منو
 صفحه های تصادفی
سمسئیت
طیف سنجی جرمی با لیزر
آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم
کمپوزیسیون در تصویر
مشاغل دانشگاهی رشته تجربی
فتوحات روسیه
نظریه طبیعی مجموعه‌ها
وظایف جامعه
گزاره‌های ساده
ترس و اضطراب همگانی
 کاربر Online
359 کاربر online
تاریخچه ی: ودایع امامت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-74Lines: 1-81
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
-در روایات بسیاری آمده است که اشیای اختصاصی و ارزشمندی از نظر معنوی از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) و ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علیه السلام)) نزد ((ائمه اطهار علیهم السلام)) بوده است که یکی پس از دیگری به امامان شیعه رسیده و اکنون نزد ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت ولی عصر سلام الله علیه)) موجود است. این اشیا به عنوان ودایع امامت در حصن و حفظ خدای تعالی و به دست امام آن زمان است: +در روایات بسیاری آمده است که اشیای اختصاصی و ارزشمندی از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) و ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علیه السلام)) نزد ((ائمه اطهار علیهم السلام)) بوده است که یکی پس از دیگری به امامان شیعه رسیده و اکنون نزد ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت ولی عصر سلام الله علیه)) موجود است. این اشیا به عنوان ودایع امامت در حصن و حفظ خدای تعالی و به دست امام آن زمان است:

::{picture=ali7.jpg height=448 width=667}:
:
 !وجود ودایع، دلیل بر امامت !وجود ودایع، دلیل بر امامت
 1) امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از احتجاجات خود فرمود:«شما را به خدا قسم کسی در بین شما هست که ((میراث پیامبر|سلاح و پرچم و انگشتر رسول الله)) نزد او باشد، غیر از من؟»  1) امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از احتجاجات خود فرمود:«شما را به خدا قسم کسی در بین شما هست که ((میراث پیامبر|سلاح و پرچم و انگشتر رسول الله)) نزد او باشد، غیر از من؟»
 همه گفتند: نه! همه گفتند: نه!
 2) به ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) گفتند:«عده‌ای گمان می‌کنند شمشیر رسول خدا نزد ((عبدالله بن حسن بن علی علیه السلام|عبدالله بن حسن)) است.» 2) به ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) گفتند:«عده‌ای گمان می‌کنند شمشیر رسول خدا نزد ((عبدالله بن حسن بن علی علیه السلام|عبدالله بن حسن)) است.»
-امام فرمود:«به خدا قسم، عبدالله بن حسن هرگز آن را ندیده است. شمشیر و پرچم رسول خدا نزد من است. سلاح رسول الله در نزد ما مانند تابوت در ((بنی اسرائیل|بنی اسرائیل)) است. هر کجا تابوت یافت می شد، نبوّت همان جا بود. سلاح رسول الله هم در نزد هر کس باشد، او امام است.» +امام فرمود:«به خدا قسم، عبدالله بن حسن هرگز آن را ندیده است. شمشیر و پرچم رسول خدا نزد من است. سلاح رسول الله مانند تابوت در ((بنی اسرائیل|بنی اسرائیل)) است. هر کجا تابوت یافت می شد، نبوّت همان جا بود. سلاح رسول الله هم در نزد هر کس باشد، او امام است.»
 !سپردن ودایع و حفظ آن !سپردن ودایع و حفظ آن
-1) امام صادق علیه السلام می‌فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که قصد عزیمت به ((عراق|عراق)) را داشت، کتاب‌های مخصوص خود را نزد ((ام سلمه|ام سلمه)) به امانت گذاشت. پس از شهادت امیرالمومنین، کتاب‌ها به ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|امام حسن مجتبی)) و سپس به ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) و سپس به ((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام سجاد علیه السلام)) و بعد از آن به دست پدرم ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) رسید. +1) امام صادق علیه السلام می‌فرمود:«امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که قصد عزیمت به ((عراق|عراق)) را داشت، کتاب‌های مخصوص خود را نزد ((ام سلمه|ام سلمه)) به امانت گذاشت. پس از شهادت امیرالمومنین، کتاب‌ها به ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|امام حسن مجتبی)) و سپس به ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) و سپس به ((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام سجاد علیه السلام)) و بعد از آن به دست پدرم ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) رسید.»
