منو
 صفحه های تصادفی
وشمگیر بن زیار
پدر علم فیزیک ایران
تفکر پلورالیسم دینی در جامعه ایران
حقوق پدر مادر
کشف‎ کوچک‎ ترین‎‎‎‎ قرآن جهان در چین
اگزیستانسیالیسم
سقوط امپراطوری
کولر گازی
سس کچاپ
اعتقاد مرد اصفهانی به امامت امام هادی علیه السلام
 کاربر Online
1028 کاربر online
Lines: 1-134Lines: 1-134
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 

 

   
  چکیده:

  چکیده:

   
 

 

   
  نخستین مردمانی که در قاره ی آمریکا اقامت گزیدند شکارچی- خوشه چینانی از اهالی شمال قاره آسیا بودند.
  نخستین مردمانی که در قاره ی آمریکا اقامت گزیدند شکارچی- خوشه چینانی از اهالی شمال قاره آسیا بودند.
- این مردمان احتمالا بین 20 هزار تا 14 هزار سال پیش به آمریکا رسیدند زمانی نزدیک به پایان ((خرین عصر یخبندان ))

هنگامی که بین شمال آسیا و آمریکا دریا کم عمق بود و سرزمینی به نام(( تنگه برینگا در عصر یخبندان |برینگا ))بین شمال شرقی آسیا و آنجا که امروزه(( آلاسکا ))خوانده می شود در زیر آب دیده می شد. گروهای آسیایی یا با استفاده از قایق یا قدم زنان از میان آب گذشتند و خود را به شمال آمریکا رساندند. از آنجا به سوی جنوب رهسپار شدند و سرانجام 11 هزار سال پیش به بالای آمریکای جنوبی رسیدند.
+ این مردمان احتمالا بین 20 هزار تا 14 هزار سال پیش به آمریکا رسیدند زمانی نزدیک به پایان ((پیان عصر یخبندان ))

هنگامی که بین شمال آسیا و آمریکا دریا کم عمق بود و سرزمینی به نام (( تنگه برینگا در عصر یخبندان |برینگا ))بین شمال شرقی آسیا و آنجا که امروزه(( آلاسکا ))خوانده می شود در زیر آب دیده می شد. گروهای آسیایی یا با استفاده از قایق یا قدم زنان از میان آب گذشتند و خود را به شمال آمریکا رساندند. از آنجا به سوی جنوب رهسپار شدند و سرانجام 11 هزار سال پیش به بالای آمریکای جنوبی رسیدند.
  تازه واردان آمریکا به نوعی زندگی آوارگی در محیط سخت و ناسازگار عصر یخبندان عادت کرده بودند.
  تازه واردان آمریکا به نوعی زندگی آوارگی در محیط سخت و ناسازگار عصر یخبندان عادت کرده بودند.
  بسیاری از این مردمان که ((شیوه زندگی سرخ پوستان کهن |سرخپوستان کهن ))خوانده می شوند ظاهرا شکارچی های چابک و تیزپایی بوده اند که به دنبال گله های مهاجر حیوانات بزرگ با در اختیار داشتن ابزار شکارحرکت می کرده اند.
  بسیاری از این مردمان که ((شیوه زندگی سرخ پوستان کهن |سرخپوستان کهن ))خوانده می شوند ظاهرا شکارچی های چابک و تیزپایی بوده اند که به دنبال گله های مهاجر حیوانات بزرگ با در اختیار داشتن ابزار شکارحرکت می کرده اند.
  باستان شناسان رد پای آنها را تا 23500 سال پیش تخمین زده اند.
  باستان شناسان رد پای آنها را تا 23500 سال پیش تخمین زده اند.
   
