان آن است. که عبارتست از کاهش عوامل شیمیایی مخربی که در اثر استرسهای فیزیولوژیکی و محیطی در ((بافت خون|خون)) بوجود آمده است. این خاصیت در ویتامین E و ((ویتامین C)) موجود است. کسانیکه در مشاغل پراسترس فعالیت دارند، کسانی که به بیماریهای مزمن مبتلا هستند و یا دچار صدمات کلی شده‌اند از جمله افرادی هستند که به این ویتامین توجه بسیاری نشان می‌دهند. این ویتامین در عملکرد کلیه سلولها موثر است از این رو کمبود آن عوارض زیادی را در پی خواهد داشت.= left>
 
 
  
-{picture=Vitamine1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/0/04/tocopherol2.JPG}
  
 
 
 
 
-
وی
تامینE ز جمله ویامیهایی است که روزه بحثهای زیدی درباره آن مطرح می شد.
ویتامین E در سال 1920 به عنوان فاکتوری ((محلول)) در ((چربی)) و ضد سقط جنین شناخته شد و نام علمی آن ((توکوفرول))Tocopherol است. لی شهرت ویتامینE خصیت ((نی اسیان)) است. که ارتت ا اه امل یمیایی ی که ر ا اتسهای ییلویکی و حیی در ((خون)) بوود م، ی خاصیت در ویتامین E و C و است س از این ری یای که این وتمین ارت زیای ا محی دار. کنیکه ر مال پر تر ای دارند، کسانیک ه بیاری های من بتا ن و یا دار دم کی شد اند ا مله ارادی سند ک، ب ین ویتامین توه سیای نان می دهن. این ویتامین در مرد کلیه سولها مر ا اینرو کمود ن وار زیادی ر در ی وا ات . /> />!مکر ویتامین E

right>
+!تایه ک این ویامی
ویتامین E در سال 1920 به عنوان فاکتوری محلول در چربی و ضد سقط جنین شناخته شد و نام علمی آن __~~green:توکوفرول (Tocopherol)~~__ است. ی ویتامین بخوص در نزد حیوانات منن موش مورد مطالعه قرار رفته اس. تجربه نشان اد است که گ موشها را تت یک رژیم غذایی منوعی بدون ربی قرار دهن ختالاتی در عمل ولید مثل حیوان پدیدار می‌شود. ان نان داد که ین الالت ه علت فقدان یک یامی محلول در ربی غیر از ((یامین A)) و ((ویتامین D)) می‌بشد. />!اختم ییایی />ویتامین E به فرمول __~~green:C29H50O2~~__ یک ترکیب ترویکیک متق از __~~green:هسته کمان~~__ است. از اتصال یک حلقه بننی و یک لقه هرسیکلیک اکیژ دار به نام پیران هسته کومان حاصل می‌گردد. توکوفول حلقه بنزنی داای ه ریشه متیل و یک عامل و یک عامل هیدروکسیل و در حلقه پیان داری یک یه متیل و یک زنجیر 16 کربنی است. علاوه ر لفا وکوفرول در یعت ترکیات اب دیگی وجود دارند که اختلاف ساختمان شییایی نها با آفا توکوفرول در تعداد و محل ریشه‌های می حقه بنزنی است.
اص ییولوژیک
فق
ان ین ویتامین در برخی پستاداران منند مو موب عیم شد حیوان می‌گردد. کمبود ویتامین E ر مو موجب استحاله عضلات خطط و بروز ضایعات از نوع دیستروفی عضانی نیز می‌گردد. در انسن در اثر کب یا فقدان ویتامین E اختلالات تولی مثل و عوارض دیستروفی عضلانی مشاهده نده است. تشخیص حالت کمبود ویتامین E در انان به کمک آزمایشات ساده امکان‌پیر است.

هر چه م
یزان کمبود ویتامین شدیدتر اشد حساسیت ((گویچه‌های قرمز خن|ویچه‌های سرخ)) در برابر ((آب اکسیژنه)) و سرعت مولیز آنها افزایش می‌یابد. همرین عوا کمو ویتامین در این گونه نوزادان ((بیماری کم ونی|کم ونی)) ورم دن و افزایش تعداد سلولهای ریکولوسیت در خن می‌باشد. میان انتقال ویتاین E ز اه فت به جنین سیار محدد است. یکی از مهمترین واص شیمیایی ویتامین E حساسیت زیاد آن در برابر ترکیبات اکسید کننده است.
>
>
= left>
 
 
  
-{picture=Vitamine2.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/a/a7/tocopherole3.JPG}
  
 
 
 
 
-
ه
مانور که بیا د ویتامین E یک ((آنتی اکسیدان)) است. این ویتامین در لایه ((چربی)) دیواره ((سلول)) و در داخل ((سلول)) قرار دارد و از بروز تخریب در دیواره ((سلول)) جلوگیری می کند . همین عملکرد ویتامین E است که از بروز تخریب داخل عروق و سکته های قلبی جلوگیری می کند ، کمبودهای غذایی بر ذخیره آن در بدن موثر است ؛ کمبود آن در بیماریهای ((قلب))ی بیشتر دیده شده است . />بررسی اثرات آنتی اکسیدان E در بسیاری از شرایط تخریبی چون پیری، ((آلودگی هوا))، استرس های محیطی، ((سرطان))، بیماری های قلبی ، ((آب مروارید))، ((دیابت)) و ((عفونت)) در حال انجام است.