-2)امام باقر علیه السلام فرمود:«وقتی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نزدیک شد، چون حضرت امام سجاد به شدت مریض بود، دختر بزرگ خود، ((فاطمه بنت الحسین - ویژگیها و ارتحال|فاطمه))، را صدا کرد و کتابی به او داد. +2)امام باقر علیه السلام فرمود:«وقتی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نزدیک شد، چون حضرت امام سجاد به شدت مریض بود، دختر بزرگ خود، ((فاطمه بنت الحسین|فاطمه))، را صدا کرد و کتابی به او داد.
 پس از شهادت امام، فاطمه آن کتاب را به امام سجاد سپرد و اکنون نزد من است.»  پس از شهادت امام، فاطمه آن کتاب را به امام سجاد سپرد و اکنون نزد من است.»
 3) امام سجاد علیه السلام پیش از شهادت خود به حضرت باقر علیه السلام فرمود:«ای محمد! این صندوق را به خانه ات ببر!»  3) امام سجاد علیه السلام پیش از شهادت خود به حضرت باقر علیه السلام فرمود:«ای محمد! این صندوق را به خانه ات ببر!»
 امام باقر علیه السلام آن صندوق را که حاوی سلاح و کتب رسول الله بود، به کمک چهار نفر به خانه خود برد. امام باقر علیه السلام آن صندوق را که حاوی سلاح و کتب رسول الله بود، به کمک چهار نفر به خانه خود برد.
 +::{picture=ali4.jpg height=448 width=320}::
 !ودایع امامت چه بود؟ !ودایع امامت چه بود؟
 1) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش از رحلت خود فرمود:«ای علی! ای برادر محمد! آیا وعده های مرا وفا می کنی و دِین مرا می پردازی؟»  1) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش از رحلت خود فرمود:«ای علی! ای برادر محمد! آیا وعده های مرا وفا می کنی و دِین مرا می پردازی؟»
-امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرضه داشت:«بله، پدر و مادرم فدایت باد!»
رسول خدا انگشتر خود را از انگشت یرون آورد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود:«تا من زنده ام آن را در دست خود کن!»
+امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کرد:«بله، پدر و مادرم فدایت باد!»
رسول خدا انگشتر خود را از انگشت ر آورد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود:«تا من زندهام آن را در دست خود کن!»
 امام علی نیز انگشتر را به انگشت کرد.  امام علی نیز انگشتر را به انگشت کرد.
-سپس رسول خدا ((بلال حبشی|بلال)) را صدا زد و فرمود: کلاهخود و زره و پرچم و شمشیر و ((عمامه‌ام سحاب)) و ((بُرد (لباس بلند) )) و ابرق (طناب دو رنگ مخصوص) و ((قضیب ممشوق)) (چوب کوچک تعلیمی) و دو جفت نعلین (کفش راحتی) و پیراهنی که با آن به ((معراج)) رفتم و پیراهنی که در ((جنگ احد|جنگ احد)) پوشیدم و سه شب‌کلاه و کلاه سفرم و کلاهی که روزهای عید به سر می‌گذاشتم و کلاهی که وقتی با اصحاب بودم بر سر می گذاشتم و آن دو استرم که شهباء و دلدل نم دارند و آن دو شترم که عضباء و صهباء نم دارند و آن دو اسبم که جناح و حیزدم نم دارند و الاغم ا که یعفور نام دارد، همه و همه را بیاور! +سپس رسول خدا ((بلال حبشی|بلال)) را صدا زد و فرمود:«کلاهخود و زره و پرچم و شمشیر و ((عمامه‌ام سحاب)) و ((بُرد (لباس بلند) )) و ابرق (طناب دو رنگ مخصوص) و ((قضیب ممشوق)) (چوب کوچک تعلیمی) و دو جفت نعلین (کفش راحتی) و پیراهنی را که با آن به ((معراج)) رفتم و پیراهنی که در ((جنگ احد|جنگ احد)) پوشیدم و سه شب‌کلاه و کلاه سفرم و کلاهی که روزهای عید به سر می‌گذاشتم و کلاهی که وقتی با اصحاب بودم بر سر می گذاشتم و دو استرم، شهباء و دلدل و دو شترم، عضباء و صهباء و دو اسبم، جناح و حیزدم و الاغم یعفور، را بیاور!»