   
   
 

 

- + /2/28/huitzil.jpg">
 

 

 

 

   
  مناطق جغرافیایی :
  مناطق جغرافیایی :
   
  1.((آمریکای شمالی))
  1.((آمریکای شمالی))
  2.((آمریکای مرکزی ))
  2.((آمریکای مرکزی ))
  3.((آمریکای جنوبی ))
  3.((آمریکای جنوبی ))
  4.((جزایر دریای کارائیب ))
  4.((جزایر دریای کارائیب ))
  5.((ناحیه آند ))
  5.((ناحیه آند ))
  6.((ناحیه آمازون ))
  6.((ناحیه آمازون ))
 

 

 

 

   
   
   
  این سرخپوستان از گیاهان نیز برای خوراک خود بهره می بردند. احتمالا تمام یا قسمتی از (( شیوه زندگی سرخ پوستان کهن |فعالیتهایی که این مردمان در زندگی خود انجام می دادند ))منشأ آسیایی داشته است که به بقای خود ادامه داده و به این دوران رسیده است .
  این سرخپوستان از گیاهان نیز برای خوراک خود بهره می بردند. احتمالا تمام یا قسمتی از (( شیوه زندگی سرخ پوستان کهن |فعالیتهایی که این مردمان در زندگی خود انجام می دادند ))منشأ آسیایی داشته است که به بقای خود ادامه داده و به این دوران رسیده است .
  لازم به ذکر است که شواهد مربوط به زندگی سرخپوستان کهن چنان پراکنده اند که به دشواری می توان از مطالعه آنها به نتیجه ی قطعی در شیوه ی زندگیشان دست یافت.
  لازم به ذکر است که شواهد مربوط به زندگی سرخپوستان کهن چنان پراکنده اند که به دشواری می توان از مطالعه آنها به نتیجه ی قطعی در شیوه ی زندگیشان دست یافت.
  برای مثال تخمه ها و دانه های وهم انگیز ممکن است در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می گرفته اند همانگونه که هزاران سال پس از آن نیز مورد استفاده بودند. ولی مدرک قانع کننده ای در دست نداریم که ثابت کند در آن دوران مذهب و مراسم مذهبی تکامل یافته بوده اند.
  برای مثال تخمه ها و دانه های وهم انگیز ممکن است در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می گرفته اند همانگونه که هزاران سال پس از آن نیز مورد استفاده بودند. ولی مدرک قانع کننده ای در دست نداریم که ثابت کند در آن دوران مذهب و مراسم مذهبی تکامل یافته بوده اند.
  هنگامی که عصر یخبندان به پایان رسید بار دیگر آب دریاها بالا آمد و سرزمین برینگا را آب فرا گرفت. اما این واقعه باعث نشد که دروازه ی مهاجرت مردم آسیا به طور کامل مسدود شود زیرا پس از آن افراد کمی بودند که می توانستند با مخاطرات دریای آزاد برای عبور از آن روبرو شوند.
  هنگامی که عصر یخبندان به پایان رسید بار دیگر آب دریاها بالا آمد و سرزمین برینگا را آب فرا گرفت. اما این واقعه باعث نشد که دروازه ی مهاجرت مردم آسیا به طور کامل مسدود شود زیرا پس از آن افراد کمی بودند که می توانستند با مخاطرات دریای آزاد برای عبور از آن روبرو شوند.
 

 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
  عناوین اصلی :

  عناوین اصلی :

 

 

   
  (( شیوه زندگی سرخ پوستان کهن | روش زندگی سرخ پوستان در این دوره ))
  (( شیوه زندگی سرخ پوستان کهن | روش زندگی سرخ پوستان در این دوره ))
  (( شواهدی از سرخ پوستان کهن | شواهدی از وجود سرخ پوستان در این زمان دور ))
  (( شواهدی از سرخ پوستان کهن | شواهدی از وجود سرخ پوستان در این زمان دور ))
   
   
   
   
   
 

 

 
 
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  مطالعات تاریخی:

  مطالعات تاریخی:

 

 

   

   

 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 

 

   
   
  1.((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
  1.((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
  2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
  2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
  3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
  3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
  4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
  4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
  5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
  5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
 

 

   
   
 

 

   
   
  مطالعات تاریخی :

  مطالعات تاریخی :

   
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
   
   
 
  
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 06 اردیبهشت 1384 [08:02 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 06 اردیبهشت 1384 [06:36 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 اردیبهشت 1384 [06:33 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 اردیبهشت 1384 [06:31 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [19:23 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..