منو
 کاربر Online
582 کاربر online
تاریخچه ی: وضو در فقه شیعه و سنی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-9Lines: 1-5
-شیعه در تفکر فقاهتی خود معتقد است که باید احکام الهی را از قرآن و سنت فرا بگیری، و سن را جوعه گفتار، سیره رفتاری و امضاء عملی ((ضرت محمد مصطفی لی الله له و آله|پیامبر صلی الله لیه و آله)) و ((خلقت عالم ه برکت وود چهاده معصوم|دوازده اام لیهم لسلام)) م دند، و نت را مفسر قرآن می شمرد و بر این اساس فقه خود را از دریای بیکران ((دیث ثقلین|ثقلین)) استفاده می کن و مبنای کارش را گفتر صرح و شن رسول خد ل الله لیه و آله قرار داه ست که مکرراً فرمود: من ر ین شما و چی امانت می گارم: قرآن و عترت تا مادامی که بدین تمسک نمایید، نجات می یابید و بدای ک ین دو از یکدیگر جدا نمی شوند.

ولی برادران ((اهل
سنت ))فقه خود را از قرآن و سنت نبوی می گیرند و برای استاده ز این دو به یاس استحسان نی اعتماد می نمند و اختلافات فقهی ین ((شیعه|شیعه)) و سنی براساس همین اختلاف در مبنا به وجود می آید.

در م
سأله وضو هم شیعیان براساس روایات ((اهل بیت)) عصمت و طهارت که در تبین حکم قرآنی وضو آمده است، می گویند: در وضو باید صت و دستها ا از آرج تا سر انگشتن شُست و قسمت از سر و روی پا را هم مسح نمود ولی برادران اهل سنت م گویند صورت و دستها را باید از پائین به بالا شست س تمامی سر را مسح نمود و آنگاه هر دو پا را باید شست.
+بنا ب نر های ((یه))، بر اا رویا ((اه ی)) د وو باید نست ورت، س ده را ا رن ا انگتان ست و ی از سر و روی ا ا ه سح کد، ولی فقهی ((اهل سنت)) میگویند باید ست رت سپس دستها «از پایین به بالا» شست، آ‌گ تمامی سر را مسح کرد و هر دو پا را شست.
 منابع: منابع:
 منابع فقهی شیعه و سنی منابع فقهی شیعه و سنی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [13:38 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [13:37 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [05:16 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 شهریور 1383 [09:51 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..