 سپس فرمود:«ای علی همه اینها را تا من زنده ام، بگیر!» سپس فرمود:«ای علی همه اینها را تا من زنده ام، بگیر!»
-2) 
-امیرالمؤمنین فرمودند:«نوشته های زیادی از رسول خدا نزد من است.»  
 !جفر و صحف موجود در نزد ائمه علیهم السلام !جفر و صحف موجود در نزد ائمه علیهم السلام
-در بین آنها صحیفه ای است به نام عبیطه که در آن نام شصت قبیله بی‌دین عرب نوشته شده است. +2)امیرالمؤمنین می‌فرمود:«نوشته‌های زیادی از رسول خدا نزد من است.»
در بین آنها صحیفهای است به نام عبیطه که در آن نام شصت قبیله بی‌دین عرب نوشته شده است.
-3) امام صادق علیه السلام فرمود: در نزد ما جفر احمر و جفر ابیض و ((مصحف فاطمه علیهاسلام|مصحف فاطمه)) و «جامعه» موجود است. جفر احمر (سرخ) جعبه‌ای ای‌است که سلاح رسول الله در آن است. جفر ابیض (سفید) جعبه‌ای است که ((تورات|تورات)) ((حضرت موسی علیه السلام|حضرت موسی)) و ((انجیل|انجیل)) ((حضرت عیسی علیه السلام|حضرت عیسی)) و ((زبور)) ((حضرت داود علیه السلام|حضرت داود)) و کتب اولیه آسمانی ((صحف ابراهیم)) در آن است. +3) امام صادق علیه السلام فرمود:«در نزد ما جفر احمر و جفر ابیض و ((مصحف فاطمه علیهاسلام|مصحف فاطمه)) و «جامعه» موجود است. />جفر احمر (سرخ) جعبه‌ای ای‌است که سلاح رسول الله در آن است. جفر ابیض (سفید) جعبه‌ای است که ((تورات|تورات)) ((حضرت موسی علیه السلام|حضرت موسی)) و ((انجیل|انجیل)) ((حضرت عیسی علیه السلام|حضرت عیسی)) و ((زبور)) ((حضرت داود علیه السلام|حضرت داود)) و کتب اولیه آسمانی ((صحف ابراهیم)) در آن است.
 و در مصحف فاطمه علیهاالسلام تمام حوادث و اسماء سلاطین تا روز قیامت نوشته شده است. و در مصحف فاطمه علیهاالسلام تمام حوادث و اسماء سلاطین تا روز قیامت نوشته شده است.
 «جامعه» کتابی است به طول هفتاد زراع که آن را مانند طومار می‌پیچیند. این کتاب به انشای رسول خدا و به خط امیرالمومنین علیه السلام است که در آن همه آنچه مخلوقات تا قیامت احتیاج دارند، نوشته شده است.  «جامعه» کتابی است به طول هفتاد زراع که آن را مانند طومار می‌پیچیند. این کتاب به انشای رسول خدا و به خط امیرالمومنین علیه السلام است که در آن همه آنچه مخلوقات تا قیامت احتیاج دارند، نوشته شده است.
 !صحیفه موجود در بند شمشیر رسول خدا !صحیفه موجود در بند شمشیر رسول خدا
-4) امام صادق علیه السلام فرمود: در بند شمشیر رسول الله، صحیفه کوچکی جاسازی شده بود که روزی امیرالمؤمنین علیه السلام آن را باز کردند و به امام حسن علیه السلام فرمودند: بخوان! امام حسن علیه السلام خواند:
الف - ب - سین - لام و. .
. سپس امام حسین علیه السلام آن را خواندند و سپس به ((محمد بن حنفیه)) (پسر دیگر امیرالمؤمنین) دادند ولی او نتوانست چیزی بخواند. امیرالمومنین آن صحیفه را پیچیدند و در بند شمشیر گذاشتند.
امام صادق علیه السلام فرمود: در آن صحیفه، حروفی بود که از هر کدام هزار در، گشوده می شود و هنوز دو حرف آن بیشتر خارج نشده است.
