منو
 صفحه های تصادفی
امام حسن علیه السلام مصداق اولی الامر
نقاش درجه 2
شیخ مفید
باقرخان
سهام
کروژن
هاشم بن عتبة
چرخی شکل
تاریخ فلسفه
خود اتکایی
 کاربر Online
469 کاربر online
تاریخچه ی: ولایت فقیه

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-15Lines: 1-63
  مساله «ولايت فقيه‏»، يكى از مهم‏ترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:   مساله «ولايت فقيه‏»، يكى از مهم‏ترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:
-اول آنكه ولايت فقيه سنگ‏بناى نظام جمهورى اسلامى است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند. +اول آنكه ولايت فقيه سنگ ‏بناى نظام ((جمهوری اسلامی)) است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.
-::{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/Movie1.swf, width=100, height=10, quality=high)}{FLASH}:: +::{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/e/ef/velayat.swf, width=380, height=150, quality=high)}{FLASH}::
دوم اينكه دشمنان اسلام و ((انقلاب)) فهميده‌‏اند كه ظلم‏‌ستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى ((انقلاب اسلامی))، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بى‏‌بديل مطرح گشته است.
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه ‏حکومتى داشته، در همان سال‌‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتار فقها و علما مطرح بوده است.
حضرت ((امام خمینی)) ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس‏ خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جا چنین فرمودند
:
-دو اكه نان اام انلا مدهد كه م‏يزى اقلا ام سامى، ا ا ل مم و مرى رچه گر ات و ا م ان چنين نام و انابى د ق نيودهنده سو اتا و د و ه همن ه ا ه ا يرو انا اسا در ه ان منسب، شبهات در زم ا ا بى‏بديل مر گته اس. />((ولایت چیست)) />(یه کی)) />((لایت «بالات» «بالر»)) />((ویژیها ی ام اای)) />((لیهی س گاه بر ایت قی)) />((ا «وایت‏» ا «کال»)) />((حکوم لایت ; کم وکالتى)) />((دلا وایت بد کمیت قیه)) +«موضع ولایت یه چی از‌‏اى نیست که ما رده باشیم، بکه این ساله ا ا مرد بحث ده ست، حک مرحوم میرزاى یازى (آیه اله الظى یزا محمد س شیرازى معروف به‏ میرزاى بزرگ، وفا یات 1312 ه.ق مجع تقلید بعد از استاد اعظم شیخ اصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم کمتى ود، بر‏ فقیه دیگر ی اجب التباع بو هم لم زرگ این جز چند نف از این حک تابت کد، ک قضاى نود که بین‏ چند فر س موضعى اتاف ده اشد، ایشا و خیص خد، قضاوت کده باشد، بلکه روى مصاح مسلمین و ه نوان ثانوى ین حک حکمى را ادر رمود، و تا عنا (اامه استعار اگتان در رابطه ا خایات) وجود داشت، این حکم نی بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشت شد. و هم چنین مرحوم میرزامحد ت شیراز (فات یاف 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک از مراجع بعد از میزاى شیرزى) ه حکم جها ادند البته اسم ن دفاع بود و همه علما تبعیت ردد، براى این است که‏ کم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف ب آیه الله شی فر کاش الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الطاء در فقه استدلالى) یز بسیارى از این‏ مطال ر فرموه‏‌اند از تاءخری محوم نراقى (مل احوفات یفته ال 1245.ق) همه وون رسل اله (ص) را براى هاء ثابت ى‌‏دانند، و مرحوم آقاى نائیى (ی اله اج میرزا حسین ‏نائینى وات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‌فماید که این مطلاز حدیث مقبوله عم ب حنظله استد مى‏‌ود. در هر حال طرح‏ این بحث تازگى ندارد ما فقط موضع را بیش‏تر ورد بررس ‏قرار دادی، و ب حکومت را ذکر کرد و در دسترس آقایان‏ گذاشتیم تا مساله روشن‏‌تر گردد.‏»
 +

همچنین ببینید:

 +
 +
 +  ((فقیه کیست))؟
 +
 +((ولایت چیست))؟
 +
 +((تفاوت «ولایت‏» با «وکالت‏»))
 +
 +((حکومت ولایتى،حکومت وکالتى))
 +
 +((اختیارات یا مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه))
 +
 +((«اقامه دین»، غایت ولایت فقیه))
 +
 +((حکومت الهی))
 +
 +((ولایت، حکومت و سیاست ))
 +
 +((ولایت، حکومت و جهاد))
 +
 +((ولایت، حکومت و اطاعت))
 +
 +((ضرورت و اهمیت ولایت فقیه))
 +
 +((مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با اسلام))
 +
 +  ((ویژگیهای فقیه جامع الشرایط ))
 +
 +((ولایت «بالذات» و «بالعرض» ))
 +
 +((دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه))
 +
 +((دلیلهای سه گانه بر ولایت فقیه))
 +
 +((نقش مردم در انتخاب ولى فقیه))
 +
 +((علماء و ولایت فقیه))
 +
 +((دین و سیاست))
 +
 +((تز استعماری جدایی دین از سیاست))
 +
 +((اسلام شناسی حقیقی))
 +
 +((شرایط و خصوصیات ولی فقیه))
 +
 +((ماهیت ولایت فقیه))
 +
 +((ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی))
 +
 +
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 اسفند 1391 [06:49 ]   45   مرتضی جواهری پور      جاری 
 دوشنبه 14 اسفند 1391 [06:44 ]   44   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 اسفند 1391 [06:43 ]   43   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 اسفند 1391 [06:40 ]   42   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 اسفند 1391 [06:27 ]   41   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 اسفند 1391 [06:17 ]   40   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 اسفند 1391 [13:44 ]   39   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 اسفند 1391 [13:43 ]   38   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 اسفند 1391 [13:21 ]   37   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 اسفند 1391 [12:59 ]   36   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 اسفند 1391 [11:30 ]   35   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 اسفند 1391 [11:29 ]   34   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 اسفند 1391 [10:50 ]   33   مرتضی جواهری پور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [12:17 ]   32   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [14:37 ]   31   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 تیر 1384 [05:18 ]   30   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [08:50 ]   29   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [08:42 ]   28   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [08:26 ]   27   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [08:12 ]   26   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [08:09 ]   25   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [06:38 ]   24   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [08:09 ]   23   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [08:08 ]   22   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [08:06 ]   21   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [06:44 ]   20   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [06:34 ]   19   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [06:33 ]   18   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:47 ]   17   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:29 ]   16   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:21 ]   15   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:20 ]   14   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:15 ]   13   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [04:46 ]   12   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [04:44 ]   11   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [04:40 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [04:39 ]   9   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [06:08 ]   8   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [05:58 ]   7   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [09:50 ]   6   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [08:59 ]   5   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [08:45 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [07:30 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [07:06 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [07:06 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..