ویتامین E تنها توسط ((گیاهان)) تولید می شود. در ((برگ))ها و دانه ها ، خصوصا" ((روغنهای گیاهی))موجود است و میزان مورد نیاز روزانه آن در بدن 7 تا 9 میلی گرم می باشد. با مصرف روزانه ((آجیل)) ( البته ر صرت تازه بود ) ، روغن سبوس ((گندم))، ((آفتابگردان))، ((بادام))، ((ذرت)) و ((زیتون)) می توانید میزان زیادی ویتامین E دریافت کنید. میزان مصرف از این مواد غذایی باید در حد نیاز باشد. مثلا" مصرف روزانه 2 قاشق غذاخوری ((روغن آفتابگردان)) بدون اینکه حرارت ببیند نیاز شما را برآورده می سازد. از انرو توصیه می شود برای تأمین ویتامین Eمورد نیاز در هر وعده غذایی سالادهای پر سبزی را همراه روغنهای آفتابگردان و ((زیتون)) مصرف کنید.
/>> />

>
right>
+ملکرد ویتامین E ر برابر بیماری />ویتامین E یک آنتی اکسیدان است. این ویتامین در لایه چربی دیواره سلول و در داخل سلول قرار دارد و از بروز تخریب در دیواره سلول جلوگیری میکند. همین عملکرد ویتامین E است که از بروز تخریب داخل عروق و سکتههای قلبی جلوگیری میکند. کمبودهای غذایی بر ذخیره آن در بدن موثر است. کمبود آن در بیماریهای قلبی بیشتر دیده شده است. بررسی اثرات آنتی اکسیدان E در بسیاری از شرایط تخریبی چون پیری ، آلودگی هوا ، استرسهای محیطی ، سرطان ، ((بیماریهای قلبی)) ، ((آب مروارید)) ، ((دیابت)) و عفونت در حال انجام است.
!منابع ویتامین E
ویتامین E تنها توسط گیاهان تولید می شود. در برگها و دانهها ، خصوصا روغنهای گیاهی موجود است و میزان مورد نیاز روزانه آن در بدن 7 تا 9 میلیگرم میباشد. با مصرف روزانه ((د|سبوس گندم)) ، ((آفتابگردان)) ، ((بادام)) ، ((ذرت)) و ((زیتون)) میتوانید میزان زیادی ویتامین E دریافت کنید. میزان مصرف از این مواد غذایی باید در حد نیاز باشد. مثلا مصرف روزانه 2 قاشق غذاخوری روغن آفتابگردان بدون اینکه حرارت ببیند نیاز شما را برآورده میسازد.= left>
 
 
  
-{picture=Vitamine3.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/7/74/tocopherol1.JPG}
  
 
 
 
 
-
اثرات کمبود ویتامین E در اعصاب، عروق و اندامهای تولید مثلی مشخص می شود. البته 5 تا 10 سال طول می کشد تا ذخائر بدنی این ویتامین تمام شود و علائم پایان یافتن ذخیره آن در ((بدن)) ، عدم پاسخگویی به محرک های محیط ، ضعف عضلات، عدم توانایی در حفظ تعادل و اختلال در بینایی است البته کمبود در این حد در افرادی که مشکلات هضم و جذب ((چربی)) داشته باشند بروز می کند. ولی بطور کلی چون ویتامینE در حفاظت از غشی ((سلول)) موثر است و در کبود آن در مراحل اولیه، جراحت های سریع پوست مشاهده می شود. این ویتامین در سقط جنین در رحم اثر بسزایی دارد که در آزمایشات حیوانی نیز مشخص شده است.
+!اثرات کمبود ویتامین E
اثرات کمبود ویتامین E در اعصاب ، عروق و اندامهای تولید مثلی مشخص میشود. البته 5 تا 10 سال طول میکشد تا ذخائر بدنی این ویتامین تمام شود و علائم پایان یافتن ذخیره آن در بدن ، عدم پاسخگویی به محرکهای محیط ، ضعف عضلات ، عدم توانایی در حفظ تعادل و ((اختلال در بینایی)) است. البته کمبود در این حد در افرادی که مشکلات هضم و جذب چربی داشته باشند بروز میکند. ولی بطور کلی چون ویتامین E در حفاظت از غشی سلول موثر است و در کمبود آن در مراحل اولیه ، جراحتهای سریع پوست مشاهده میشود. این ویتامین در سقط جنین در رحم اثر بسزایی دارد که در آزمایشات حیوانی نیز مشخص شده است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اقسام ویتامین B))
*((ویتامین D))
*((ویتامین K))
*((ویتامین A))
*((بیوشیمی))
*((بیوشیمی ساختمانی))
*((متابولیسم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [14:12 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [18:38 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:50 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [08:51 ]   1   مهدی سالم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..