+4) امام صادق علیه السلام فرمود:«در بند شمشیر رسول الله، صحیفه کوچکی جاسازی شده بود که روزی امیرالمؤمنین علیه السلام آن را باز کرد و به امام حسن علیه السلام فرمود:
بخوان! امام حسن علیه السلام خواند. سپس امام حسین علیه السلام آن را خواند و سپس به ((محمد بن حنفیه)) (پسر دیگر امیرالمؤمنین) داد ولی او نتوانست چیزی بخواند. امیرالمومنین صحیفه را پیچید و در بند شمشیر گذاشت.
در آن صحیفه، حروفی بود که از هر کدام، هزار «در» گشوده میشود و هنوز دو حرف آن بیشتر خارج نشده است.
-5) امام سجاد علیه السلام می فرماید: . . . رسول خدا از خداوند یاتی در علم را خواستار شدند، آن یاد از عم نزد ماست و هچیک از اوصیاء و انبیاء و فرزندان انبیاء آن را ندارند ه آن یا ات ما به مصیبها و اتفاقات و مرگها و به کلام فل تمیز دهنده بین حق و باطل علم داریم(65). +5) امام سجاد علیه السلام میفرمود:«. . . رسول خدا از خداوند فاونی علم را خواستار شد. آن لم فراا نزد ماست و هچیک از اوصیا و انبیا و فرزندان انبیا آن را ندارند. ا ز آن وی همان لم، ا همه مصیبت‌ها و اتفاقات و مرگها بابریم.»
 !دیوان شیعیان !دیوان شیعیان
-6)حذیفه می گوید: من در بگتن از ند ((معاوه)) همراه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بودم، ر یش ر آن حضرت شتری با بار حرکت می کرد حضر از آ تر جد نمی شد، یک با ا حضرت پرسیدم بار این شتر چیست که ما از آ جدا نمی شوید؟ حضرت فرمود: این دیوان ((شیعه|شیعیان)) است که در آن اسماء آنها و پدرانشان نوشته شده.
یفه می گوید: از حضرت خواستم که آنرا به من نشان دهند، فردا آن را باز کردند و من اسم خود را در آن واندم. . .(124)
حضرت رضا علیه السلام هم به این دیوان اشاره فرموده اند که آن در نزد ماست. (123)
و در بعضی از روایات به این دیوان ناموس گفته شده (121).
+6)حذیفه می گوید: />در بیان، همسفر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بودم. وی شتری با بار حرکت میکرد ک هرگ از دو نمیشد. ا امم پرسیدمبار این شتر چیست» />اام فرمود:«این دیوان ((شیعه|شیعیان)) است که در آن نام آنها و پدرانشان نوشته شده است.»
امام خواستم آن را به من نشان دهند. فردای آن روز آن را باز کردند و من اسم خود را در آن یدم.

در بعضی از روایات به این دیوان ناموس گفته شده.
 !اسامی اهل جهنم و بهشت در دیوان شیعیان !اسامی اهل جهنم و بهشت در دیوان شیعیان
-7) رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم کتابی در دست راست شتند و فرمودند: اسامی اهل ((بهشت|بهشت)) در این کتاب نوشته شده کتابی در دست چپ شتند و فرمودن اهل ((جهنم)) در این کتاب نوشته شده. . . رسول خدا آ کتابها را به امیرالمومنین علیه السلام عطا فرمودند بعید نیست که این دو کتاب همان دیوان شیعیان باشد (126). +7) رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روزی کتابی در دست راست فت و فرمود: «اسامی اهل ((بهشت|بهشت)) در این کتاب نوشته شده />آ‌گاه کتابی در دست چپ فت و فرمودسامی اهل ((جهنم)) در این کتاب نوشته شده.» />‌گه هر د کتاب را به امیرالمومنین علیه السلام عطا فرمود.
 !میراث انبیاء !میراث انبیاء
-8) امام صادق علیه السلام فرمودند: شمشیر و پرچم و زره و کلاه خود رسول الله نزد من است و نیز الواح حضرت موسی و عصای آن حضرت و انگشتر حضرت سلیمان و طشت مخصوص حضرت موسی داشت همه ر ند من است. . . (201). +8) امام صادق علیه السلام فرمود:«شمشیر و پرچم و زره و کلاهخود رسول الله نزد من است و نیز الواح و عصا و طشت مخصوص حضرت موسی و نشتر ضرت لیمان...»
