منو
 کاربر Online
303 کاربر online
تاریخچه ی: ویتامین B12

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-62Lines: 1-50
-V{maketoc}
+!مقدمه
ویتامین B12 یکی از ویتامینهای محلول در آب است. این ویتامین که __~~gr
een:کوبالامین~~__ نیز نامیده می‌شود برای کمک به رشد و عملکرد طبیعی سلولهای بدن نیاز است. مخصوصا این ویتامین برای سلامت ((مغز استخوان)) و ((سیستم عصبی)) ، مهم و ضروری است. مصرف ناکافی این ویتامین منجر به یک بیماری به نام ((کم خونی مگالوبلاستیک)) می‌شود که منجر به دریافت ناکافی ((اکسیژن)) توسط سلولها و ایجاد اختلالات سیستم عصبی می‌شود. این ویتامین بسیار حساس است و به سرعت تخریب می‌شود . تحمل نور ، حرارت و مواد اسیدی و قلیایی را ندارد.
!


dir align = left>
 
 
  
-{picture=mahi.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/8/89/cobalamin2.JPG}
  
 
 
 
 
-__ویتامین B12__ نیز __کوالین__ نایده میشود. بری کمک ب ملکد بیی لولهای بد ی وا ب صرف ین ویمین داریم. مصوصاً این ویتای بای ت(( م استوان)) (جایی ک للهای وی کیل میشد) و سیتم صبی ، م وی ا. م اکافی ی((ویامین)) منر به یک یای ه نام ((کم خونی پرییز ))میش که منر یت اکای کیژن وس لوها ی اختلال یستم بی مید. فرا پ ب ن گاشته یتر ر مع ر ((ک خونی پیشیز)) ند یرا ازایش سن باث کاش یان ویتامین B12 دریافی ز طری ا یود. />این ویتامین بیار سا ا رت یب می ود . مل نو ، ا مو ((اید)) ی و ((لیایی)) را ار . حتی ر م ه رع خی می ود . در یقت اگر ویه ای بای انا آن خون وجود دش م اا ویتامین B12 ریا نمیکیم.

!اما این وسیله خاص

ا ودن ای حاوی این ویتامین و ود آن دهان هممن یک مل روتئیی رشح می شو ک ه ویی B12 مل می شود و ماظت ا تا ابدای رود ر عهد می یرد . ر محه بعد باز م اف یگی ، به نام فاکتور داخلی Intrensic factorوود دارد ک یک املی روتیی بر مافت ز ویتامین B12 در را می های دی و قلییی به شار می رد . فکت دالی ثل گاردی محک ، ویتامین B12 ا صحیح و سالم تا دیواه روه رانده و نا ون منتقل می کند . ر ون نیز 2 عامل یگر مو اس ک ست ویتامین B12 ا گره ب کبد استخوه سایر ناه می د.

!نقش ویتامین B12<br />
*ویتامین B12 در تولید__ سلولهای بدن __نقش دارد و نقش آن مانند ((اسید فولیک))، شرکت در همانند سازی(( ژن ))های هسته سلول است . تکثیر سلولی در ((دستگاه گوارش)) ، ((مغز استخوان)) و بافت عصب با کمک ویتامین B12 صورت می گیرد . اگر ویتامین B12 دریافت نکنیم ظرف حدود یکسال ذخیره موجود در کبد تمام شده و تولید سلولی در اندامهای یاد شده دچار اختلال می شود .
*ویتامین B12 در__ دستگاه گوارش __به تولید سلولهای مخاطی دیواره کمک می کند. اگر ویتامین B12 نباشد زبان متورم و سرخرنگ می شود و اختلالات گوارشی مثل اسهال بروز می کند .
* ویتامین B12 در__ مغز استخوان __موجب تولید سلولهای خونی می گردد، در صورت کمبود ویتامینB12 ، نهای و ر گلبولهای قرمز بزرگتر از حد طبیعی شده ، زود از بین می روند و فرد مبتلا به کم خونی مگالوبلاستیک می شود .
*ویتامین B12 در بافت عصبی نقش__ تولید سلولهای رشته های عصبی __را عهده دار است. کمبود ویتامین B12 اختلالات عصبی را به همراه دارد که کرخی و لرزش بدن است و سوزش در پاها نیز احساس می شود .
*در صورتیکه تعدادی ازعلائم کبود B12 ، در شما بروز کرد به پزشک مراجعه کرده و با آزمایش خون میزان ویتامین B12 و اسید فولیک خونتان را کنترل کنید .
*مهمترین استفاده ویتامین B12 رمان علایم و نشنه های ((کم ونی پنیشوز)) است. این علای شامل: ضعفی ن پریدگی، نشانه های عصبی نظیر سوزن سوزن شدن و سوزش دست ها پاها، عدم تعادل، گیجی از دست دادن افظه و کج خلقی است.
*تح
یقات اخیر مشخص کرده است که ویتامین B12 در__ جلوگیری از بیماریهای قلبی دخا ارد__. ارادی ک رکیبی از اسی فولیک، ویتامین B12 و ((ویتامین B6)) استاده می کنند سطح ونی پایینی از هوموسیستئین (که به نظر می رسد مرتبط با خطر بیشتر برای بیاری قلبی باشد) دارند.

