منو
 کاربر Online
484 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-12
 +در سال هفتم هجرت ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم)) برای ابلاغ رسالت خویش، نمایندگانی را به نقاط مختلف فرستاد. ((حاطب بن ابی بلتعه)) را نیز به سوی ((مقوقس|مقوقس، حاکم مصر)) فرستاد. مقوقس که بزرگ ((قبطیان)) بود، به نامه پیامبر احترام گذاشت و در پاسخ او، نام وی را بر نام خویش مقدم داشت. مقوقس هدایای گرانبهایی برای پیامبر فرستاد که در میان آنها کنیزی به نام ماریه بود. ماریه در تاریخ به ((ماریه قبطیه)) معروف است.
-در سال هفتم هجرت که پیامبر یدگانی ر به قاط مف برای ابلاغ رسات خویش رستاد بد. ((حاطب ب بی لتع ))ا ی به سوی ((مقوق|قوق اکم م ))فرستاد. مقو ک ز ((قطیان ))ود ه نامه پیامبر حترا گاشت ر اسخ به حضرت نام وی ا ام وی م داشت و ی های گانهایی برای یمر رتاد که در ی ن هدای یز کنی ه نام اریه که تاریخ ه ا مایه بطیه معروف است. +در اواخر سال هشتم هجرت، ماریه از پیامبر رزی ب دنیا آور که یام ا را ابرایم ا هاد. قی ((لی)) بلهی مری شا تو زندش ا اد پیامبر هی گاایی به او اد. و خدا و م تو براهیم، گوفنی را عیقه کد و موی ر ا ر کوتاه کرد نداه زن آن، ر راه خدا قره ((فق)) ک. />ابراهیم ر 18 اگی ا دیا رفت.
-پیار ر ااخر سال هشتم رت از ای زن ارای رزندی به نام ابراهیم شد که ((لمی ))قابله پیامبر شارت داد حضرت هی گرانبهایی به او اد رو م گوندی ا ی کر و موی رابراهیم را کاه کرد ه اندازه وز ن د راه ا ره ((انف و یر فاطم لیهسام|نفاق ))کرد و ابراهیم زد پیمر ا ((ماریه قبطیه|مریه قطی ))در س 18 ماهگی ادنیا ت. +((ا ن الک)) می‌گی: />نای که ابراهیم چشم به دیا گشد، ((برئیل)) به ضر پیامبر مد و یگونه به او لا کر __اسم یک ی ابا برای__ » (سام بر و ای پر ابراهیم.) />پیار از ود اای فود:« ی برای م کوکی به یا آم که او را هم پرم ((ضرت اراهیم لیه سام|ابراهیم)) قرا دا.»
-انس بن مالک می گوید: هنگامی که اباهیم چشم به دنیا گشود جبرئیل به حضور پیامبر آمد و اینگونه به او سلام کرد: السلام علیک یا ابا ابراهیم (سلام بر تو ای پدر ابراهیم) و نیز او روایت می گوید که پیامبر پ از ولادت ابراهم فمو: دشب رای من کودکی به دنیا آمد که اورا همنام پدرم ابراهیم قرار دادم. +!مناب: />*بحارالانوار، 21، 183

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [10:50 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 29 اسفند 1383 [16:35 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [06:55 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 مهر 1383 [12:19 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..