-!زره حضرت ائ (ج )
9) رسول خدا دو زره داشتند که یکی از آنها را هر کدام از ائمه علیهم السلام می پوشیدن به اندازه آنها بود لیکه قد و قیافه و حجم بدن مقدس آنها کاملا متفاوت بود و یگ زرهی ه هر کدام می پوشی اندازه نمی و فق ب قام زیب حضرت قائم آل محمد صا لله لیه نازه ت (203).
+!زره حضرت ی
9) رسول خدا دو زره داشت. یکی از آنها را هر یک از ائمه علیهم السلام میپوشید برایش اندازه بود؛ ووی که قد و حجم بدن مقدس آنها کاملا تفاوت دت. زره دیر پیر اندازه‌ی ی یک امن نبود، مگر حضرت قائم آل محمد ک س ا هور ه ن واهد فمو.
 !عصای حضرت موسی !عصای حضرت موسی
-10) امام باقر علیه السلام فرمود: عصای حضرت موسی اول در دست ((حضرت آدم علیه السلام|حضرت آدم)) بود که بدست آمد و به حضرت شعیب رسید و از حضرت هم به حضرت موسی و آن عصا اان در نزد ماست و من همین تازگی که آن را دیدم مانند اولیکه از درخت کنده شده بود، تازه و سبز است و این عصا را هر وقت بخواهم به نق میآورم و آن آماده است تا بدست قائم ما برسد و ن همان اعجاز را نشان دهد که حضرت موسی انا داده بود. . . (219). +10) امام باقر علیه السلام فرمود:«عصای حضرت موس ابتدا در دست ((حضرت آدم علیه السلام|حضرت آدم)) بود که به حضرت شعیب رسید و از هم به حضرت موسی. آن عصا اکون نزد ماست و من همین تازگی آن را دیدم. مانند زمان اولی که از درخت کنده شده بود، تازه و سبز است. این عصا را هر وقت بخواهم به سخن ر مآورم و آماده است که به دست قائم ما برسد ا همان اعجاز موسی را نا دهد.»
-!انگشتری امام موسی کاظم وامام جواد علیهماالسلام
11) در دست حضرت ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|امام موسی کاظم علیه السلام)) انگشتر فیروزه ای بود رت فرمود:این فیروزه سنگی است که ((جبرئیل|جبرئیل علیه السلام)) برای رسول خدا از بهشت آورده و هدیه کرده رسول خدا هم آنرا به امیرالمؤمنین علیه السلام داده است (221).
+!انگشتری امام موسی کاظم و امام جواد علیهماالسلام
11) در دست ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|امام موسی کاظم علیه السلام)) انگشتر فیروزهای بود. مم می‌فرمود:«این فیروزه سنگی است که ((جبرئیل|جبرئیل علیه السلام)) برای رسول خدا از بهشت آورده و هدیه کرده‌اند. رسول خدا هم آن را به امیرالمؤمنین علیه السلام داده است.»
-12) در دست حضرت ((حضرت امام محمد جواد علیه السلام|امام جواد علیه السلام)) انگشتری بود، رت فرمود: این انگشتر ((حضرت سلیمان علیه السلام|حضرت سلیمان بن داود علیه االسلام)) است. (222). +12) در دست ((حضرت امام محمد جواد علیه السلام|امام جواد علیه السلام)) انگشتری بود. مم می‌فرمود:«این انگشتر ((حضرت سلیمان علیه السلام|حضرت سلیمان بن داود علیه االسلام)) است.»
 منابع:  منابع:
 بحارالانوار، ج 26، باب 1 علوم، ص 18 تا 66. بحارالانوار، ج 26، باب 1 علوم، ص 18 تا 66.
 بحارالانوار، ج 26، باب 7 علوم، ص 117 تا 132. بحارالانوار، ج 26، باب 7 علوم، ص 117 تا 132.
 بحارالانوار، ج 26، باب 16 علوم، ص 201 تا 222. بحارالانوار، ج 26، باب 16 علوم، ص 201 تا 222.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [16:25 ]   6   رضا معرب      جاری 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [11:24 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [10:52 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [13:23 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [09:51 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [11:31 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..