مبو ویتامین B12

کمب
ود ویتامین B12 در فدی که رژیم گیاهیMegaloblastic animia صر دارند و (( شیر «اده غذایی»|شیر)) و ((تخم مرغ)) نمیخوند ، بروز می کند زیراویتامین B12 فقط درمنابع غذایی حیوانی موجو است . در افراد کهنسال که ترشح اسید ((معده)) و فاکتور داخلی کاهش می یابد ، مبود ویتامین B12 عارض می شود ، در واقع رنگ زرد چهره، زبان سرخ و ناتونیهی عصبی را ر نتیجه این کمود ی دانند . میزان مورد نیاز بدن یک فرد بزرگسا 2 میکرو گرم است که در زمان ارداری و شیر دهی نیاز فرد بیشتر می شود . افرادی که جراحی معده انجام داده اند و بخشی از معده ، تمام معده یا قسمت انتهای وه آنا ( یلئوم ) اشته شده است ، و کسانی که از قرصی درمان کننده زخم دستگا گوارش استفاد می کنند بیشتر در ض کمبد ویتامین B12 هستند . r /
><br />!منابع غذایی<br /> />
لبته معمولا در پروسه پخت مواد غذایی 70 درصد از ویتامین از دست می رود ؛ به کار گیری روش مناسب پخت بسیار مهم است ، برای پخت هرگز نباید از ((جوش شیری ))استفاده کرد .
ویتا
مین B12 ر غذاهای حاوی(( پروتئین ))حیوانی وجود دارد. غنی ترین منبع این ویتامین ((ر)) و ((قلوه)) است. دیر مناب خوب برای این ویتامین شامل شیر، ((تخم مرغ))، ((ماهی)) و((پنیر)) است.

!اشکال دیگ
ر

ویتامین B12در فرم ویتامینی سیانو
کوبالامین نیز یافت میشود. ویتامینB12 به صورت قرص، ل یا ر(( مولتی ویتامین ))(قابل جویدن و به صورت قطره مایع)، فرم(( B کمپلک)) یا به تنهایی وجو دارد.

!نحوه
مصرف />
ری لویری از اختلالات ناشی از مبو ویامین B12، بزرگان باید وانه 2 میکروگرم از این ویتامین استفاده کنند. افرادی که رژیم غذایی شان شامل گوشت، ر و دیگر فرآورده های لبنی است، میزان نیاز روزانه آنها برطرف شده نیازی به مصرف مکمل ویامن ندارند. گیاهخوارانی که فرآورده های پروتئین حیوانی مصرف نمی کنند مکمل های ویتامینی را ترجیحاً بعد از غذا باید مصرف کنند. خانم های حامله 2/2 میکروگم از ویتامینB12 و خانم های شیرده 6/2 میکروگرم از این ویتامین رواه باید مصرف کنند. قبل ا دادن هرگونه مکمل ویتامین B12 به بچه ها با پزشک مشورت کنید. فراد پا به سن گذاشته روزانه بیش از 2 میکروگرم ویتاین B12 نیز دارند زیرا توانایی جذب ویتامین B12 با افزایش س کاهش می یابد. افراد مسن باید در مورد میزان مصرف روزانه این ویتامین با شک مشورت کنند.

ورد احیاط />
ویتا
مین B12 غیرسمی است ما در مصرف بیش از 2 میکوگرم آن در روز، اثر مفید شناخته شده ای وجود ندارد.

!تد
اخ هی احتمالی

جذب
ویتامین B12 به وسیله مصرف مت فومین که برای درمان افزایش ((قن خون)) استفاده میشود، کاهش می یابد. همچنین مرف زیا ((ویتامین C)) نیز(500 میلی گرم یا بیشتر) باعث تخریب این ویتامین میشود.

!در ص
رت ابتلا به کم خوی نشی از کمبود ویتامین B12

* مصرف مکمل یا تزریق ویتامین B12 طب دستور پزشک ضروری است .
* در رژ
یم غذایی خود مواد حای ویتاین B12 فراوان ذیه کنید .
*مصرف دیگر مکمل های ویتامینی بیش از نیاز ( ویتامین C ،یتامین B) نیز می واد موب اهش ویتامی B12 در بدن شود .

