منو
 صفحه های تصادفی
گردش خون در مویرگ و سیستم لنفاوی
تیه مانیت
درس رسم فنی تخصصی
جامدات بلوری
عدسی محدب
حمیده مادر امام کاظم علیه السلام
تبدیلات هندسی
معرفی بازی هایی که در بروز خلاقیت موثرند
طول نسبی
در کنار پدر در دوران خلافت
 کاربر Online
973 کاربر online
Lines: 1-124Lines: 1-134
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 

 

   
  چکیده:

  چکیده:

   
 

 

   
- سرخ پوست 23000 ا پیش از ضور ارپائی ها در آمریکا د !!



ه نر شما چه کسی یشتر سابه داشته است ؟



آ
یا ممکن ات کای ما امو ها هم وو داشته بشند ؟



باستان شان ساس حایایی که انام اه ا ر این مردمان به یش از 20000 سا پی رنده اند.

اک نک مارس استا س ((کاناد))یی ر سا 1983 م و در یک حاری ((باس شناسی ))یک قعه استخا ((مت ))ب دری د 30 سانی ر برخرد ک ک ر سح آن راش ها فروگیایی شاده می شد. وی بعد ملعات آمیاهی روی این استخان ه این یج رسی ک یک ابزار اتخانی میبش. ا ک کن ناشت بر اثر رک یخ روخانه ی گد حیوان چنین را و فورگی پی شد باشد و هیچ ناه و ر یز یک جانو گووار نی ی اخوان یه نی د. آشکار و ک یک کچی آن را از اونهای یک اوت د کرده و ی لی پی رپی و قی خراش داد فوگی ر روی ن یجاد کرده ست. اا نکته ی هم و ای که زایاه ش همان قدمت اوان بود که به23500 ل پیش با می ینی تین ه ((ین یبندان در قا آریک |خرین یدان)) . >
>
+ نخستین مای که ر قار ی آمریکا یدن شکارچی- شه چینانی ا های ما اه یا بوند.

این مان ماا ی 20 هزا تا 14 ها سا پی ه ریکا رسیدند زمانی نیک به پیا ((پاین عصر یندان ))

هنامی که ین شمال سیا یکا دی ک عمق بود سینی ه ا (( گ بریگا در یدان |ریگ ))بی م رقی آسی و آنا که ارو(( اسکا ))خاده می شود ی آ یده می . گروهای آسیایی یا با استاه از ی ی زنان ا یان آب گش ا به شمال مریک راند. ا نا ه سوی نوب رپ شدد و سرانا 11 هر ا پی الای آمریکای جنوی ین.

واان مریک به نعی ندگی آوارگی حیط و ناسازگا یخبدا اد کرده بو.

یری از ی مردما ک ((یوه گی رخ پوان کهن |رخپوستا کهن ))خانده می شوند اا شکارچی های چک و یزایی بوده اند که ب نل له های مها یوانات بر با اختیار داشتن ابزا شکارحرکت می ه ند.

تن شا پی نها را تا 23500 ا ی خمین اند.
   
   
   
 

 

- ehue.jpg"> + /2/28/huitzil.jpg">
 

 

 

 

   
  مناطق جغرافیایی :
  مناطق جغرافیایی :
   
  1.((آمریکای شمالی))
  1.((آمریکای شمالی))
  2.((آمریکای مرکزی ))
  2.((آمریکای مرکزی ))
  3.((آمریکای جنوبی ))
  3.((آمریکای جنوبی ))
  4.((جزایر دریای کارائیب ))
  4.((جزایر دریای کارائیب ))
  5.((ناحیه آند ))
  5.((ناحیه آند ))
  6.((ناحیه آمازون ))
  6.((ناحیه آمازون ))
 

 

 

 

   
   
- +
این سرخپوستان از گیاهان نیز برای خوراک خود بهره می بردند. احتمالا تمام یا قسمتی از (( شیوه زندگی سرخ پوستان کهن |فعالیتهایی که این مردمان در زندگی خود انجام می دادند ))منشأ آسیایی داشته است که به بقای خود ادامه داده و به این دوران رسیده است .

لازم به ذکر است که شواهد مربوط به زندگی سرخپوستان کهن چنان پراکنده اند که به دشواری می توان از مطالعه آنها به نتیجه ی قطعی در شیوه ی زندگیشان دست یافت.

برای مثال تخمه ها و دانه های وهم انگیز ممکن است در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می گرفته اند همانگونه که هزاران سال پس از آن نیز مورد استفاده بودند. ولی مدرک قانع کننده ای در دست نداریم که ثابت کند در آن دوران مذهب و مراسم مذهبی تکامل یافته بوده اند.

هنگامی که عصر یخبندان به پایان رسید بار دیگر آب دریاها بالا آمد و سرزمین برینگا را آب فرا گرفت. اما این واقعه باعث نشد که دروازه ی مهاجرت مردم آسیا به طور کامل مسدود شود زیرا پس از آن افراد کمی بودند که می توانستند با مخاطرات دریای آزاد برای عبور از آن روبرو شوند.

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
   
 +

 +
 + عناوین اصلی :

 +

 +
 + (( شیوه زندگی سرخ پوستان کهن | روش زندگی سرخ پوستان در این دوره ))
 + (( شواهدی از سرخ پوستان کهن | شواهدی از وجود سرخ پوستان در این زمان دور ))
   
   
   
   
   
 

 

 
 
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  مطالعات تاریخی:

  مطالعات تاریخی:

 

 

   

   

 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 

 

   
   
  1.((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
  1.((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
  2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
  2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
  3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
  3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
  4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
  4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
  5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
  5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
 

 

   
   
 

 

   
   
  مطالعات تاریخی :

  مطالعات تاریخی :

   
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
   
   
 
 















 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 06 اردیبهشت 1384 [08:02 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 06 اردیبهشت 1384 [06:36 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 اردیبهشت 1384 [06:33 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 اردیبهشت 1384 [06:31 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [19:23 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..