! تأمین
ویتامین B12 بدن

با خوردن غذایی که ، دارای 100 گرم
((گوشت قرمز )) یا 200 تا 300 گرم (( گوشت مرغ)) است و مصرف 2 لیوان شیر یا ((ماست)) درروز ، ویتامین B12 مورد نیاز ما تأمین می شود .
بانوان باردار و افراد مسن نیز با مصرف مرتب ((جگر)) می توانند ، ویتامین B12 مورد نیازشان را تأمین کنند
+ساختمان شیمیایی
این
ویتامین دارای وزن مولکولی 1500 الن و حای 4 درد ((کبات)) . از ظر اختمن یمییی باهت خاصی ب ه رایرلی لی ورفیین ((هموگلوبین)) دارد. ا این تفاوت که اا کبلت جایگی ن ه است انیا د له از حلقه‌های پیوی ه ای ایکه توسط یک تم کبن و یا یک شه متی ب هم ال یان میا با یکیگر یون حاصل می‌کنن و به علت وود ای اتلافات این هته را __~~green:کوریی~~__ میمن. />! فییوژیک
فقد
ا ویمین B12 سان ک ی به علت اختلال مل ب ویتامین رخ مد ا برز کم ونی ویم و پیدایش گویچه‌هی رخ یر طبیعی نو مگلوبلاست در ((بات خون|)) ی‌گد. امل اصی بروز این بیمای ان ویتامین B12 می‌با ی این ویتامین بعث بهبودی کلیه عوارض یمای ام ز ک نی گواری و ی می‌گدد.

در
یمران مبتلا به این نو کم ون ویز ویتامین طری دهان مو واق نگردیده و بایست ویتامین را ب ور تریق یز مود. ر یره معه خ الم عاملی وود دارد که بب جذب یتامین می‌گردد و ی امل ر شیره مبلایان ای نو ک خونی مشاهده نمی‌شود. وجود ((اسید یدوکلریک)) شیه مده نیز برای جا عمل جذب ویتامین ری ت. />


>>
/>
>>
/>{img src=img/daneshnameh_up/2/23/cobalamin1.JPG} />

الی کو نزیمی
کو
نیمی که حاوی این ویتامین است __~~green:کواید~~__ ن دا. کو نیم و ر وکهای ککسییون و یژه ل ابا کرد ر داخ مولول رکت می‌ید. این یتامین ی دای نقی به به ((اسید فولیک)) وده و هر د ویامی در عمل نقل و انتقل ریش یک کرنا شرکت می‌کنن. ویتامین B12 در مل ایی یه یک کندار فرمیل و بدیل آن به ریش متی رکت ی‌نمید. اید ولیک ویتامین B12 واما در ایجا ریه یک کرندار و نقال ر روی ترکیبات مختلف شرکت میکنند و ری عمل ((یوت اسی نوکیک)) و انام هر و ((توی سلولی)) ی هند.
!نقش ویتامین B12sub
>
*ویتامین B12 در تولید سلولهای بدن نقش دارد و نقش آن مانند ((اسید فولیک))، شرکت در همانند سازی ژنهای هسته سلول است. تکثیر سلولی در دستگاه گوارش ، ((مغز استخوان)) و بافت عصب با کمک ویتامین B12 صورت میگیرد. اگر ویتامین B12 دریافت نکنیم ظرف حدود یکسال ذخیره موجود در ((کبد)) تمام شده و تولید سلولی در اندامهای یاد شده دچار اختلال میشود.


*ویتامین B12 در دستگاه گوارش به تولید سلولهای مخاطی دیواره کمک میکند. اگر ویتامین B12 نباشد زبان متورم و سرخرنگ میشود و اختلالات گوارشی مثل اسهال بروز میکند.

/>

/>

{img src=img/daneshnameh_up/5/50/cobalamin3.JPG} />

*
ویتامین B12 در مغز استخوان موجب تولید سلولهای خونی میگردد. در صورت کمبود این ویتامین ((یه‌های ون|گلبولهای قرمز)) بزرگتر از حد طبیعی شده، زود از بین می روند و فرد مبتلا به کم خونی مگالوبلاستیک میشود.


*ویتامین B12 در بافت عصبی نقش تولید سلولهای رشتههای عصبی را عهدهدار است. کمبود این ویتامین اختلالات عصبی را به همراه دارد که کرخی و لرزش بدن است و سوزش در پاها نیز احساس میشود.


!مابع ویتامین B12
ویتامین B12 شه متی ولای در بدن اسان اقی یماند و د ک اس. این ویتامین تسط اکتریای موود در گاه گارشی شخورکنندان و همنین تو باکریهای ود ای انسا سنز میشود که قسمتی آن ال است. نیاز رانه اسا مت ب ویتامین B<sub>12su
b> دود 3 میکروگر است. میان این ویتامین در ب نشخوارکنندگان به 40 میکورم رد گم برد ه است. در گوشت ، شیر ،پنیر و تخم مر نیز این ویتامین ود داد. مواد ذایی گیای اری یا فیر از این ویتامین تند.
اح مرت با نوان
*((اام ویتامین B)) />*((بیویمی)) />*((یوشیمی اتمانی))
*((تابویم))
*((ویتامینای محو در ))
*((ویتامینای ملو د چربی))
*((ویتامین A))
*((ویتامین E)) />*((ویتامین D))
*((ویتامین K))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 20 اسفند 1384 [20:01 ]   13   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [18:39 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [18:46 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [18:43 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [18:41 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [12:17 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [12:14 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [13:56 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [11:10 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:29 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [18:19 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [18:14 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [18:12 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..